Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.6.1988)


Problém č. 2084 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 3. ťahom

 


Problém č. 2085 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaLogická kombinácia

Dnešná trojťažka nášho známeho šachového skladateľa obsahuje takzvanú logickú kombináciu. Tematické pokusy 1.Jdf7? (1.Jhf7?) s hrozbami 2.Jg5 mat (2.Je5 mat) viaznu na 1...D:d2! (1...S:c3!) a biely musí vhodným prvým ťahom s hrozbou donútiť čierneho k takým obranám, aby uvedené ťahy z tematických pokusov už vyšli... Mladý autor pomocného matu sa ďalej zlepšuje: všimnite si poradie ťahov čierneho pri porovnaní troch riešení (jedno z nich je 1.Ve6 g4 2.Vff6 Jd3 mat). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za trojťažku a jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2084 b. Ke8 Df1 Jd6 Jh6 Pa6 c3 d2 f2 f5 g3 (10), č. Kf3 Da2 Sa4 Sa5 Pb3 b5 b6 d3 d7 e6 h3 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2085: b. Kc4 Sa3 Jc5 Pg3 (4), č. Ke5 Vf3 Vh6 Sc8 Je4 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri rozličné prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2068 (Vicén) z 13. mája: 1.Dc8 hrozí 2.De6 mat, 1...V:c8, Vd7, Jc5, Je5, e5, Ke4 2.J:e7, D:c6, V:d4, Je3, Jf6, J:e7 mat. Nešlo by ušetriť bielu Vd3?

Riešenie problému č. 2069 (Reiprich) z 13. mája: 1.Dg1 hrozí 2.Dh2 e5 3.Da2 mat, 1...e5 2.Dd1+, Ke6 3.Dd7 mat, 1...Sb8 2.Df1 e5 3.Dc4 mat, 1...Jg6 2.Dd1+, 1...Ke5 2.Dh2+ atď. Pestrá hra sa riešiteľom páčila.

Knihy za riešenie problémov č. 2068 a 2069 vyhrávajú: Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice, Viliam Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava a František Hloušek, Závadská 10, 831 06 Bratislava.

* Nedávno vyšlo 19. číslo Šachovej skladby, ktoré obsahuje okrem 63 originálov výsledky okružnej súťaže rubrík, článok M. Hlinku o štúdiách, jubilejné state a iné materiály. (-kh)


* * *

Memoriál Richarda Rétiho

Trochu v tieni nášho prvého "superturnaja", nazvaného tiež Trnava 750, zostal tentoraz veľmajstrovský Memoriál Richarda Rétiho, ktorý je už 10 rokov nosným článkom Tirnavie. Podobne ako v supertumaji, aj tu slávil úspech československý reprezentant Karel Mokrý, ktorý sa opäť dostáva do veľmi sľubnej formy. Prostějovský rodák, v súčasnosti člen bratislavského Športbytu, ujal sa vedenia hneď na štarte a vďaka jemnému pozičnému citu a dobrej technike valcoval súperov až nečakane jednoduchými prostriedkami, takže prvenstvo si zabezpečil prakticky 3 kolá pred koncom, keď vo vzájomnej partii porazil hlavného konkurenta Rozentalisa (ZSSR). V nasledujúcej partii pripravil Mokrý svojmu súperovi jemnú pozičnú pascu:


MokrýLanč (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.h3 g6 5.Sd3. Dnes pomerne módny variant, ktorý vylučuje obohrané hlavné systémy. Namiesto teoretickej diskusie chce biely bojovať na strategickom poli. 5...Sg7 6.Sc2 0-0 7.d4 Ja6 8.0-0 c:d4 9.c:d4 Jb4 10.Sb3 d5. Samozrejme nie J:e4?? pre 11.De1 s napadnutím oboch jazdcov. K identickému postaveniu po 10. ťahu bieleho dospela partia Báňas – Štohl na M-ČSSR v Prahe 1986. Čierny pokračoval zdržanlivejšie 10...b6 a po 11.a3 Jc6 12.Jc3 Sb7 13.Ve1 e6 14.Sg5 sa musel brániť. 11.e5 Je4 12.Ve1. Úvod k novému plánu v porovnaní s doteraz hrávaným 12.Jc3. 12...b6 13.Jg5!? J:g5 14.S:g5 Se6 15.Jc3 Jc6 16.Je2! Namierené proti plánovanému manévru Ja5, čo súper nepochopil. Mal totiž zahrať 16...f6! 17.e:f6 e:f6 18.Sd2 (18.Jf4? Sf7 19.Sh4 g5 20.Je6 S:e6 21.V:e6 Dd7 by viedlo k strate kvality) Sf7 s dobrými vyhliadkami na vyrovnanie. Vybral si však šablónovité a povrchné 16...Ja5? v očakávaní mechanickej odpovede 17.Sc2. Prišlo však 17.Jf4! a čierny sa ocitol v strategicky beznádejnej situácii, lebo nemôže zabrániť vyradeniu svojho čiernopoľného strelca z hry bez materiálnych strát (J:b3 18.J:e6 f:e6 19.D:b3). Nepomohol ani nasledujúci pokus: 17...Dd7 18.Sa4 b5 19.J:e6 f:e6. Aj tak musí brať pešiakom, lebo po D:e6 20.S:b5 Vab8 21.Da4 by mal o pešiaka menej v horšej pozícii. 20.Sc2 Vac8 21.Vc1 Jc6 22.Sb1 Vc7 23.h4! Najenergickejšia cesta k výhre. Čierny je bezbranný proti demolovaniu kráľovského krídla. 23...Jd8. Cesta na f5 je príliš dlhá – obrana sa zatiaľ rozpadne. 24.h5 Jf7 25.V:c7 D:c7 26.Se3 Jh6 27.h:g6 h6 28.Dh5 Jf5 29.S:f5 V:f5 30.Dh3 Dc2 31.Vc1 De2 32.Vc8+ Sf8 33.g7! a pred perspektívou K:g7 34.Dh6+ Kg8 35.De6+ Vf7 36.Dg6+ Vg7 37.V:f8+ K:f8 38.Sh6 čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred