Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.4.1988)


Problém č. 2063 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 2064 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomDvojťažka a trojťažka

Dnešná dvojťažka obsahuje krásny modelový mat v zdanlivej hre 1...Kd4 2.D:f6 mat; modelové maty v trojťažke sú síce jednoduchšie, ale zato tri... Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2063 b. Ka1 Dc6 Sc1 Sf1 Jb7 Jc3 Pd5 (7), č. Ke5 Sf5 Jg1 Pc7 f6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2064 b. Kd8 Sc6 Sh6 Jf8 Pf5 h7 (6), č. Kh8 Sa1 Sa2 Pb3 c3 e4 e7 g6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2049 (Gvozdják) z 18. marca: a) mat 2. ťahom 1.K:b4+ Kc7, Ke7 2.V:c4, K:c4 mat, 1.K:c4+ Kc7, Ke7 2.K:b4, S:b4 mat, b) pat 2. ťahom 1.K:b4+ Kc7, Ke7 2.K:c4, V:c4 pat, 1.K:c4+ Kc7, Ke7 2.S:b4, K:b4 pat. Vo dvojiciach riešení, začínajúcich sa rovnakým ťahom, možno objaviť (medzi a a b) recipročnú zámenu druhých ťahov. Schematické, ale s originálnou schémou.

Riešenie problému č. 2050 (Kekely) z 18. marca: 1.Vh7 Vf8 (1...Vc6+ 2.Kd5 Vc8 3.Sh3+ remíza) 2.Sg2 Jb6+ (2...Vc8+ 3.Kb5 Jc7+ 4.Kb6 Je6 5.Sh3+, 3...Vb8+ 4.Vb7 remíza) 3.Kb5 Sd4 4.Vb7 Vf6 (4...Ja8 5.Vd7 Vb8+ 6.Vb7 Vd8 7.Vd7 remíza) 5.Sc6 Jc8 6.Sd7+ Ke5 7.S:c8 remíza. Prosíme čitateľov ešte o dodatočnú kontrolu tohto autorovho riešenia.

Knihy za riešenia problémov č. 2048-2050 vyhrávajú: Vladimír Lazár, SNP 1480 (133-12, 017 01 Považská Bystrica, Štefan Pjaták, L. Novomeského 7, 083 01 Sabinov a František Vitkovič, Perečínska 37, 066 01 Humenné.

Problém č. 1957 (Sovík) z 5.6.1987 opravuje tento autor takto: b. Kf1 Sa3 Jd1 Jg1 Pd3 d4 e2 e3 (8), č. Kh1 Vg6 Sg5 Sg8 Jc7 Jf4 Pe6 g7 h3 h4 h5 (11), mat 13. ťahom: 1.Jf2+ 2.Jf3+ 3.Je4+ 4.Je5+ 5.Jd6+ 6.Jc8 Jd5 7.Se7+ 8.Jd7+ Kf5 (8...Kf7 9.Jd6 mat), 9.Jd6+ 10.Je5+ 11.Je4+ 12.Jf3+ 13.Jf2 mat. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu. (-kh)


* * *

A navyše partie

Najprv pikantný záver partie spred dvoch týždňov, ktorý stojí za zopakovanie. Po 33. ťahu čierneho (b. Kg1 De6 Vc1 Vd1 Sf7 Jd6 Pc5 e4 g3 h4, č. Kg7 De7 Va2 Va3 Jf6 Pc6 e5 g6 h7) si biely vybral kombinačnú cestu 34.Je8+ Kh6 35.J:f6 V:g3+ 36.Kh1 D:f7 37.Vd7 a po D:f6!! 38.D:f6 Vh2+! čiernemu vyšiel krásny patový motív s remízou. Namiesto 37.Vd7 ľahko vyhrával medzišach 37.Jg4+! s nasledujúcim 38.D:f7, lebo dáma kontroluje f-stĺpec a tým zmarí konštrukciu večného šachu. Tým si mohol Beľavskij ušetriť šok v 38. ťahu, pod vplyvom ktorého (asi aj v časovej tiesni) nenašiel ďalší vyhrávajúci medzišach 38.Vh7+! K:h7 39.D:f6 s roztrhaním patovej siete. Takže ani 37...D:f6!! nemalo čierneho zachrániť a dva výkričníky pridávame za mimoriadnu duchaprítomnosť. Osobitnú pochvalu si zaslúžia tí čitatelia, ktorí v analýze našli obidve vyhrávajúce možnosti. A poučenie? Aj v zdanlivo najvyhratejšom postavení, keď "sa už nič nemôže stať", nezaškodí trocha ostražitosti navyše a radšej preverujte aj tzv. jasné ťahy!


Zo zápasov kandidátov prinášame partiu z 1. kola, ktorá predznamenala pomerne jednoznačný priebeh stretnutia sovietskych veľmajstrov:


JusupovElvest (slovanská obrana)

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 d:c4 4.Jc3 c6 5.a4 Sf5 6.e3 e6 7.S:c4 Sb4 8.0-0 Jbd7 9.Jh4 0-0?! Bežnejšie a zrejme lepšie sú ťahy Sg6 či Sg4. Ťah v texte použil v poslednom čase Smyslov a pokiaľ viem, hral tak aj náš expert na slovanskú obranu Meduna. Táto partia však otriasla jeho reputáciou. 10.J:f5! V partii so Smyslovom (turnaj kandidátov Montpellier 1985) zahral Jusupov menej dôsledne. 10.f3 a po Sg6 11.J:g6 h:g6 12.Dc2 prešla hra do normálnych koľají. 10...e:f5 11.f3 Jb6 12.Sb3 Dd7 13.a5 Jbd5 14.Dd3 Se7 15.e4 Jb4 16.Dc4! Nahmatáva citlivé miesto v čiernom tábore – f7. 16...Vad8 17.Se3 b5 18.a:b6 a:b6 19.Kh1 b5 20.De2 Va8 21.Vad1! Jednoduchými prostriedkami stupňuje biely svoju výhodu. Čierny sa nedopustil zjavnej chyby, ale nemôže čeliť tematickému prelomu d4-d5 a až do konca sa nedostane ani k náznaku protihry. 21...Vab8 22.d5 c:d5 23.e5 Je8 24.J:d5 J:d5 25.V:d5 Dc6 26.Vc1 Da6 27.Vd7 Vb7 28.Dd3 g6 29.Dd5! Súhra bielych síl dominuje. Už tu sa mohol čierny vzdať, lebo nemôže odvrátiť nový, rozhodujúci trhák. 29...V:d7 30.D:d7 Sb4 31.e6. To by s chuťou zahrali aj oveľa slabší šachisti. 31...f:e6 32.S:e6+ Kh8 33.Sd4+. Sympaticky by partiu zakončilo aj 33.D:e8+ V:e8 34.Sd4 mat. 33...Jf6 34.S:f6+ a pred matovým záverom V:f6 35.Vc8+ Sf8 36.V:f8+ V:f8 37.Dd4 čierny sa vzdal. Takto si mladý Estónec svoju kandidátsku premiéru asi nepredstavoval. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred