Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.2.1989)


Problém č. 2153 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 2154 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 3. ťahomProblém č. 2155 – originál

Tibor Csoltó, Příbram

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaDve biele dámy

Stáva sa občas aj v partii, že po premene pešiaka má hráč dve dámy. Ak sa takáto situácia vyskytne v základnom postavení problému, musí ísť o námet, na ktorý je dvojica najsilnejších figúr nutná: v dnešnej dvojťažke sa ich význam ukáže v troch fázach, t. j. vo zvodnostiach 1.Se4?, 1.Dd7? a v riešení. Trojťažka obsahuje logickú kombináciu s tematickým pokusom 1.K:b4? Riešenie pomocného matu napovieme z jednej tretiny: 1.Ke4 Vf4+ 2.K:e5 Sd6 mat. V čom budú ďalšie tretiny príbuzné? Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2153 b. Kc1 De7 Df6 Va4 Ve3 Sd3 Jb2 Jd1 Pa5 c5 c6 g3 (12), č. Kd4 Ve5 Pb3 c4 c7 d6 e6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2154 b. Ka3 Vg7 Sc8 Jg8 (4), č. Kh5 Va5 Vb4 Sb6 Pa4 b3 b5 d6 e5 g4 h3 h4 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2155 b. Kc7 Vf5 Sc4 Sc5 Je5 (5), č. Ke3 Dg4 Vd2 Sc8 Sd4 Je1 Jh4 Pb5 b7 c3 f3 f6 (12), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2137 (Lačný a Gvozdják) z 23.12.1988: Zvodnosť 1.Vd2? hrozí 2.Dd4 mat, 1...De4+, D:d2 2.J:e4, D:g7 mat (1...Dg4+, Dd5 2.Je4, D:g7 mat), 1...f4!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.Dc5 mat, 1...D:e4, Dd2 2.D:g7, V:d2 mat (1...Dc2 2.D:g7 mat). Cyklická zámena prvého ťahu a dvoch variantových matov, či Kissova téma – jeden z najpôsobivejších námetov zámeny funkcie ťahov.

Riešenie problému č. 2138 (Sovík) z 23.12.1988: Zdanlivé hry 1...S:g5+ 2.J:g5+ J:g5 3.Jd4+ Ke3 4.Je6+ Kf3 5.J:g5 mat, 1...J:g5 2.Je5+ J:e5 3.Jd4+ Ke3 4.Jb3+ Kf3 5.J:d2 mat, riešenie 1.Kh3 hrozí 2.D:h5 mat, 1...S:g5 2.Je5+ J:e5 3.Jd4+ Ke3 4.Jb3+ Kf3 5.J:d2 mat, 1...J:g5+ 2.J:g5+ S:g5 3.Jd4+ Ke3 4.Je6+ Kf3 5.J:g5 mat. Známy mechanizmus recipročnej zámeny variantov v trojťažke je tu rozšírený na päť ťahov pridaním "medzihry" Jd4+ s nasledujúcim batériovým šachom.

Knihy za riešenia problémov č. 2137 a 2138 vyhrávajú: Štefan Burkuš, Palackého 2, 040 00 Košice, Viliam Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava a Tibor Poruban, Družstevná l, 271/31, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Problém č. 2086 (Lačný) z 1.7.1988 opravuje autor takto: b. Kh7 Dc7 Vh4 Sd2 Sf1 Ja6 Jd5 Pb6 c2 e4 (10), č. Kd4 Je2 Jg4 Pa7 e5 f3 f6 h5 (8), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.Jc3?, 1.Je3?, riešenie 1.Dd7.


Pravda – Tirnavia 1987

Proti predbežnému výsledku došla námietka v oddelení dvojťažiek: I. cena (Lačný, č. 2006) má tematického predchodcu v skladbe M. Kovačevića, 2. p. z. Memoriál Mitrinović 1982 (b. Kc1 De5 Va8 Sa5 Sd5 Jd4 Pb2 (7), č. Ka1 Sc5 Sh7 Jg5 Pa4 (5), mat 2. ťahom, 1.Sc3?, 1.b4), rozhodca ju preto vylučuje. Poradie cien sa mení takto: I. cena Kiss (1968), II. cena Lačný (1912), III. cena Gvozdják (1966), IV. cena Mlynka (1979). Čestné uznania a pochvalné zmienky postupujú o 1 miesto. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred