Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.10.1988)


Problém č. 2110 – originál

Stanislav Dešť, Plavecký Mikuláš

Mat 2. ťahom


Problém č. 2111 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

Pomocný mat 2. ťahom, pozri textProblém č. 2112 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráVzájomná nevýhoda z ťahu

Hlavnou myšlienkou dvojťažky sú batériové maty. Autor pomocného matu našiel natoľko symetrické postavenie, že výzva sa môže týkať raz bieleho, raz čierneho. A na tretom diagrame je štúdia úspešného slovenského šachového skladateľa, ktorej hlavné varianty prezradíme až do konca: 1.a7 Ve8 2.Jb6 Kg7 3.Kc6! Kf7? 4.Kd6! a vzniklo postavenie vzájomnej nevýhody z ťahu, v ktorom sa biely orientuje takto: 4...Kf6 5.Jd7+ Kf5/Kf7 6.Jb8 Ve6+ 7.Kd7/Kd5 a vyhrá, resp. 4...Kg6 5.Kd7! Vf8/Vh8 6.Jc8 Vf7+/Vh7+ 7.Je7+ a vyhrá. Úlohou riešiteľov bude presvedčiť sa o správnosti tohto riešenia, doplniť ho o prípadné vedľajšie varianty a pokúsiť sa, či to nejde aj ináč... Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2110 b. Kb6 Df7 Ve1 Vf1 Sf3 Jb5 Je2 (7), č. Ke5 Vd4 Sh2 Je6 Pc4 d6 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2111 b. Kg3 Va4 Vf6 (3), č. Kb5 Vc2 Vh4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, ale aj "duplex", t. j. biely začne a pomôže čiernemu dať mat druhým ťahom, v oboch prípadoch vedú k cieľu dva prvé ťahy; 2112 b. Kc5 Jc4 Pa6 h4 (4), č. Kh8 Ve4 Ph5 (3), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2099 (Skubák) z 26. augusta: 1.Jb5 hrozí 2.Je7 mat, 1...c:b5, c4 2.Sb7, Jc7 mat. Úloha má navyše zdanlivú hru (keby začínal čierny) 1...Jb3 2.Sc4 mat – nedala by sa pridať druhá 1...Jb6 2.V:c5 mat?

Riešenie problému č. 2100 (Salai) z 26. augusta: Intencia 1.Ja4 e2 (hrozí) 2.V:c8 e1J+ 3.V:e1 S:e1 4.Jb6 mat, 1...b5 2.V:d6+ K:d6 3.Vd7+ Kc6 4.d5 mat, 1...Jge7 2.Ve5+ d:e5 3.Vc5+ Kd6 4.d:e5 mat. 1...Jf6 2.Jc3+ S:c3 3.Jg6 K:e6 4.Jf4 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Jcd7 atď. – autorovu opravu uverejníme neskôr.

Knihy za správne riešenia problémov č. 2099 a 2100 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511 – D1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Peter Juhás, Kyjevská 5, A1/B-10, 071 01 Michalovce a Marián Ondrejček, Boženy Němcovej 67, 990 01 Veľký Krtíš.


Šaľa – Zvolen 22:22

Medzimestský zápas v kompozičnom šachu sa podľa predbežného rozhodnutia medzinárodného rozhodcu FIDE Karola Mlynku zo Zlatých Moraviec skončil nerozhodne, keď v oddelení dvojťažiek (A) zvíťazil Zvolen 14:8 a v pomocných matoch (B) rovnakým pomerom Šaľa. Poradie autorov bolo takéto. A 1. Lačný, 2. Valuška, 3. Havran a Labai, 4. Havran, 5. Valuška, 6. Labai, B 1. Packa, 2. Packa, 3. Valuška, 4. Sivák, 5. Labai, 6. Sivák. Zo zaujímavého zápasu prinesieme neskôr ukážky – najmä na Lačného dvojťažku sa môžu kompoziční labužníci už teraz tešiť...

* Ako ukázali viacerí čitatelia, I. cena Š. Sovíka, ktorú sme uverejnili 12. augusta t. r., mala vedľajšie riešenia (z nich aj jedno dvojťahové – 1.Vc4+) Autor úlohu opravil takto: b. Kb4 Da8 Vg6 Vh3 Sh6 Sh7 Jb5 Jf3 Pb6 c5 d2 d5 e5 g2 g4 (15), č. Ke4 Df7 Ve7 Vh8 Sh2 Je2 Jf1 Pc7 d3 f2 h4 (11), mat tretím ťahom, zdanlivé hry 1...S:e5, D:d5, D:f3 2.Vf6+, Ve6+, Vd6+, úvodník 1.Da1 s hrozbou 2.Dd4+, 1...S:e5, D:f3, D:d5 2.Ve6+, Vd6+, Vf6+ atď. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

* Najmladším účastníkom šachovej olympiády bol reprezentant Surinamu Kiem Tin-Tin-Džo: v roku 1982 vo veku 12 rokov hral na 3. šachovnici svojho družstva. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred