Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.11.1988)


Problém č. 2123 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

zdanlivá hra


Problém č. 2124 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2125 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešeniaKooperatívne maty

Vzhľadom na stále sa zväčšujúci počet posielaných pomocných matov, venujeme tomuto žánru výnimočne všetky dnešné diagramy. Podľa našej terminológie v pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat určeným počtom ťahov. Teda čierny s bielym na vytvorení matu spolupracujú, čo vystihuje oficiálny ruský termín "kooperativnyj mat". Maďari zas používajú slovo "szabad", čiže voľný, slobodný, keďže biely čierneho ani čierny bieleho k ničomu nenúti. Jedine autor núti riešiteľa, aby kombináciu našiel, a je rád, ak ho poteší. A dobrý pomocný mat dokáže potešiť možno aj rovnako, ako dobrá priama matová úloha, i keď od šachistov zvyknutých iba bojovať proti súperovi sa tu vyžaduje dávka nového myslenia... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2123 b. Kh1 Vd1 Vd8 (3), č. Kc6 Db7 Vc8 (3), čierny začne a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom – v zdanlivej hre začína biely 1...V1d5 2.Vc7 Vad6 mat, dokáže čierny svojím prvým ťahom tento postup zachovať?; 2124 b. Ka8 Sb8 Jb5 Pd2 (4), č. Kf3 Dh3 Vg5 Je3 Pf5 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom; 2125 b. Kf1 Se6 Pd5 (3), č. Kg7 Ve8 Vh7 Sh8 Pd6 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom; v č. 2124 a 2125 vedú k cieľu dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2108 (Křivohlávek) zo 7. októbra: 1.Db7 hrozí 2.Vc3+ K:c3 3.Db3 mat, 1...D:a2 2.Df7+ Je6 3.D:e6 mat, 1...D:e3 2.V:e3+ Kd4 3.Db6 mat. Tri modelové maty, z toho druhé dva echové.

Riešenie problému č. 2109 (Borik) zo 7. októbra: 1.K:c5 d:c3 2.Vd5 a:b4 mat, 1.Kd4 d3 2.Jd5 Je6 mat, 1.Jd6 d:e3 2.Ke5 Vf5 mat, 1.Vc7 d4 2.Kd6 Vd7 mat. Spojenie dvoch geometrických tém: hviezdy čierneho kráľa a "albina" bieleho pešiaka.

Knihy za riešenia problémov č. 2108 a 2109 vyhrávajú: Vladimír Bunganič, Třebíčska 15, 066 01 Humenné, Karel Henc, nám. 29. října 12, 602 00 Brno a Jaroslav Štúň, Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina.


Memoriál Richarda Rétiho

Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia nášho vynikajúceho šachistu (nar. 29.5.1889 v Pezinku, zom. 6.6.1929 v Prahe) vypisuje SÚV ČSZTV dve súťaže: 1. V skladaní štúdií na ľubovoľnú tému (rozhodcom je MŠ Vladimír Kos). 2. V skonštruovaní umelej partie, vedúcej k postaveniu slávnej Rétiho štúdie b. Kh8 Pc6, č. Ka6 Ph5, biely remizuje (rozhodcovia MVM Ľubomír Ftáčnik a MŠ Bedrich Formánek budú hodnotiť kvalitu partie z hľadiska hraného šachu, t. j. prirodzené otvorenie, čo najmenej chýb atď.; dovolené je použiť skutočne zohrané a publikované partie, možno pripojiť glosy, nie je to však podmienka). Skladby do oboch súťaží treba poslať do 29. mája 1989 na adresu Šachový zväz SÚV ČSZTV, Junácka 6, 832 80 Bratislava, s označením Memoriál Réti pri adrese. Každý autor môže súťažiť v každom oddelení jednou skladbou. Výsledok bude uverejnený v bulletine Pat a mat.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred