Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.3.1989)


Problém č. 2169 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 2170 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeProblém č. 2171 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahom, pozri text21-ročný circešach

Do tematického obsahu prvej dvojťažky patrí aj zvodnosť 1.Ja4?, v štúdii musí biely "pracovať rýchlo" a nezaobíde sa bez obete strelca v treťom ťahu. Na treťom diagrame je predovšetkým "normálna" dvojťažka. Ale potom treba riešiť tú istú pozíciu v rámci populárneho circešachu, ktorý oslávi v tomto roku už svoje 21. narodeniny. Pravidlá sú jednoduché: každý braný kameň sa postaví na svoje základné pole, pritom pešiak na tom istom stĺpci, kde bol braný, jazdec, strelec a veža na pole tej istej farby ako pole brania; ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice; brať sa nesmie, keby príslušné premiestnenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi. Napríklad pokus 1.Vg1+? nevedie k cieľu pre 1...V:g1 (b. veža na a1)! 2.Kc2+ V:g7 (strelec na c1)! Po úvodníku 1.Kc2 treba nájsť hrozbu a dva varianty. Ale najmä upozorňujeme riešiteľov, aby porovnali riešenie obyčajné s circešachovým... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2169 b. Kg4 Da1 Vh6 Se8 Jb6 Jd5 Pc2 e3 f5 (9), č. Ke4 Sc7 Jb3 Jg3 Pc4 e5 f2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2170 b. Ke6 Sf7 Pe5 (3), č. Ke4 Pc3 d4 h7 (4), biely začne a vynúti remízu; 2171 b. Kc1 Vb3 Vg3 Sb7 Sg7 Jh2 Jh3 Pc3 d3 f2 (10), č. Ke1 Vg5 Pa4 d7 e2 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom a) podľa pravidiel FIDE, b) podľa pravidiel circešachu).

Riešenie problému č. 2153 (Klemanič) z 3. februára: 1. zvodnosť 1.Se4? hrozí 2.V:c4 mat, 1...K:c5 2.D:e5 mat, 1...d5!, 2. zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.D:e5 mat, 1...d5 2.V:c4 mat, 1...K:c5!, riešenie 1.Jc3 tempo 1...K:c5, d5 2.V:c4, D:e5 mat (1...K:e3, Kc3 2.Df4, V:c4 mat). Veľmi zaujímavý "kolotočový" komplex hrozbových paradoxov.

Riešenie problému č. 2154 (Sivák) z 3. februára: Tematický pokus 1.K:b4? Sc5+!, riešenie 1.Sf5 hrozí 2.Jf6+ Kh6 3.Vg6 mat, 1...Sd8 2.K:b4 hrozí 3.S:g4 mat, 2...Sg5 3.Sg6 mat. Tri modelové maty.

Riešenie problému č. 2155 (Csoltó) z 3. februára: I. 1.Ke4 Vf4+ 2.K:e5 Sd6 mat, II. 1.S:f5 Sd6 2.Se4 J:g4 mat, III. 1.S:c5 J:g4+ 2.Kd4 Vf4 mat. Cyklická zámena ťahov bieleho, pričom tretia biela figúra vždy "padne". Škoda, že prvý mat nie je modelový (pole d4).

Knihy za riešenia problémov č. 2154-2156 vyhrávajú: Dušan Kordoš, Záhrady 1042, 905 01 Senica nad Myjavou, Ivana Mařatková, Na vrcholu 14, 130 00 Praha 3 a Ľubor Pšenek, Prejtská 108/131, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Štvrtá svetová súťaž (IV)

Príklad na tému A2: V. Jerochin, zvl. cena Šachmaty 1981, b. Kg6 Df7 Vd7 Ve8 Sa8 Sb8 Jd6 Je6 Pd2 e3 (10), č. Ke4 Dc6 Va6 Vf1 Sb1 Se7 Jg3 Jh1 Pc5 f2 g5 (11), mat 2. ťahom: Zvodnosti 1.Kh7? a 1.Df6?, vždy s dvojitou hrozbou 2.J:c5, J:g5 mat, sú vyvrátené obranami 1...Sf6! a 1...Sd6!, riešenie 1.Je5 hrozí 2.Df3 mat, 1...Sf6, Sd6 2.J:c5, J:g5 mat. "Navyše" témy sú v skladbe zdanlivé hry s recipročnou zámenou matov: 1...Sf6, Sd6 2.J:g5, J:c5 mat.

Príklad na tému C: (schéma) b. Kd6 Sd8 Jb4 Pa6 a7 b5 c7 e2 f2 (9), č. Kc8 Dg2 Jh1 Pd7 g4 h6 (6), mat 5. ťahom: 1.Jc6 (zaclonenie línie g2-a8) Dh2+ 2.Je5 Dg2 3.Jf3 (druhý krát) Dh2+ 4.J:h2, 3...D:f3 4.e:f3 s ďalším 5.a8D mat. Biely jazdec zacloňuje líniu g2-a8, kontrolovanú čiernou dámou. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred