Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.6.1988)


Problém č. 2079 – originál

Juan Carlos Benítez

Santiago de Cuba – Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) biely Ja8


Problém č. 2080 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

a Peter Gvozdják, Bratislava

Pomocný mat 3. ťahom

b) Ve3 na e7 c) Sf8 na f2Pomocné maty na postupe

Obhajobou diplomovej práce a štátnymi záverečnými skúškami skončil v týchto dňoch svoje štúdiá na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave Juan Carlos Benítez z Kuby. Ako vynikajúci študent sa orientoval na jadrovú chémiu, ale popri náročnom štúdiu si našiel čas aj na svoj obľúbený šach. Ba čo viac, stal sa členom bratislavského krúžku kompozičného šachu a od r. 1986 sa venuje aj skladaniu šachových problémov – dvojťažiek a pomocných matov. Jeho zatiaľ posledné dielo – dvojníkový dvojťahový pomocný mat – vidíme na dnešnom prvom diagrame. Problém č. 2080 – opäť pomocný mat, ale trojťahový a vo forme trojčiat – je riešiteľsky náročnejší, preto prezradíme riešenie diagramovej pozície: 1.Sc5 Jb3 2.Jd6 Ja5 3.Ve6 Jc3 mat. – Riešenie 2079 a dokončenie riešenia 2080 pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2079 a) b. Ke8 Va5 Sa8 (3), č. Ke6 Vb7 (2), b) biely Ja8 namiesto Sa8, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; 2080 a) b. Kh2 Sh8 Ja1 Jb1 (4), č. Kd5 Ve3 Sf8 Je4 (4), b) Ve3 premiestniť na e7, c) Sf8 premiestniť na f2, vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2063 (Nandráži) z 29. apríla: 1.d6 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kd4, Ke6, Se6 (Se4) 2.Dc5, De8, De4 mat. Zámena matu po 1...Kd4.

Riešenie problému č. 2064 (Michalko) z 29. apríla: 1.Sd5 hrozí 2.Sg8 g:f5 3.Jg6 mat, 1...e6 2.f6 e:d5 3.Sg7 mat, 1...b2 2.f:g6 S:d5 3.g7 mat. Tri modelové maty s logickou kombináciou.

Knihy za riešenie problémov č. 2063-2064 vyhrávajú: Ladislav Horváth, sídl. 7. ul. K. Šmidkeho 4d, 945 01 Komárno, Peter Raczko, Moldavská 5, 821 03 Bratislava a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411. (-kh)


* * *

Víťazstvo Ftáčnika

Tohtoročná Tirnavia prebiehala v znamení významných jubileí. 10. ročník známeho trnavského šachového festivalu vhodne zapadol do osláv 750. výročia vyhlásenia slobodného kráľovského mesta Trnavy. Agilní usporiadatelia nezanedbali príležitosť prispieť k oslavám usporiadaním mimoriadne kvalitného turnaja, aký v najnovšej histórii ČSSR nemá obdobu. Jeho šachovú hodnotu neznižuje ani fakt, že hralo iba 6 veľmajstrov dvojkolovým systémom. Pre radosť domácich fanúšikov víťazom nášho prvého "superturnaja" (12. kategória FIDE, priemerné ELO 2538) sa stal čs. reprezentant Ľubomír Ftáčnik, pred sovietskymi veľmajstrami Balašovom a Psachisom. Za svoj najlepší výkon pokladá Ftáčnik víťazstvo so špičkovým reprezentantom NDR:


FtáčnikBönsch (dámsky gambit)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Se7 4.c:d5 e:d5 5.Sf4 c6 6.Dc2. Druhou populárnou možnosťou je 6.e3 Sf5 a teraz buď priamo 7.g4 alebo 7.Jge2, ako hrali v zápase Kasparov – Karpov. 6...g6 7.e3 Sf5 8.Dd2 h5 9.f3 Sh4+. Produkt domácej prípravy s úmyslom vyťahať trochu bielych pešiakov. Keďže ich postup je v súlade s útočnými plánmi na kráľovskom krídle, Bönschova novinka sa nezdá hodnotnejšia v porovnaní s bežným Jf6. 10.g3 Sf6 11.e4 Se6 12.e5 Sg7 13.Sd3 Jd7 14.Jge2 De7?! Čierny buduje pasívnu, ale pevnú obranu. Nedostatkom jeho ťahov je vari len to, že každý z nich nie je zlý sám osebe, ale nie sú akosi zviazané súvislým plánom. V tomto zmysle by som odporučil pokus o výmenu bielopoľných strelcov ťahmi 14...Jb6! 15.0-0 Dd7 a keď 16.Dc2, tak Je7 s ďalším Sf5. 15.0-0 Sh6 16.a3! V spojení s ďalším ťahom systematicky ohraničuje priestorové možnosti súpera, ktorý sa postupne dostane do hlbokej obrany bez protihry. 16...Kf8 17.b4 Kg7 18.Dc2 Jb6 19.Vfe1 Vc8 20.Ja4! Mení jedinú potenciálne aktívnu figúru čierneho. 20...J:a4 21.D:a4 a6 22.Dc2 Dd8 23.Vac1 Je7 24.S:h6+ V:h6 25.Jf4 Jf5 26.Df2 Dg5 27.S:f5 D:f5 28.De3 Vhh8 29.Ve2 Kg8 30.Vg2 Vd8 31.h4 Sc8 32.Ve1 Ve8. Trpezlivo rozmiestňujúc svoje figúry na optimálne polia, biely pristupuje k rozhodujúcemu náporu na kráľovskom krídle: 33.g4! h:g4 34.f:g4 Dd7 35.h5 g5 36.Jh3 f6 37.Vf1 De7 38.Vgf2! Dobre prepočítaná kombinácia. 38...S:g4 39.V:f6 V:h5 40.Vg6+! Kh8. Na Kh7 by k cieľu viedla obeť figúry 41.Vff6! a teraz buď V:h3 42.D:g5 alebo S:h3 42.Dd3! Kh8 43.Vh6+, v oboch prípadoch s rýchlym matom. 41.J:g5 Vg8. Na Vf8 by prišlo 42.V:f8+ D:f8 43.e6! s hrozbami 44.De5+ a 44.e7. 42.Jf7+ D:f7 43.V:f7 V:g6 44.Vf6 Vhg5 45.Kf2 V:f6+. Ťahom Kg8 mohol čierny ešte predĺžiť odpor, ale teraz prehrá elementárnu pešiakovú koncovku. 46.e:f6 Vf5+ 47.Kg3 Vf3+ 48.D:f3 S:f3 49.K:f3 Kh7 50.Kf4 Kg6 51.Ke5 Kf7 52.a4 b6 53.Kd6 b5 54.a5 K:f6 55.K:c6 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred