Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.3.1989)


Problém č. 2172 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2173 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom, pozri textProblém č. 2174 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeStodeväťdesiata ôsma prvotina

Hneď dvojicou podarených dvojťažiek nás prekvapil nám dosiaľ neznámy šachista zo Zvolena; uverejnenie prvej z nich znamená, že k okrúhlym 200 prvotinám sme už na dostrel... Trojťažku nám poslal majster športu z južného Slovenska vo forme tzv. nulovej pozície: nerieši sa pozícia na diagrame, ale až a) po premiestnení Va5 na e2 a b) po premiestnení Kh8 na a3. Riešenie štúdie úspešného východoslovenského skladateľa čiastočne prezradíme: 1.Se4 Vb4 2.Jd5 Se5+ 3.Kh7 V:e4 4.d4 Kc6! – treba doplniť posledné dva ťahy, ale všimnúť si aj vedľajšie varianty. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2172 b. Kg8 Dh7 Vc4 Vh1 Jc5 Jh4 Pf7 g6 (8), č. Kg5 De4 Vg3 Sc6 Jd8 Pb7 e5 f6 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2173 b. Kh8 Da1 Va5 Ve1 Sc2 Se7 Jb2 Jg8 Pb3 c3 d5 e4 (12), č. Ke5 Dg3 Vc7 Pd6 f4 g7 h6 (7), biely začne a dá mat tretím ťahom, ale až po premiestnení a) Va5 na e2, b) Kh8 na a3; 2174 b. Kh8 Sh1 Jb6 Pd2 e3 g4 (6), č. Kb5 Vb1 Sg3 (3), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2156 (Dešť) z 10. februára: Zvodnosť 1.Jd5? hrozí 2.Da6 mat, 1...Sc8(Se6) 2.Sc7 mat, 1...g5!, riešenie 1.Sc7 hrozí 2.Dc3 mat, 1...V:a4 2.Jd5 mat. Téma, ktorá bola predpísaná v kompozičnom zápase Saratov – Bratislava.

Riešenie problému č. 2157 (Skubák) z 10. februára: 1.Vd5 hrozí 2.D:d3+ K:b4 3.Jc2 mat, 1...K:b4 2.Jc2+ Kc4 3.D:d3 mat, 1...K:d5 2.De6+ Kc6 3.b5 mat, 1...Vh3 2.Vd4+ D:d4 3.V:d4 mat, (1...a3 2.D:d3+ K:b4 3.Db5 mat). Dobrý prvý krok na ceste za konštrukčným zvládnutím trojťažiek.

Riešenie problému č. 2158 (Vicén) z 10. februára: 1. riešenie 1.Sc6 Kf5 2.Vd6 Je6+ 3.Kd5 Je3 mat, 2. riešenie 1.Sd5 Kg4 2.Ve3 Jc6+ 3.Ke4 Jf2 mat, 3. riešenie 1.Sd3 Kg4 2.Ve3 Jc6+ 3.Ke4 Jc3 mat. Dokonalé modelové maty pri "stálom pohybe" všetkých šiestich figúr; slabším momentom sú len opakované ťahy v druhom a treťom riešení.

Knihy za riešenie problémov č. 2156-2158 vyhrávajú: Jozef Barani, ul. kpt. Nálepku 24, 053 01 Marichovce, Milan Bizoň, Třebíčska, 066 01 Humenné a Ivan Husár, Družstevná l 282/42, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Svetová súťaž (IV)

Príklad na tému B2: A. Kuzovkov, I.-II. cena Sächsische Zeitung 1982 b. Kh4 Dh8 Sc2 Sd4 Je3 Jg5 Pe5 f6 h3 (9), č. Kf4 Vg1 Sa7 Jb6 Jf1 Pb2 f7 g2 (8), mat 3. ťahom: 1.Sb1 tempo 1...Jh2 2.Da8 Jf3+ 3.D:f3 mat, 1...Jg3 2.Dc8 Jf5+ 3.D:f5 mat, 1...J:e3 2.Dh7 Jf5+ 3.D:f5 mat, 1...Jd2 2.Dh5 Jf3+ 3.D:f3 mat, 1...Sb8 2.D:b8. 4 tiché odpovede dámy na ťahy jazdca, navyše tematické pokusy 1.Dh5, Dh7, Dc8, Da8? Jh2, Jg3, J:e3 Jd2!

Príklad na tému D: V. Nestorescu, III. cena Arménsko 60, 1980 b. Kf4 Vf2 Sh2 Pa6 c2 c3 (6), č. Ke7 Vc6 Jf8 Pb6 c7 h6 (6), biely vyhrá: 1.Ve2+ Je6+ 2.Kf5 Kf7 3.a7 Vc5+ 4.Ve5 Jg7+ 5.Kf4 Vc4+ 6.Ve4 Je6+ 7.Kf3 V:c3+ 8.Ve3 Jg5+ 9.Kf2 V:c2+ 10.Ve2 Je4+ 11.Kf1 Vc1+ 12.Ve1 a vyhrá. Biela veža sa dostáva do väzby vo 4., 6., 8., 10. a 12. ťahu bieleho a odväzuje sa v 5., 7., 9. a 11. ťahu bieleho. Navyše sa raz priväzuje a odväzuje čierny jazdec. (Na forme väzby a odviazania nezáleží.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred