Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.7.1987)


Problém č. 1971 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 2. ťahom


Problém č. 1972 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

Pomocný mat 2. ťahom (text)Kontrolná notácia diagramov. 1971: b. Kg7 Db4 Vd7 Vg4 Sa1 Sh1 Jc5 Jf8 Pe4 (9), č. Ke5 Da4 Va6 Vc4 Sa7 Sf7 Je1 Jg2 Pb5 d4 d5 e3 g6 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1972: b. Ka7 Dg8 Sc1 Pa4 b3 c2 c6 f5 f6 g4 g5 (11), č. Ke4 Pb4 c3 c7 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva rozličné prvé ťahy čierneho a po každom z nich štyri rozličné ťahy bieleho. Vo dvojťažke si treba najprv všimnúť dej po úvodných ťahoch čierneho: 1...Vc5 2.D:d4 mat (pre odclonenie b4-d4), 1...Se6 2.J:g6 mat (zaclonenie a6-g6 a zrušenie krytia g6), 1...Jf4 2.Vg5 mat (blokovanie f4) – aká zmena nastane po úvodníku? Prvé riešenie pomocného matu je 1.Kd4 Dc4+ 2.Ke5 Sf4 mat – ďalších sedem riešení s ním súvisí rozličným opakovaním alebo zamieňaním ťahov čierneho aj bieleho. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označení ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za prvý, jedného za druhý problém) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1956 (Barna) z 5. júna: 1.Sc6 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Vb4, Vd2, S:d6, Jd5 2.a:b4, V:b5, S:b6, V:d5 mat.

Riešenie problému č. 1957 (Sovík) z 5. júna: Autor zamýšľal 1.Jf2+ Kh2 2.Jf3+ Kg3 2.Je4+ Kg4 4.Je5+ Kf5 5.Jd6+ Kf6 6.Jc8 Jd5 7.Se7+ J:e7 8.Jd7 Kf5 9.Jd6+ 10.Je5+ 11.Je4+ 12.Jf3+ 13.Jf2 mat, ale mat už siedmym ťahom vychádza po 6.Je8+ Kf5 7.e4 mat. Úlohu bude treba opraviť.

Knihy za riešenie problémov č. 1956 a 1957 vyhrávajú: Roman Hanajík, Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica, Peter Soušek, Krčulova 10, 977 01 Brezno a Andrej Šimon, 067 82 Dlhé nad Cirochou, okr. Humenné.

* Jedenáste číslo martinského Matu-patu prináša na 10 stranách 45 originálnych skladieb, výsledok 2. tematického turnaja, dve state, vypísania súťaží a ďalšie materiály.


* * *

Ftáčnik do medzipásma?

Bodku za tohtoročnými pásmovými turnajmi MS dal zápas o miesto prvého náhradníka do medzipásma začiatkom mája vo Varne. Pripomeňme si, že z pásmového turnaja východoeurópskej zóny postúpili Pintér, Sax (Maďarsko), Inkjov (Bulharsko) a Marin (Rumunsko). Naši reprezentanti Mokrý, Pekárek, Jansa a Prandstetter sa nepresadili a posledným naším želiezkom v ohni ostal Ľubomír Ftáčnik, ktorý podobne ako Kiril Georgiev obsadil vo svojej skupine 3. miesto a v užšom zápase o celkové 5. miesto mu stačila remíza. Cieľ sa podarilo splniť, keď všetky štyri partie skončili po napínavom boji nerozhodne a nášmu veľmajstrovi teraz ostáva len čakať, či niektorý z právoplatných účastníkov odriekne účasť na medzipásmovom turnaji. Zo zápasu vo Varne prinášame poslednú rozhodujúcu partiu:


GeorgievFtáčnik (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 d5 6.0-0 c6. V 2. partii vzal čierny d:c4 a po 7.Ja3 Ja6 8.J:c4 c5 napokon vyrovnal. Na rozhodujúcu partiu si nachystal skalopevný variant, ktorý ako remízová zbraň sa osvedčil v poslednom zápase Karpov – Kasparov. Nečudo, že bulharskému reprezentantovi sa nechce do symetrie 7.c:d5 c:d5. 7.Jbd2 Sf5 8.b3 Da5 9.Sb2 Je4 10.a3 Jd7 11.b4 Da6 12.Vc1 Sh6!? Prakticky núti bieleho k nasledujúcej zápletke s nádejnou obeťou kvality. 13.e3 J:d2 14.J:d2 Sd3 15.Db3! Jedine tak môže biely bojovať o iniciatívu. Po krotkom 15.c:d5 c:d5 by sa čiernemu uľavilo. 15...Sf1 16.S:f1 Db6! Rozumne odovzdáva pešiaka, lebo na d:c4? 17.J:c4! hrozia nepríjemné odskoky jazdca a obrana b5 by viedla k ešte horším nepríjemnostiam: 18.Ja5 Vac8 19.Sg2 Jb8 20.Vc5! s ďalším 21.Dc3. 17.c:d5 c:d5 18.D:d5 Jf6 19.Db3 Vac8 20.Vc5 Dd8 21.Va5 Dc7 22.Vc5 Dd8. Ako už bolo povedané, čiernemu stačí remíza, ale s tým sa nechce zmieriť biely a oprávnene – za kvalitu má pešiaka a solídnu pozičnú kompenzáciu. 23.Jc4! b6 24.V:c8 D:c8 25.Je5 Je4. Aby z poľa d6 bránil ohrozený bod f7. Radikálny pokus o vyriešenie obrany Jd7? viazne na 26.Sh3! e6 (Jc5 27.D:f7+!) 27.S:e6! a biely by vyhral. 26.Sd3! Úvod k nebezpečnému plánu – za využitia oporného bodu c6 biely maximálne naladí súhru svojich figúr a pristúpi k pohybu silného centra: 26...Jd6 27.b5 Dc7 28.a4 Sg7 29.Jc6 a6 30.Sa3 a:b5 31.a:b5 Va8 32.Sb4 e6 33.d5! e5 34.e4 f5!? Príznačné pre aktívnu obranu Ftáčnika, ktorý nechce trpezlivo čakať, až súper pripraví postup f4. Takéto dvojsečné ťahy môžu často spôsobiť zvrat, najmä v časovej tiesni. 35.e:f5 g:f5 36.S:f5? Biely mohol vziať pešiaka jednoduchším spôsobom 36.S:d6 D:d6 37.S:f5 s udržaním výhody, aj keď po Kh8! sa stále bojuje. Kombinačná cesta dá čiernemu nečakanú protihru: 36...J:f5 37.Je7+ Kh8 (J:e7?? 38.d6+) 38.J:f5 Dc1+ 39.Kg2 Va1 40.Dd3? Posledný kontrolný ťah mal dokonca priviesť k štúdiovej prehre, kým po neohrozenom 40.d6! situácia by bola nejasná a čierny by stále musel hľadať záchranu, napr. Df1+ 41.Kf3 D:b5? (lepšie Dh1+ a teraz buď 42.Ke2 Df1+ 43.Kf3 alebo dokonca 42.Kg4!? De4+ 43.Kg5 h6+ 44.J:h6 a mat nevidno) 42.Df7! 40...e4? čierny sa revanšuje. Vyhrávalo Dh1+! 41.Kh3 Db1! 42.D:b1 (vynútené) V:b1 43.Se7 V:b5 44.d6 Vd5 45.Je3 Vd3 46.Jc4 b5 47.Jb6 b4 48.d7 b3. 41.De2 Dd1 42.D:d1 V:d1 43.d6 Sf6 44.Je3 Vb1! Po časovej kontrole už nie je zložité obísť nebezpečné úskalie typu Vd3? 45.Jc4 Vb3 46.J:b6! V:b4 47.Jd5. 45.Jd5 Kg7 46.Sc3 S:c3 47.J:c3 Vb4 48.Jd5 Vd4! Posledná možnosť prísť o miesto náhradníka bola V:b5?? 49.Jc7! s nasledujúcim 50.d7 a 51.Je6+. Teraz už musí biely zachraňovať remízu: 49.J:b6 V:d6 50.Jc4 Vd4 51.Je3 Vb4 52.g4 V:b5 53.Kg3 Vb2 remíza. Výborná ukážka nekompromisného boja do vyčerpania všetkých možností! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred