Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.10.1988)


Problém č. 2108 – originál

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště









Mat 3. ťahom

 


Problém č. 2109 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou









Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia



Česká škola

Trojťažka nášho pravidelného moravského spolupracovníka je typickou skladbou českej úlohovej školy, čo predovšetkým znamená, že jej varianty sa končia modelovými matmi. V pomocnom mate sa však treba sústrediť na inú stránku obsahu: geometriu ťahov čierneho kráľa a bieleho pešiaka (jedno z riešení je 1.K:c5 d:c3 2.Vd5 a:b4 mat). Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (jedného za trojťažku, dvoch za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2108 b. Ka7 Dh1 Vb3 Sa2 Se3 (5), č. Kc4 Df2 Vg4 Sg3 Jb8 Jg7 Pa6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2109 b. Ke2 Vf7 Sb8 Jc5 Pa3 d2 g4 (7), č. Kd5 Dc3 Va7 Vd1 Sa1 Jc4 Je3 Pb4 b5 b6 c6 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri rozličné prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2097 (Sabol) z 19. augusta: Intencia 1.Jec4, ale aj 2 vedľajšie riešenia 1.Jd1 a 1.Jg4.

Riešenie problému č. 2098 (Schullery) z 19. augusta: 1.Jd5 hrozí 2.Jc3 a D:d3 mat, 1...S:d5, J:d5, V:d5, K:d5 2.Jc5, Vc4, D:g4, Df3 mat. Štvornásobná hra na jednom poli.

Knihy za riešenie problémov č. 2097 a 2098 vyhrávajú: Ján Bakalár, Fatranská 9/71, 010 08 Žilina, Jiří Cigánek, 1. května 236, 738 01 Frýdek-Místek a Dalibor Korbela, Biskupice 87, 957 01 p. Bánovce nad Bebravou.

* Pri príležitosti 40. výročia založenia Nemeckej demokratickej republiky vypísal šachový zväz NDR medzinárodnú súťaž v skladaní trojťažiek. Skladby treba poslať do 31.3.1989 na adresu Michael Schlosser, Adelsbergstrasse 35, 9061 Karl-Marx-Stadt s označením "DDR 40". Rozhodcom je Volker Zipf, v súťaži budú udelené 3 vecné ceny v hodnotách 300, 200 a 100 mariek a každý účastník obdrží číslo časopisu Schach s výsledkom súťaže.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 13. októbra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


* * *

Grand Prix v Belforte

Druhý zo série superturnajov Grand Prix bol skutočným sviatkom pre francúzske mestečko Belfort, ktoré sa ujalo náročnej organizácie namiesto španielskeho Bilbaa. O tento turnaj bol mimoriadny záujem, lebo na štarte boli obaja protagonisti posledných zápasov o titul majstra sveta, ktorí pokračovali vo svojich prestížnych dueloch, tentoraz v turnajovom zápolení. Už prvé kolo akoby neveštilo nič dobré pre dvoch najsilnejších šachistov sveta – Kasparov len so šťastím porazil Jusupova a Karpov podľahol Sokolovovi. Potom však obaja nasadili tempo, ktorému ostatní súperi nijako nestačili a tak prekvapenie sa nekonalo, snáď len to, že na posledných miestach vidíme trojicu kandidátov MS, ktorí sú ešte v hre. Inak majster sveta potvrdil svoju suverenitu, ale určite ho mrzí prestížna prehra práve s Karpovom vo finiši. Vynikajúce je 3. miesto Elvesta (žeby v Estónsku rástol nový hráč typu Keresa?) a príjemným osviežením bol výkon exmajstra sveta Borisa Spasského, ktorý v nasledujúcej partii presvedčil mladého Islanďana, že niekedy nezaškodí štúdium starších zabudnutých variantov:


SpasskijHjartarsson (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 e6 6.Se3 Jd4?! Tak sa má ťahať, až keď biely zahrá Jge2 a uvidíme, prečo: 7.Jce2! Tento manéver vymyslel iný bývalý majster sveta Smyslov. Dôležité je, že po J:e2 8.J:e2 S:b2 9.Vb1 dostane biely s výhodou pešiaka späť, lebo nejde Da5+? 10.Sd2 D:a2 11.V:b2! D:b2 12.Sc3. Teraz mal čierny priznať chybu a hrať d6 8.c3 J:e2 9.J:e2 s určitou nevýhodou. Pokus v partii narazí na nešablónovité vyvrátenie: 7...b6? 8.S:d4! c:d4 9.e5 Vb8 10.f4 f6. Po d6 11.J:d4 by hrozilo 12.Jc6. 11.Jf3 f:e5 12.f:e5 Dc7 13.Je:d4 S:e5 14.De2! Čierny síce odvrátil materiálne straty, ale drahou cenou zaostalého vývinu. Teraz musí prakticky meniť dôležitého strelca, lebo Sg7 15.Jb5! Dc5 16.d4 by priviedlo k priamemu útoku bieleho. 14...S:d4 15.J:d4 Dc5 16.Jb3 Dg5 17.0-0 Je7. Musí sa definitívne vzdať myšlienky na rošádu, lebo po Jf6? 18.h4 by stratil figúru. 18.Vae1 Vf8 19.Jd2! Veľmi účinný manéver vedie rýchlo k cieľu. 19...V:f1+ 20.V:f1 Jf5 21.Jc4 Ke7. Zúfalý pokus odvrátiť hrozbu 22.De5, ktorá by rozhodla napr. po b5. 22.g4! b5. Po ústupe jazdca by čierny podľahol útoku po f-stĺpci, napr. Jh4 23.Df2 Dc5 24.d4. 23.g:f5 b:c4 24.De5! Dvojitý úder – hrozí 25.D:b8 a najmä 25.f6+. Čierny sa vzdal. Drastické školenie! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred