Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.9.1988)


Problém č. 2104 – originál

Gejza Reiprich, Kremnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2105 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Mat 10. ťahomUdalosti v Budapešti

Zo zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a pridružených majstrovstiev sveta v riešení šachových problémov došlo niekoľko veľmi zaujímavých správ.

Náš reprezentant na majstrovstvách, Ladislav Salai, sa držal veľmi dobre: skončil síce až na 10. mieste, ale vzhľadom na malé rozdiely splnil prvú normu na získanie titulu medzinárodného majstra v riešení! Mal pritom najlepší čas spomedzi všetkých 42 účastníkov a teda zrejmé rezervy. Majstrom sveta sa stal M. Pfannkuche (NSR) vďaka pochybnému bodu za jednu zo štúdií, pred favorizovaným P. Perkonojom z Fínska a R. Baierom zo Švajčiarska.

V súťaži družstiev (naše tvorili ešte Peter Gvozdják a Ľubomír Širáň) sme boli ôsmi, ale s mimoriadne tesným odstupom (2, resp. 1 bod) za Juhosláviou, Maďarskom a Holandskom). Poradie na prvých štyroch miestach: NSR, Fínsko, Veľká Británia a Izrael.

Tretia svetová súťaž v kompozičnom šachu ešte stále nie je ukončená, lebo chýba kompletný výsledok mnohoťažiek. Ale prvé štyri miesta by sa už nemali zmeniť: 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Juhoslávia, 4. ČSSR... Teda opäť úspech, o ktorý sa bodovo zaslúžili títo skladatelia: J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 24, Ľ. Lehen (Bratislava) 20,5, Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom) a M. Matouš (Praha) po 17, J. Brabec (Bratislava) 15, I. Kiss (Poprad) 13, Š. Sovík (Modra) 9, J. Jelínek (Praha) 8, J. Taraba (Kežmarok) 7,5, J. Valuška (Zvolen) a Z. Labai (Milanovce) po 1,5, J. Polášek (Praha) a E. Vlasák (Ústí nad Labem) po 0,5. K tomuto výsledku sa ešte podrobnejšie vrátime po definitívnom ukončení súťaže.

Na programe zasadania komisie bolo ešte mnoho bodov, z ktorých nás najviac zaujímalo udeľovanie medzinárodných titulov. Čestným majstrom FIDE v kompozičnom šachu sa stal Alexander Pituk (Banská Štiavnica) a medzinárodným majstrom v tom istom odvetví Ján Valuška (Zvolen). Rozšírili sa aj rady našich medzinárodných rozhodcov: k minuloročnému Karolovi Mlynkovi zo Zlatých Moraviec pribudli Miroslav Šindelář z Karlových Varov a Zoltán Labai z Milanoviec.

O ostatných udalostiach, včítane vydania ďalšieho Albumu FIDE a blízkeho vypísania 4. svetovej súťaže napíšeme o dva týždne.


K dnešným problémom

Dvojťažka má okrem hrozby 7 variantov, v desaťťažke, ktorá neprešla kontrolou počítačom, treba opatrne vybrať druhý ťah. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za desaťťažku) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2104 b. Kd1 Db1 Va5 Vf2 Sc2 Se1 Jc6 Jh2 (8), č. Ke3 Va4 Sg1 Sh3 Jb3 Jh4 Pa3 c4 e5 e6 f6 f7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2105 b. Kb1 Vf1 Jh4 (3), č. Kh1 Sg1 Pe4 h2 h6 (5), biely začne a dá mat najneskôr desiatym ťahom.)

Riešenie problému č. 2090 (Bednár) z 8. júla: 1.S:c2 hrozí 2.S:f5 a 3.Vf6 mat, 1...Jg7(Jh6, Jfd6) 2.Vd6+ K:d6 3.Vd5+ Ke6 4.f5+, 3...c:d5 4.f5+, 2...J:d6 3.Jb6+ K:c7 4.V:e7+, 1...J:e3 2.V:e3 (1...Jd4 2.e:d4, 1...Jh4 2.S:h4) Jb6 3.V:e7+, 1...J:g3 2.g7 Je4 3.g:h8D Jf6 4.J:f6 S:f6 5.f8J mat atď. Riešiteľsky náročná päťťažka, ale bez výraznej kombinácie.

Riešenie problému č. 2091 (Cinko) z 8. júla: 1.Ke4 f:g8D 2.Kd3 Dc4 mat, 1.Ke6 f8D 2.Kd7 Dd6 mat, 1.Kg4 f8D 2.Kh3 Df3 mat, 1.Kg6 f:e8D 2.Kh7 Dh5 mat. Pekná geometria ťahov čierneho kráľa.

Riešenie problému č. 2092 (Buček) z 15. júla: 1.Sa3 tempo 1...Kd4, Kf6, K:f4, g:f4 2.Sb2, Db2, Sd6, Db2 mat. Škoda, že mat Db2 sa opakuje.

Riešenie problému č. 2093 (Tretjak) z 15. júla: 1.Jf4 hrozí 2.Ve6 a Jg6 mat, 1...b:c6, V:f4 (Vf6), J:f4 2.J:c6, Jd7, Sc3 mat.

Knihy za riešenie problémov č. 2092-2094 vyhrávajú: Marcel Hanina, Leninov riadok 29, 060 01 Kežmarok, Pavol Kufel, 023 04 Stará Bystrica 134, okr. Čadca a Anton Špánik, Hollého 242, 015 01 Rajec.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred