Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.11.1988)


Problém č. 2120 – originál

Peter Raczko, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2121 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 6. ťahomProblém č. 2122 – originál

Milan Šumný, Zlaté Moravce

Pomocný mat 2. ťahom, 2 riešeniaTrpezlivosť pre šesťťažku

"Druhotinová" dvojťažka má zdanlivú hru 1...K:d5 2.D:f3 mat a nezamýšľanú, ale zaujímavú zvodnosť 1.Dh5? Autor šesťťažky si výslovne želá, aby sme riešenie nenaznačili – sme zvedaví, koľkí z riešiteľov budú mať trpezlivosť prekľučkovať sa húšťou podvariantov. Oproti tomu bude sympatický pomocný mat nenáročnou lahôdkou... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2120: b. Ka2 Dh1 Vd8 Ve8 Sb3 Sc3 Jc4 Je2 Pc2 d5 e3 e6 f2 g3 g4 (15), č. Ke4 Sd4 Jd6 Jf5 Pc5 f3 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2121: b. Kh7 Ve2 Sa8 Se3 Jg7 Pb5 d2 e4 f2 h3 (10), č. Ke5 Ja1 Pb3 b4 d3 e7 (6), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom; 2122: b. Kh8 Da8 Vc3 Sc8 Pa7 g6 (6), č. Ke6 Vd7 Sa4 Sb2 Jc1 Jd3 Pa3 b3 b7 e7 f5 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2106 (Klemanič) z 30. septembra: a) 1.V6d5 hrozí 2.V5:e6 mat, 1...Jd3, Df5 2.V:d4, Ve4 mat (1...De4, e:d5 2.V:e4, Ve7,8 mat), b) 1.V5:e6 hrozí 2.V6d5 mat, 1...Jd4, Df5 2.Ve4, V:d4 mat. Výmena prvého ťahu a hrozby, ale najmä recipročná zámena matov po hlavných obranách: veľmi originálny komplex.

Riešenie problému č. 2107 (Jarolín – VKSACH): 1. riešenie 1.Kd4 Sd1 2.Kd3 Sf3 3.Jd4 Vc3 mat, 2. riešenie 1.Ke5 Se6 2.Jd4 Sf5 3.Kd5 Vc5 mat. Typický počítačový problém s dokonalými echovými modelovými matmi.

Knihy za riešenia problémov č. 2106 a 2107 vyhrávajú: Anton Ďurkech, 018 26 Plevník 317, okr. Považská Bystrica, Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354 a Ján Jančuš, Nešporova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš.


Turnaje CAISSY Zvolen

V prvom skladateľskom turnaji jedinej čisto šachovej telovýchovnej jednoty v ČSSR za rok 1987 získali ceny títo autori: dvojťažky 1. Pankratiev (ZSSR), 2. S. Mladenović (Juhoslávia), 3. Pankratiev; trojťažky 1. Goumondy (Francúzsko), 2. Labai (ČSSR), 3. S. Mladenović; pomocné maty 2. ťahom 1. Makarenko (ZSSR), 2. Garai (USA), 3. Müller (NDR), 4. Pituk (ČSSR); samomaty 2. ťahom 1. Gvozdják (ČSSR), 2. Tura (Poľsko), 3. Havran (ČSSR).

Tretí ročník turnaja má týchto rozhodcov: dvojťažky Ján Valuška, trojťažky Juraj Šťastný, pomocné maty 2. ťahom Bohuslav Sivák, samomaty 2. ťahom Štefan Blunár (vo dvojťažkách nie sú dovolené viaceré riešenia a dvojníky). Skladby treba poslať na adresu Jozef Linder, Pod Kozákom 709, 962 32 Sliač-kúpele najneskôr 14. marca 1989.


Najkratšia a najdlhšia

Najkratšia rezultatívna partia bola zohraná na turnaji v juhoslovanskom meste Bela Crkva v roku 1984: po troch ťahoch 1.d4 Jf6 2.Sg5 c6 3.e3 Da5+ sa Djordjević vzdal Kovačevićovi.

Najdlhšiu partiu zohrali na majstrovstvách Izraela v roku 1981: Stepak vyhral nad Mashijanom po 193 ťahoch.

Pravda, existuje viacero dlhších partií, ktoré sa skončili remízou. Teoreticky najdlhšia partia s využitím 50-ťahoveho remízového pravidla by mohla mať 5949 ťahov – jej posledných 50 ťahov by vykonali samotní králi.

V zápasoch o titul majstra sveta bola najdlhšia 5. partia Karpova s Kasparovom v roku 1978, ktorá sa skončila po 124 ťahoch patom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred