Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.10.1988)


Problém č. 2113

Alexander Pituk

1. čest. uzn. Thèmes 64 1980

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2114 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaČestný majster FIDE

Významné medzinárodné uznanie sa dostalo nášmu zaslúžilému majstrovi športu v kompozičnom šachu, Alexandrovi Pitukovi z Banskej Štiavnice: Stála komisia FIDE pre kompozičný šach mu udelila titul Čestný majster FIDE v kompozičnom šachu za jeho skladateľský prínos do pokladnice šachového umenia, ako aj za zásluhy o rozvoj tohto odvetvia šachu. Novému čestnému majstrovi, ktorý sa dožíva 26. októbra t. r. 84 rokov, srdečne blahoželáme! – Z tvorby Alexandra Pituka prinášame dve skladby z posledného obdobia: dvojťažku, ktorou získal čestné uznanie vo francúzskom turnaji pred 8 rokmi (so zdanlivými hrami 1...De2+, Df3+, Df5+ 2.V:e2, g:f3, S:f5 mat) a najčerstvejší pomocný mat s tromi riešeniami, svedčiaci o autorovej obdivuhodnej čulosti... (Kontrolná notácia diagramov: 2113 b. Kh5 Da2 Vc6 Vd2 Sd7 Jd4 Sh6 Jf7 Pc2 c3 c7 d6 e5 g2 (14), č. Ke4 Df2 Vd1 Vd8 Pb4 f6 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2114 b. Kc8 Vh7 Sc3 Se6 Jg4 Pb3 g2 (7), č. Kd3 Df4 Vc2 Ve4 Se2 Pb2 b4 e7 g5 h3 h4 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri rôzne ťahy čierneho. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu NP, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.)

Riešenie problému č. 2101 (Raczko) z 2. septembra: Zdanlivé hry 1...Vd4 (V:d6) 2.Dc4 mat, riešenie 1.Jb3 hrozí 2.Jed2 mat, 1...Vd4 (V:d6), Ke2, Kc4 2.J:c5, Jg3, Jed2 mat. Na začiatočníka veľmi dobrá dvojťažka s bohatou strategickou motiváciou.

Riešenie problému č. 2102 (Cerulík) z 2. septembra: 1.Kd4+ K:f4 2.Sd5 Sb5 3.Sc5 Je2 mat, 1.Sd4 Ke2 2.Ke4 Jd3 3.Sd5 Sg6 mat, 1.Sb5 Ja2 2.Kc4 Ke4 3.Sc5 Sf7 mat. Presný, ale nie dostatočne jednotný obsah.

Knihy za riešenia problémov č. 2101 a 2102 vyhrávajú: Dóra Abaháziová, Bačka 151, 076 84 p. Leles, Peter Karailiev, Š. Majora 24, 821 02 Bratislava a Vojtech Potočný, Vlčince l, Novomeského 8/99, 010 08 Žilina.


* * *

Vyrovnané majstrovstvá

Napriek tomu, že tohtoročné finále majstrovstiev ČSSR jednotlivcov v Třinci bolo ochudobnené neúčasťou viacerých veľmajstrov, ktorí v poslednej chvíli z rôznych dôvodov odriekli účasť, športová úroveň bola vysoká. 12 účastníci vytvorili turnaj 8. kategórie FIDE a predviedli mimoriadne bojovné výkony, o čom svedčí viac ako polovica rezultatívnych partií. Konečný výsledok (1.-3. Blatný, Pekárek, Plachetka 6,5, 4.-5. Hába, Tibenský 6, 6.-7. Štohl, Gross 5,5, 8.-10. Dobrovolský, Nun, Vokáč 5, 11. Gažík 4,5, 12. Juřek 4) potvrdzuje značnú vyrovnanosť. K hodnoteniu slovenských účastníkov sa ešte vrátime; dnes prinášame dôležitú partiu 10. kola, ktorá mala vplyv na umiestnenie na špici turnajovej tabuľky:


PekárekPlachetka (Kráľovská indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Se2 0-0 6.Jf3 e5 7.0-0 c:d4. Malé prekvapenie pre súpera, teoreticky dobre pripraveného na hlavné varianty po Jbd7 alebo Jc6 8.d5 Je7. Čierny vzdáva principiálny boj o bod e5 a spolieha sa na latentnú dynamiku spojenú s presadením postupu d5, prípadne b5. Keď sa bielemu podarí trvale tomu zabrániť, jeho výhoda vzhľadom na slabinu d6 bude zrejmá. 8.J:d4 Ve8 9.f3 c6 10.Jc2. Bežne sa hráva užitočný ťah 10.Kh1 a po Jbd7 11.Sg5 alebo 11.Sf4. Biely nechce dovoliť prirodzený vývin Jbd7. 10...a6. Koketuje s možnosťou b5. Iným plánom bolo Ja6. 11.Sf4 d5! 12.c:d5 c:d5 13.e:d5 b5! Ukazuje sa, že obeť pešiaka je len prechodná – hrozí Sb7, ale i b4. Biely nachádza ešte možnosť bojovať o výhodu z otvorenia: 14.Kh1 Sb7 15.Sg5 h6 16.S:f6 S:f6 17.a4! S:c3 18.b:c3 D:d5 19.Sd3! Na 19.a:b5 by čierny spoľahlivo vyrovnal ťahmi D:d1 20.S:d1 a:b5 21.V:a8 S:a8 22.Jd4 Ve5! a keď 23.Se2, tak Jc6! 19...b:a4 20.Jd4?! Vyzerá nádejne, ale prednosť si zaslúžilo prosté 20.V:a4 Jc6 21.Jd4! a čierny by stále musel riešiť určité problémy, napr. J:d4 22.V:d4 a dáma nemá optimálny ústup (Dc5? 23.S:g6! f:g6 24.Db3+) alebo 21...Je5 22.Se4 Dd7 23.S:b7 D:b7 24.f4! Jc6 25.f5 s útočnými vyhliadkami. 20...Jd7! Oveľa silnejšie ako Jc6 21.Se4 a čierny by musel odovzdať kvalitu za horších okolností ako v partii. 21.Se4. Inak po Jc5 by už čierny stál o niečo lepšie. 21...V:e4 22.f:e4 D:e4 23.Jf3 Jc5. Za kvalitu má čierny nedostatočnú pešiakovú i pozičnú náhradu a prakticky neriskuje prehrať ani v koncovke. Napriek tomu mal teraz biely zahrať 24.Dd4! s približnou rovnováhou, lebo pokusy o útok na kráľovskom krídle stroskotajú na presnej obrane a misky váh sa začnú nakláňať na stranu čierneho. 24.Dd6?! Vc8 25.Vae1 Dd5 26.Df6 Je4 27.Dh4 Kg7 28.Vd1 De6. Teraz už padá pešiak c3 a biely si stále nemôže vytvoriť reálne hrozby. 29.Df4 V:c3 30.Jd4 Df6! 31.Db8 De7 32.Kg1 a3! Tento pešiak prehovorí rozhodujúce slovo. 33.Vde1 Vc4 34.Jf3 Vc2 35.De5+ D:e5 36.J:e5 Sd5 37.Jd3 Jc3 38.Jf4 Se4 39.Vf2 V:f2 40.K:f2 Sb1! a biely sa vzdal. Voľný pešiak je neudržateľný (41.Ve5 Jb5 s neodvratným a2). Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred