Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.7.1987)


Problém č. 1973J. Valuška

I. cena

Šaľa C 16.5.1987

Mat 2. ťahom


Problém č. 1974Z. Labai

II. cena

Šaľa C 16.5.1987

Mat 2. ťahomProblém č. 1975Ľ. Širáň

III. cena

Šaľa C 16.5.1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov. 1973: b. Kc4 Va3 Se2 Sg1 Jd1 Jg6 Pb4 b5 e4 (9), č. Kg3 Vh2 Sf3 Jh1 Pa4 b6 e5 e6 g2 g4 h3 (11); 1974: b. Ka6 Ve8 Vg8 Sa1 Jc6 Pf5 g4 (7), č. Kf6 Db2 Sa7 Jc1 Jg2 Pa3 b6 f7 (8); 1975: b. Kb5 De1 Vc8 Vh3 Sg3 Jb3 Pa2 b4 d4 (9), č. Kc3 Vc1 Vd2 Sc5 Sd1 Jb1 Jd3 Pa3 b2 c2 d5 e2 (12); vo všetkých prípadoch biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnes prinášame tri víťazné problémy z bleskovej skladateľskej súťaže v Šali, o ktorej sme písali v minulej rubrike. Autori mali za 4,5 hodiny zložiť dvojťažku na túto tému: Po ťahu rozviazaného čierneho kameňa sa umožní mat zo vzniknutej batérie. Naši riešitelia si iste so záujmom porovnajú rozličné prístupy troch autorov k tejto téme, nemali by však prehliadnuť zvodnosti (v prvých dvoch), resp. zdanlivé hry (v treťom probléme). – Riešenia pošlite do 13 dní naadresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1958 (Krbúšik) z 12. júna: Zvodnosť 1.Dd3? tempo 1...d:e4, d4 2.D:e4, Dg3 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.Je6 hrozí 2.D:d5 mat, 1...K:e6, K:e4 2.De8, De2 mat. Pekná voľná zámena dvoch hier v miniatúrke.

Riešenie problému č. 1959 (Krošlák) z 12. júna: 1.b2 Kb4 2.Ka1 Ka3 3.Sb1 S:b2 mat, 1.Vd1 Sa1 2.Kc1 Kc3 3.Sb1 S:b2 mat. V prvotine to neškodí, ale skúsený autor by sa usiloval neopakovať posledný ťah čierneho a bieleho v oboch riešeniach.

Riešenie problému č. 1960 (Fritz) z 12. júna: 1.Kc1! Jc3 2.Vc2! Jb5! 3.V:c6 Jd4 4.Vc4 J:b3+ 5.Kc2 Ja5 6.Vc5! – a teraz sa jazdec môže "zachrániť" len ťahom 6...Jb7, po čom nasleduje modelový mat s blokovaním poľa: 7.Vc8! Štúdia sa páčila, ale správne ju rozriešilo podstatne menej riešiteľov ako úlohy...

Knihy za riešenia problémov č. 1958-1960 vyhrávajú: Juraj Lipták, Estónska 16, 821 02 Bratislava, Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 81, okr. Žilina a Ladislav Wittner, Mlynárska 5, 040 01 Košice.


Svetová súťaž

S veľkým oneskorením rozoslali usporiadatelia 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu zoznam "nekorektností" obdržaných od jednotlivých kapitánov družstiev. Proti našej zásielke došlo spolu 8 námietok, ale 5 z nich je bezpredmetných. Z ostatných ide o netematickosť jedného variantu v trojťažke (o čom sme vedeli), duál vo vedľajšom variante exodvojťažky (ktorý by sa nemal pokladať za závažný) a o nejasnosť súvisiacu s nepresnou definíciou témy dvojťažiek A2. Celkove možno konštatovať, že po tomto liste sa optimizmus nášho družstva zvýšil. – Je pravdepodobné, že výsledok súťaže bude vyhlásený koncom augusta na zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v Rakúsku.


Zaujímavý turnaj

Všetky kamene na šachovnici sú biele, ale podľa výzvy pod diagramom možno jednoznačne určiť, ktoré z nich treba "začierniť" a ktorých farbu ponechať. To je téma skladateľskej súťaže vypísanej sovietskym časopisom. Skladby vo dvoch exemplároch treba poslať do 1. decembra t. r. na adresu 330094, Zaporožie, pr-t Lenina 152, redakcija "Zaporožskaja pravda" s označením "Šachmaty, konkurs raskrasky". Rozhodcom je A. Kornilov.


Poradie čs. šachistov

V súčasnosti majú naši šachisti toto bodové hodnotenie: Ftáčnik 2540, Smejkal 2525, Meduna 2515, Lanč 2495, Filip 2485, Mokrý 2485, Pekárek 2480, Ambróz 2465, Jansa 2465, Štohl 2465, Přibyl 2455, Lechtýnský 2445, Nun 2445, Plachetka 2435, Prandstetter 2430, Vokáč 2430, Dobrovolský 2425, Gažík 2425, Gross 2420, Beil 2405, P. Blatný 2405, Možný 2405 atď.


Vzad <<  >> Vpred