Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.6.1988)


Problém č. 2081 – originál

Stanislav Dešť, Plavecký Mikuláš

Mat 2. ťahom


Problém č. 2082 – originál

Milan Buček, Mikušovce

Mat 4. ťahomProblém č. 2083 – originál

Ladislav Salai, Žilina

Mat 12. ťahomOkrem dvoch nedávno začínajúcich autorov sa dnes predstavuje najlepší československý riešiteľ (a nastávajúci reprezentant na majstrovstvách sveta v Budapešti) náročnou dvanásťťažkou, ktorá je (dúfame, že už úspešným) pokusom o opravu štrnásťťažky č. 1290 z r. 1982. K cieľu by nemalo viesť 1.Kf1? pre 1...a4! 2.a3 Vf7 3.Ke1 Je8 4.Kd1 Vc7 5.Kc2 Jd8 6.Vf1 Vc6 7.Kb1 Vb5 8.Vf3 Jb7 9.g3 Vb4 10.g:f4 V:c4!, ale len 1.a4! – Riešenie dvojťažky a štvorťažky, ako aj prekontrolovanie tematického pokusu a riešenia dvanásťťažky pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2081 b. Kb6 Df4 Vd1 Sd2 Se6 Jd5 Jg5 Pb4 (8), č. Kd6 Vd4 Vh7 Se5 Sh5 Pa5 b5 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2082: b. Ka7 Sd3 Jg8 Pa5 b2 b7 d6 e3 g2 g5 (10), č. Kh4 Pa2 g3 g4 h5 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom; 2083 b. Kg1 Vb1 Sa8 Jd3 Jh5 Pa2 c4 e2 g2 h4 (10), č. Ke4 Vb7 Vf8 Sa1 Jd6 Je6 Pa5 b2 c5 d4 e3 e5 f4 f5 (14), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom.)

Riešenie problému č. 2065 (Vanko) zo 6. mája: Zvodnosti 1.Da4? tempo 1...Kh2, Sh2 2.Dh4, De4 mat, 1...e4!, a 1.Da3? tempo 1...Kh2, Sh2 2.Dh3, Df3 mat, 1...e4!, riešenie 1.Je4 tempo a po rovnakých obranách maty 2.Dh6, J:f2. Trojfázová zámena matov v miniatúrke, ale najmä v prvotine: len tak ďalej!

Riešenie problému č. 2066 (Nemček) zo 6. mája: 1. riešenie 1.Jc4 Ke1 2.Je3 Jb4 mat, 2. riešenie 1.Je4 Kc1 2.Jc3 Jf4 mat. Symetrické riešenia, ale čo robiť, keď aj srdce je symetrické...

Riešenie problému č. 2067 (Hlinka) zo 6. mája: 1.Vd7+ Kg8 2.h7+ Kh8 3.Sc3 Jd4! 4.Sb2!! vzájomná nevýhoda z ťahu (4.S:d4? pat, 4.Sa1? Vf8+! 5.Ke7 Vf1 6.S:d4+ K:h7 7.Vd6 Vf7+! 8.K:f7 pat, 4.Ke7? Vf3! atď. ako po 4.Sa1?, 4.V:d4 K:h7 5.Vd7+ Kg8! 6.S:f6 pat) 4...Vf8+ 5.Ke7 Vf4 6.Kd8! Vf8+ 7.Kc7 Vf6 (7...Vc8+ 8.Kd6 Vc6+ 9.Kd5 (Ke5), b. vyhrá) 8.V:d4! K:h7 9.Vd7+ Kg6 10.S:f6 a vyhrá. Autor uvádza ešte celú sériu podvariantov, dokazujúcich výhru bieleho.

Knihy za riešenie problémov č. 2065-2067 vyhrávajú: Vladimir Kožakin, 685 027 g. Magadan, ul. Gagarina 26, kv. 5, ZSSR, Ján Kuvik, Štúrova 35, 962 31 Sliač a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

* Na poslednom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach udelili titul medzinárodného rozhodcu majstrovi športu Karolovi Mlynkovi zo Zlatých Moraviec. V súčasnosti má v ČSSR tento titul okrem neho ešte päť šachových skladateľov: A. Pituk, Ľ. Lačný, J. Šulc, B. Formánek a J. Brabec. Ďalšie návrhy sa budú posudzovať na tohtoročnom zasadaní v Budapešti.

* Michail Glinka iz Košice – takýto nadpis zvolila redakcia známeho sovietskeho polmesačníka 64-šachmatnoje obozrenie pre výsledok štúdiovej súťaže za rok 1986. Dôvod? Známy východoslovenský skladateľ štúdií, 34-ročný Michal Hlinka, získal v tejto renomovanej súťaži prvú cenu! Kto pozná úroveň sovietskych štúdiárov, ktorých prevaha vo svetovom kompozičnom šachu je ešte väčšia ako prevaha praktických šachistov, právom ocení tento mimoriadny úspech. Srdečne blahoželáme nášmu skromnému šachistovi aj k porovnaniu so slávnym ruským hudobným skladateľom Michailom Glinkom (1804-1856), ktorého sa mu dostalo v posudku rozhodcu D. Gurgenidzeho...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 23. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred