Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.12.1988)


Problém č. 2137 – originál

Ľudovít Lačný a

Peter Gvozdják

Žiar nad Hronom – Bratislava

Mat 2. ťahom


 

 

Problém č. 2138 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 5. ťahomSpolupráca generácií

39 rokov je rozdiel vo veku autorov dvojťažky: výsledkom spolupráce je zaujímavá realizácia zámeny funkcie ťahov so zvodnosťou 1.Vd2?. Výborná päťťažka autora strednej generácie sa "začína" zdanlivými hrami 1...S:g5+ 2.J:g5+ J:g5 3.Jd4+ Ke3 4.Je6+ Kf3 5.J:g5 mat a 1...J:g5 2.Je5+ J:e5 3.Jd4+ Ke3 4.Jb3+ Kf3 5.J:d2 mat – ako sa tento obsah zmení po úvodníku 1.Kh3? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2137 b. Kb4 Da7 Va5 Vd4 Sb2 Sh1 Jc3 Je8 Pd6 e3 (10), č. Ke5 Dg2 Jb5 Jg7 Pa6 b3 e6 f5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2138 b. Kh4 Dg5 Sc5 Sf5 Jc6 Je6 Pc2 (7), č. Kf3 Dd2 Vg1 Sf6 Sh1 Jc4 Jf7 Pd3 e2 e7 f2 f4 g2 h5 (14), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

Riešenie problému č. 2120 (Raczko) z 11. novembra: Zdanlivá hra 1...K:d5 2.D:f3 mat, riešenie 1.Dh7 tempo 1...K:d5, f:e2, Jd6~, S:c3, Se5, S:e3 2.Db7, Dh1, D:f5, J:c3, Jd2, J:d6 mat. Nezamýšľaná zvodnosť 1.Dh5? s tempom vedie k zámene obrany po 1...Jf5~ 2.J:d6 mat, má však dvojité vyvrátenie 1...K:d5, S:e3!

Riešenie problému č. 2121 (Bednár) z 11. novembra: 1.Sc6 hrozí 2.f4+ Kd6 3.Je8+ Ke6 4.Kg6 b2 5.e5(Sc5), 2...Kf6 3.e5+ Kf7 4.Se8+ Kf8 5.Sg6(Sh5), 1...Kf6 2.e5+ Kf7 3.Se8+, 2...K:e5 3.Sf4+ Kd4 4.Ve4+ Kc5 5.Sc7, 3...Kf6 4.Sg5+ Kf7 5.Se8+, 3...K:f4 4.Ve6 Kg5 5.Ve5+, 1...b2 2.f4+ Kd6 3.e5+, 1...Kd6 2.Je8+ Ke6 3.Kg6(Kg7) atď. Úplné riešenie podal iba M. Dobeš. Žiaľ, úloha je neriešiteľná.

Riešenie problému č. 2122 (Šumný) z 11. novembra: 1.Je5 Ve3 2.b5 Dc6 mat, 1.b5 De4+ 2.Je5 Vc6 mat. Analógie motivačné aj geometrické.

Knihy za riešenia problémov č. 2120-2122 vyhrávajú: Milan Dobeš, Gaštanová 37 U2/44, 010 01 Žilina, Miroslav Havránek, Stred 54/34, 017 01 Považská Bystrica a František Krištofóry, Iliašovce 34, 053 11 Smižany. (-kh)


* * *

Cena za krásu nerozhodnej partii!

Usporiadatelia turnaja v Starej Pazove pripravili cenu za najkrajšiu partiu, došlo však ku kurióznej situácii, keď odbornej porote sa najviac páčila remíza v romanticky vedenej partii Ivanović – Kosanović. Obaja aktéri mali o cenu žrebovať, ale situáciu vyriešil titogradský veľmajster hrajúci bielymi, keď s príslovečnou čiernohorskou veľkorysosťou sa žrebovania vzdal v prospech mladého súpera, zhodou okolností syna hlavného organizátora zo Starej Pazovy, čím symbolicky vzdal hold obetavým usporiadateľom. A tak cena za krásu ostala doma a Božidar Ivanović si vyslúžil potlesk za gesto "fair play".


IvanovićKosanović (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Jc6 9.Sc4 Sd7 10.h4 Vc8 11.Sb3 h5. Hrá sa jeden z najaktuálnejších variantov atraktívneho dračieho systému, ktorý je vždy predzvesťou obojstranne ostrého poňatia boja. Posledný ťah čierneho aspoň na chvíľu brzdí útok bieleho spojený s otvorením h-stĺpca h4-h5. 12.0-0-0 Je5 13.Sg5. Dnes takmer výhradne používaný ťah. Starší ťah 13.Sh6 slávil významný teoretický úspech v známej partii Short – H. Ólafsson, Wijk aan Zee 1987 po S:h6 14.D:h6 V:c3 15.b:c3 Dc7 16.Kb1 a5 17.f4 Jfg4 18.Dg5 a4 19.f:e5 a:b3 20.c:b3 Jf2 21.e6!!, ale analýzy i neskoršie partie ukázali, že čierny môže hrať silnejšie 16...Vc8!. 13...Vc5! Patent A. Milesa. Veža účinne operuje na 5. rade a podporuje postup b5. 14.Kb1 b5 15.g4 a5! Cesty späť niet; v partii Karpov – Sznapik, Dubaj 1986, sa čierny po h:g4?! 16.h5 J:h5 17.Jd5 Ve8 18.V:h5! g:h5 19.Dh2 dostal pod kolesá rozbehnutého útoku. 16.g:h5! a4 17.S:f7+?! Ivanovićova špecialita pochybnej hodnoty. Súčasný stav teórie určuje zatiaľ partia Sznapik – Komljenović, Biel 1987: 17.Sd5 b4 18.Jce2 e6 19.h6! Sh8 20.h7+! K:h7 21.h5 s prudkým útokom. Zrejme sa biely obával možného zosilnenia obrany J:h5 v 18., resp. už v 17. ťahu. 17...K:f7 18.h:g6+ J:g6 19.h5 Je5 20.h6 Jc4 21.Dg2 Sh8 22.h7 Da5! Demolované rošádové postavenie čierneho napodiv ešte drží, ale nad bielym kráľom sa sťahujú ťažké mračná. V tak vyhrotenej situácii materiál už príliš nerozhoduje. 23.Sc1 a3! 24.Vh6 Ke8 25.Jb3 Db4 26.e5! Duchaplný pokus o záchranu napokon vyjde za pomoci súpera. 26...a:b2 27.S:b2 V:e5 28.f4 J:b2? Impulzívny ťah ohrozuje cennú výhru, ktorá by čiernemu neunikla po Vc5! s odrazením protihry. 29.Da8+ Kf7 30.Dg2 J:d1? O výhru sa mohol stále pokúsiť ťahom Sf5!, ale v časovej tiesni nebolo jednoduché prerátať nebezpečné varianty 31.f:e5 J:d1 32.e6+ K:e6 33.Dd5+ Kd7 34.D:f5+ e6 alebo 34.Db7+ Kd8 a materiálna prevaha napokon rozhodne. Teraz dôjde k zábavnému večnému šachu: 31.Dg6+ Ke6 32.Dg8+! Je možné, že čierny rátal len s 32.Dg4+? Vf5. 32...Vf7 33.Dg4+ Vf5 34.De2+ Ve5 35.Dg4+. Tanec bielej dámy nemožno zastaviť; preto remíza, za akú sa ani jeden zo súperov nemusí hanbiť! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred