Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.2.1989)


Problém č. 2159 – originál

Marián Krbúšik, Opava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2160 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 3. ťahomCyklické obete figúr

Sympatická miniatúrna dvojťažka obsahuje aj tri zvodnosti 1.Da2?, Db8+?, Dd3? so zámenou matov. V troch hlavných variantoch trojťažky (1...Sb1, Ve1, J:e3) možno objaviť cyklickú zámenu bielych figúr v druhom a treťom ťahu, pričom vždy ide o obeť s cieľom odblokovať pole pre druhú figúru. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2159 b. Kf1 Dg8 Sh6 (3), č. Kg3 Pg4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2160 b. Ka4 Vd2 Sa5 Sc2 Jb3 Jf4 Pb5 d5 e3 (9), č. Kc4 Vc1 Sa2 Jf1 Jf2 Pb6 e5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2144 (Lačný) zo 6. januára: Zvodnosť 1.Vh5? hrozí 2.Jc6 mat, 1...D:f5, D:d4 2.Sd3, De7 mat, 1...Dc2!, riešenie 1.Sb2 hrozí 2.De7 mat, 1...D:f5, D:d4 2.Jc6, Sd3 mat. "Hrozbová" cyklická zámena matov (keď sa do cyklu počíta aj mat z hrozby) nie je síce novinkou, ale tu je spracovaná originálne a mimoriadne esteticky.

Riešenie problému č. 2145 (Packa) zo 6. januára: a) 1.Sf3 Vc4 2.Ke3 Sf4 mat, b) 1.Vc4 Sd6 2.K:c3 V:d3 mat, c) 1.Vd6 Vf3+ 2.Ke5 Vc5 mat. Taktiež originálne cyklické bielo-čierne zacloňovanie figúr na poliach f3, c4, d6.

Knihy za riešenia problémov č. 2144-2146 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511 – D1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Jozef Holík, Záhradná 191 /1, bl. C2, 076 43 Čierna nad Tisou a Elemír Pechovič, Jilemnického 16, 050 01 Revúca.

Problém č. 2121 (Bednár) z 11.11.1988, ako nám dodatočne oznámil F. L. Adrian, je neriešiteľný po 1.Sc6 Jc2! 2.f4+ Kf6 3.e5+ Kf7 4.Se8+ Kf8 5.Sh5 Jd4! (-kh)


* * *

Nástup mládeže

Šach je jedným z mála športov, v ktorom sa ako súperi stretávajú najrôznejšie vekové kategórie. Takéto kontrasty sme videli na belehradskom opene GMA-JAT, a bolo zaujímavé sledovať také legendy svetového šachu ako Gligorić, Geller, Tajmanov či Reshevsky a na druhej strane predstaviteľov najmladšej generácie Sokolova, Barejeva, Ananda atď. Nasledujúca nevšedná miniatúra akoby symbolicky dokumentuje ústup starej gardy zo slávy:


TajmanovKajdanov (Nimcovičovo otvorenie)

1.Jf3 d5 2.b3 Jf6 3.Sb2 e6 4.c4 c5 5.e3 Jc6 6.c:d5 e:d5 7.Sb5 Sd6 8.Je5?! 0-0! Prvé prekvapenie pre bieleho, ktorý zrejme očakával Sd7 alebo Dc7. 9.J:c6 b:c6 10.Se2. Dôsledné prijatie obete pešiaka 10.S:c6 Vb8 by dalo čiernemu prekrásnu kompenzáciu – nejde rošáda pre S:h2+ alebo prosto Dc7 a iniciatíva čierneho je očividná aj po 11.Jc3 Vb6! 12.Sa4 (12.S:d5 J:d5 13.J:d5 Dg5!) Sa6. Priznanie neúspechu koncepcie však stojí vývinové tempá, ktoré čierny poučne využije. 10...Ve8 11.0-0 Vb8 12.d3 Vb4! 13.Jd2 Klavírny virtuóz a šachový veľmajster Mark Tajmanov bol vždy optimistom, čo mu prinieslo nejeden skvelý úspech. Aj teraz verí, že sa mu podarí odvrátiť sústredený nápor čiernych figúr, inak by asi nedovolil prevod čiernej veže na h4 a zahral by preventívne 13.g3 s nádejou budovať obranu Sf3 a Sg2. 13...Vh4 14.g3? Dobre či zle, mal zvoliť obranu 14.Jf3, po ktorej priamy útok Jg4 15.h3 ešte nevychádza, aj keď prostý ústup Vh6 by zachoval čiernemu výborné útočné šance – všetky jeho figúry sú zacielené proti bielemu kráľovi. Teraz nasleduje séria kombinačných úderov: 14...Jg4! 15.S:g4. 15.Jf3 už nestačí pre V:h2! 16.J:h2 J:h2 17.K:h2 Dh4+ 18.Kg2 Dh3+ 19.Kg1 V:e3! alebo 17.Ve1 Dg5. 15...S:g4 16.f3 V:h2! 17.f:g4 V:e3! Zohraté čierne sily skvele koncertujú a nejde 18.Vf3 ani 18.Jf3, lebo visí strelec na b2. Biely sa spoliehal ešte na nasledujúci duchaplný pokus, ktorého ideou je znemožniť čiernej dáme vpád na h4. 18.Sf6! V nádeji na g:f6 alebo V:g3+ 19.K:h2 a mat nie je vidieť, ale nasleduje ešte jedno prekvapenie: 18...Vh3!! 19.Vf3. Dáma je tabu pre 19.S:d8 Ve:g3+ 20.Kf2 Vh2+ 21.Ke1 Ve3+. Ako uvádza mm Marić v turnajovom bulletine, všetko ide ako "vo filme". 19...V:g3+ 20.Kh1 g:f6 21.V:g3 S:g3 22.Jf3 Dd7. Hrozí D:g4 a jazdec nesmie ťahať pre Ve1+ s rozhodujúcimi materiálnymi stratami. Aj Tajmanovova vynaliezavosť má svoje medze a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred