Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.10.1988)


Problém č. 2115 – originál

Milan Nemček, Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 2116 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 3. ťahomProblém č. 2117 – originál

Miroslav Henrych, Slaný

Samomat 3. ťahomSamomat

Prvé dva dnešné problémy nebudú pre našich riešiteľov ťažkým orieškom, ibaže by nemali obísť zvodnosti 1.Kf6?, 1.Kd7? (vo dvojťažke) a 1.Jh6?, 1.Je7? (v trojťažke). Samomat sme už nemali dávno, preto obsah naznačíme presnejšie: zvodnosť 1.Dd6? vedie k cieľu po 1...Jc6 2.Jb6+ V:b6 3.Db4+ V:b4 mat (čierny je nútený matovať), ale bez odpovede ostane 1...Jc8!, podobne 1.Dc8? J:c8 2.J:b2+ S:b2 3.Jb6+ J:b6 mat, ale 1...Jc6! Otázka teda znie, ktoré pole si má dáma v prvom ťahu vybrať... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za priame matové úlohy, jedného za samomat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2115 b. Ke7 Vc4 Se5 Jd3 Pb3 d6 (6), č. Kd5 Sa8 Sg3 Pe3 h4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2116 b. Kg6 Vb6 Jd6 Jg8 Pb5 e5 f5 (7), č. Kd7 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2117 b. Kc4 Dc7 Vb1 Vd3 Se8 Jd1 Jd5 (7), č. Ka4 Va5 Vb5 Sa1 Ja7 Pa6 b2 d4 (8), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2103 (Mlynka) z 9. septembra: 1.Jh6 tempo 1...K:h6 2.Vf5 Kh7 3.Vh5 mat, 1...Kh4 2.Kf6 Kh5 3.Vh3 mat, 1...Kh5 2.Vh3+ Kg5 3.f4 mat. Dobrý úvodník a tri modelové maty.

Riešenie problému č. 2104 (Reiprich) zo 16. septembra: 1.Sh7 hrozí 2.De4 mat, 1...Sf5, Jf5(Jg6), f5, Sg2, c3, Jd2, Jc5 2.Jf1, Vf3, V:e5, Jg4, Dd3, Db6, Dc1 mat.

Knihy za správne riešenie problému č. 2103 vyhrávajú: Mikuláš Hanes, Leninova 113, 985 52 Divín, okr. Lučenec, Jozef Matiaško, Obrancov mieru 8/4, 971 01 Prievidza a Ján Veselovský, Stred, blok 5, 962 05 Hriňová.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 3. novembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 227.


Majstri v riešení

Šieste majstrovstvá ČSSR v riešení šachových problémov sa uskutočnili v dňoch 1.-2. októbra t. r. v Brne systémom majstrovstiev sveta. Víťazom sa stal 28-ročný Marek Kolčák z Bratislavy, ktorý z 90 možných bodov získal 85, pričom z povolených 360 minút využil 261. Na druhom mieste skončil exmajster ČSSR Ladislav Salai zo Žiliny s 82 bodmi za 160 minút. Ďalšie poradie: 3. Ladislav Packa zo Šale (80 – 239), 4. Zoltán Labai z Milanoviec (80 – 247), 5. Vladislav Buňka z Kutnej Hory (79 – 232), 6. Zdeněk Libiš z Lysíc (79 – 275), 7. Bohumil Moravčík z Banskej Bystrice (78 – 143), 8. Jan Svoboda z Trnavy (78 – 275), 9. Ľubomír Širáň z Bratislavy (76 – 244), 10. Tibor Csoltó z Příbrami (74 – 269), 11. Peter Gvozdják z Bratislavy (72 – 200) atď. Celkove sa na majstrovstvách zúčastnilo 23 riešiteľov a mimo konkurencie počítač Commodore 64 s programom I. Bloma, riadený I. Jarolínom, ktorý získal 74 bodov za 46 minút.


Saratov – Bratislava

Kompletná zásielka do medzinárodného zápasu Saratovskej oblasti (vrátane Saratova) a Západoslovenského kraja (vrátane Bratislavy) bola odoslaná rumunskému riaditeľovi 30. septembra. Z našej strany sa na zápase zúčastňujú títo skladatelia: Š. Sovík s 2,5 skladby, P. Gvozdják 2, J. Kozinka, Z. Labai, K. Mlynka, D. Novomeský, C. Opalek a Ľ. Širáň po 1, Ľ. Lehen, M. Sečkár a J. Tazberik po 0,5. Predbežný výsledok by mal byť známy do konca tohto roku. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred