Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.7.1988)


Problém č. 2089 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 2090 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 5. ťahomProblém č. 2091 – originál

Peter Cinko, Partizánske

Pomocný mat 2. ťahom, 4 riešeniaSuperhviezda

Dnešná dvojťažka obsahuje tzv. pokusy 1.Se4?, 1.D:b5? a 1.D:c8?, viaznúce na obrany, po ktorých v riešení vychádzajú variantové maty. V päťťažke po úvodníku 1.Sc2 hrozí 2.S:f5 s ďalším 3.Vf6 mat, čierny sa preto môže brániť všetkými siedmimi ťahmi jazdca f5, ale aj 1...Jb6 a 1...Jcd6. Náš titulok je návrhom na pomenovanie témy pomocného matu... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2089 b. Ka1 De8 Ve1 Sf8 Sg6 Jb6 Jf2 Pc5 e3 (9), č. Ke5 Vh4 Sb8 Jc8 Jf4 Pb5 b7 e6 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2090 b. Ka3 Ve5 Ve6 Sb3 Sg3 Ja8 Jh7 Pa5 a6 c4 c7 e3 f4 f7 g6 (15), č. Kd7 Vh8 Se7 Sh1 Jc8 Jf5 Pc2 c5 c6 f3 (10), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom; 2091 b. Kc5 Jf1 Pf7 (3), č. Kf5 Ve8 Vg8 Sc8 Pg7 h4 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri rozličné ťahy čierneho – jedno z riešení je 1.Ke4 f:g8D 2.Kd3 Dc4 mat.)

Riešenie problému č. 2073 (Pituk) z 27. mája: Zvodnosti 1.Sb5? hrozí 2.Ve5 mat, 1...Jc4, Jc6 2.Sc6, c4 mat, 1...a1D!, 1.Sd3? hrozí 2.Vd6 mat, 1...Jc4, Jc6 2.Se4, c4 mat, 1...Vh6!, 1.c3? J:d2!, 1.d4? Jc4!, riešenie 1.d3 hrozí 2.Vd6 mat, 1...Jc4, Jc6, J:c5, S:c5, Vh6 2.d:c4, c4, Jb6, Jc3, Sg2 mat. Trojfázová zámena matu po 1...Jc4.

Riešenie problému č. 2074 (Kekely) z 27. mája: 1...Vb1+ 2.Kf2! Vf1+ 3.Kg3 Vf3+ 4.Kh4 Vh3+ (4...g3+ 5.Sf4 a biely vyhrá) 5.Kg5 Vh5+ 6.Kf6 Vf5+ 7.Ke7 (7.Kg7? Vf7+! 8.Kg8 Ve7+ 9.Kf8 Vf7+ remíza) 7...Vf7+ (7...Sf7+ 8.Se5 a biely vyhrá) 8.Kd6 (8.Kd8? Vd7 mat) 8...Vd7+ 9.Kc5 Vd5+ 10.Kb4 Vb5+ 11.K:a3 Vb3+ 12.Ka2! a biely vyhrá. Podstatné však je, že kolotoč v smere hodinových ručičiek nevedie k cieľu: 2.Kd2? Vd1+ 3.Kc3 Vd3+ 4.Kb4 Vb3+ 5.Kc5 Vb5+ 6.Kd6 Vd5+ 7.Ke7 Vd7+ 8.Kf6 Vf7+ 9.Kg5 Vf5+ 10.Kh4 Vh5+ 11.Kg3 Vh3+ 12.Kf2 Vf3+ 13.Ke1 Vf1+ 14.Kd2 Vd1+ atď. s večným šachom, lebo "skulinka" na a3 je tentoraz bielemu kráľovi nedostupná. Pekný a dúfajme, že aj originálny námet.

Riešenie problému č. 2075 (Packa) z 27. mája: a) 1.Vd4 Sd6 2.Kd5 J:f6 mat, b) 1.Ve4 Vd6 2.Ke5 Vc5 mat, c) 1.Vd6 J:f6+ 2.Kd4 Sb6 mat, d) 1.Sd6 V:d2 2.Ke5 Ve8 mat. Zaujímavé zacloňovanie bielych línií na d6 dva razy bielymi, dva razy čiernymi kameňmi, ale hodnotná je aj bohatá "doplňujúca" motivácia.

Knihy za riešenia problémov č. 2073-2075 vyhrávajú: Zoltán Kováč, Bašta VII, 945 01 Komárno, Michal Méri, ul. gen. Svobodu 1948, 929 01 Dunajská Streda a Jozef Ružinský, tr. SNP 92, 040 11 Košice.

Problém č. 2021 (Labai) z 24. decembra 1987 upravuje autor takto: b. Kg7 Vc5 Vd1 Sc8 Sf8 Ja4 Jh4 Pb4 d3 e6 g6 (11), č. Kd6 Vc1 Ve1 Sd2 Sf1 Je7 Jh6 Pc3 e4 h3 (10), mat piatym ťahom, pokus 1.Kf6? Jg8+ 2.Kf7 Jh6+ 3.Ke8 Sg5 4.Jb6 S:d3 5.Jc4 mat, 1...Sg5+!, riešenie 1.Jb6 S:d3 2.Sd7 Sa6 3.Jf5+ J:f5+ 4.Kf6 Jd4 5.S:e7 mat.


* * *

* Najmladším majstrom sveta v praktickom šachu sa stal G. Kasparov – 9.11.1985 mal presne 22 rokov a 210 dní. Najstarší W. Steinitz mal 58 rokov a 10 dní, keď tento titul 26.5.1894 stratil.


Vzad <<  >> Vpred