Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.7.1988)


Problém č. 2086 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2087 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahomProblém č. 2088 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráÚvodníkové paradoxy

Najuznávanejší slovenský šachový skladateľ všetkých čias a najúspešnejší slovenský šachový skladateľ minulého roka predvádzajú našim riešiteľom rozličné aplikácie modernej úvodníkovej témy: v prvej dvojťažke treba vziať do úvahy zvodnosti 1.Jc3? a 1.Je3?, v druhej ide o "kolotoč" na poliach f6, g3, e3. Pekným "doplnkom" je skladba nášho špecialistu-štúdiára s týmto začiatkom: 1.c7 a1D 2.J:a1 Kb6! 3.Kb8 Vc1 – ako pokračovať? Riešenia dvojťažiek a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2086 b. Kh7 Dc7 Vb3 Vh4 Sf1 Ja6 Jd5 Pc2 e4 f2 g3 (11), č. Kd4 Vd1 Sb1 Sg1 Je2 Jg4 Pa5 a7 e5 f3 f6 h5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2087 b. Ka8 Dc2 Ve6 Vg6 Sh5 Jf5 Jf8 Pd4 d6 e7 g7 h4 h6 (13), č. Kf4 Df2 Ve1 Vh1 Sa2 Jg1 Pd5 e2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2088 b. Kc8 Jc2 Pa6 c6 (4), č. Kc5 Vd1 Pa2 (3), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2070 (Brabec) z 20. mája: Zdanlivé hry 1...Se3, S:f4, D:d4 2.f3, Jd2, Jc3 mat, zvodnosť 1.Jc4? hrozí 2.De5 mat, 1...e:f6, S:f4, K:f4 2.Jd6, Jca3, f3 mat, 1...Jg4!, riešenie 1.Jg4 hrozí 2.De5 mat, 1...e:f6, S:f4, K:f4 2.J:f6, f3, J:h6 mat (1...J:g4 2.Df5 mat). Trojfázová zámena troch variantov zahŕňa trojfázovú zámenu obrany s matom f3.

Riešenie problému č. 2071 (Brabec) z 20. mája: Zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Se6 mat, 1...J:d3, Jd4 2.Vc5, Jc3 mat, 1...Sd6!, riešenie 1.d4 hrozí 2.Vc5 mat, 1...Jd3, J:d4 2.Jc3, Se6 mat (1...Sd6 2.V:d6 mat). Krásny príklad na hrozbovú formu cyklickej zámeny matov, ktorej súčasťou sú dva hrozbové paradoxy.

Riešenie problému č. 2072 (Brabec) z 20. mája: 1. zvodnosť 1.Df4? hrozí 2.Je7 mat, 1...S:f5, S:e5 2.Sc6, D:e5 mat, 1...J:c4!, 2. zvodnosť 1.De2? hrozí 2.Sc6 mat, 1...Sd3, J:c4 2.Je7, D:c4 mat, 1...S:e5!, riešenie 1.Da3 hrozí 2.Dd6 mat, 1...J:c4, S:e5 2.Sc6, Je7 mat. Trojfázová zámena dvoch variantov s hrozbovými paradoxmi.

Knihy za riešenie problémov č. 2070-2072 vyhrávajú: Juraj Kosturko, Denešova 31, 040 11 Košice, Ladislav Múčka, A. Mráza 11, 821 03 Bratislava a Ján Pálka, Leninova 1128, 962 12 Detva.

* Majstrom ČSSR vo veľkej dáme (na šachovnici 10 x 10) sa stal V. Krišta so 7,5 bodmi z 9, na ďalších miestach skončili I. Sysel 6,5 a M. Staněk 5,5, ktorý je zároveň držiteľom československého pohára za najlepšie umiestnenie v sérii turnajov. Svoju veľmi dobrú výkonnosť osvedčili československí dámisti aj víťazstvom 9:1 v medzištátnom zápase s NDR.

* Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Košice vypisuje pri príležitosti 25. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty JPJŠ súťaž v skladaní dvojťažiek a trojťažiek. Skladby treba poslať do 1. novembra t. r. na adresu Jaroslav Karaba, Slobody 18, 040 11 Košice. Rozhodcom je Emil Klemanič, v oboch oddeleniach budú udelené 3 knižné ceny a ďalšie vyznamenania. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred