Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.2.1989)


Problém č. 2156 – originál

Stanislav Dešť

Plavecký Mikuláš

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2157 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 3. ťahomProblém č. 2158 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešeniaTraja dobrí začiatočníci

Autor dvojťažky urobil vo svojej tvorbe ďalší krok, keď sa pokúsil o "saratovskú" tému (so zvodnosťou 1.Jd5?). Naši začínajúci autori sa trojťažkám zväčša vyhýbajú, Ján Skubák je preto príjemnou výnimkou. Pomocné maty sú naopak až príliš často na programe, s ich úrovňou však obyčajne nie sme najspokojnejší. Pravda, aj v tomto prípade je dnešný autor výnimkou... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2156 b. Kd2 Df6 Vh4 Sd3 Sf4 Jb6 Pa4 b2 b5 (9), č. Ka5 Va3 Vh6 Sg4 Pb3 c5 g6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2157 b. Ka6 De2 Va5 Vg4 Sg1 Ja1 Pa2 a7 b4 f5 (10), č. Kc4 Df4 Vd8 Vh4 Jd2 Jd3 Pa4 c3 c7 d6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2158 b. Kf4 Jd1 Jd8 (3), č. Kd4 Ve6 Se4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

Riešenia problémov zo silvestrovského čísla "rozhovorili" viac čitateľov ako obyčajne.

Riešenie problému č. 2139 (Kiss a Lehen) z 30.12.1988: 1. Zvodnosť 1.Vd1? hrozí 2.b:c4 mat, 1...J:e4, J:b3 2.Vb5 Dg8 mat (1...Jd6, c:b3 2.J:f6, c4 mat, 1...f5!), 2. zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Dg8 mat, 1...D:e4, Dg1 2.Vd1, b:c4 mat (1...Jd6, Jg7 2.J:f6, D:d7 mat, 1...D:c3!), riešenie 1.Vb6 hrozí 2.J:f6 mat, 1...J:e4, D:e4 2.Dg8, b:c4 mat. "Zvodnosti sú veľmi pekné a pestré, oba variantové maty v riešení sú totožné s hrozbami vo zvodnostiach, ale aj zvodníky sa uplatnia ako maty" (V. Jerz).

Riešenie problému č. 2140 (Labai) z 30.12.1988: a) 1.Vd5 Jf2 2.Kd4 Kb2 3.Vcc5 Ve4 mat, b) 1.Vd6 Jg1 2.Kd5 Jf3 3.Vcc6 Ve5 mat, c) 1.Vd7 J:f4 2.Kd6 Kb4 3.Vcc7 Ve6 mat. "Nepochopím, ako možno také niečo stvoriť, aby všetky aktívne kamene vytvorili rovnaký matový obrazec s posunom o jeden rad" (J. Nízky).

Riešenie problému č. 2141 (Belaj) z 30.12.1988: Viacerí riešitelia našli skrátenie (najlepšie V. Boldižár na 23,5 ťahu), všetkých však predbehol sám autor čistými 23 ťahmi: 1.Jc3 Jc6 2.Jf3 Jb4 3.Je5 Jd5 4.b3 Jh6 5.e3 Jf5 6.h3 b5 7.Se2 b4 8.Sg4 b:c3 9.Sa3 h5 10.S:e7 h:g4 11.a4 g3 12.a5 Sb7 13.a6 c5 14.a:b7 g5 15.b8V a5 16.Vb4 a4 17.Vg4 D:e7 18.Df3 De6 19.De4 Se7 20.Ke2 Va6 21.V:a4 Vd6 22.Vc4 Vh6 23.Ve1 Vf6.

Riešenie problému č. 2142 (Bednár) z 30.12.1988: Pokusy 1.e:d3J? (s hrozbou 2.Jc5 mat), 1.e:f3S? (2.Sg4 mat) a 1.e3V? (2.V3e7 mat) sú vyvrátené ťahom 1...J:d5!, riešenie 1.e4D! hrozí 2.De7 mat, 1...J:d5 2.D:a4 mat. "Skutočnosť, že Pe2 je jediným pešiakom, ktorý sa môže v úvodníku pohnúť z miesta, mu natoľko stúpla do hlavy, že po úvodnom ťahu sa ihneď mení na dámu..." (V. Jerz).

Riešenie problému č. 2143 (Nemček) z 30.12.1988: 1.Vb6 Sc8 2.Pc5-b5 Pc4-b4 mat! "Keď to nejde dopredu, tak to pôjde na okraj. Čoho?... Alebo si tú prestavbu predstavujem svojsky? No hlavné je, že nestojím na mieste. Nie? – povedal si čierny pešiak a biely sa vydal po stopách svojho vzoru. Pravda, každý si tým pomohol inde..." (J. Matejka).

Knihy za riešenie problémov č. 2139-2143 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, tr. Obrancov mieru 34, 010 01 Žilina, Josef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava, Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 81, Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov a Peter Pázmány, Svetlá 7, 811 02 Bratislava.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 16. februára t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č.277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred