Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.4.1989)


Problém č. 2186J. Lichomanov

1. miesto Saratov – Bratislava

C 30.9.1988

Mat 2. ťahom


Problém č. 2187Z. Labai

1. miesto Saratov – Bratislava

C 30.9.1988

Mat 3. ťahomProblém č. 2188

Ľ. Lehen a P. Gvozdják

1. miesto Saratov – Bratislava

C 30.9.1988

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textBratislava – Saratov 21:15

Pod názvom Saratov – Bratislava prebehol v minulom roku zápas v kompozičnom šachu medzi Saratovskou oblasťou a Západoslovenským krajom včítane uvedených miest. Z troch došlých námietok proti predbežnému výsledku rozhodcovia prijali jednu a pre ilegálne postavenie vylúčili štúdiu, ktorá pôvodne skončila na 3. mieste.

V oddelení dvojťažiek vyhral Saratov 7:3 (1. Lichomanov, 2. Neptajev, 3. Gvozdják, 4. Gvozdják – Sovík), ale ostatné tri oddelenia sa skončili úspechom Bratislavy: trojťažky 7:3 (1. Labai, 2. Kozinka, 3. Lichomanov, 4. Polin), pomocné maty 7:2 (1. Lehen – Gvozdják, 2. Sovík, 3. Chait) a štúdie 4:3 (1. Sečkár – Tazberík, 2. Polin).

Celkove teda zvíťazilo družstvo Bratislavy 21:15 a o jeho body sa podelilo 7 skladateľov takto: Gvozdják 4,5, Labai 4, Sovík 3,5, Kozinka 3, Lehen, Sečkár a Tazberík po 2. Podrobný výsledok s komentármi rumunských rozhodcov vyjde v najbližšom čísle bulletinu Pat a mat.

V rubrike uverejňujeme víťazné skladby z prvých troch oddelení. Vo dvojťažke treba vziať do úvahy zvodnosti 1.Sb5? a 1.Da5?, v pomocnom mate porovnať riešenia oboch dvojníkov. (Kontrolná notácia diagramov: 2186 b. Kc1 Dd8 Vd1 Ve3 Sa1 Sd7 Jb8 Jd3 (8), č. Kd5 Pc5 d4 d6 e4 e6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2187 b. Ka6 Vc5 Vc7 Sa8 Sf4 Jg5 Pa3 c2 f6 g3 (10), č. Kd4 Vh6 Sa2 Jg7 Pc3 c4 d5 e3 e6 f7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2188 a) b. Kh1 Vh2 Sg7 Sh7 Ja2 Je4 Pc2 (7), č. Kb1 Da6 Vd8 Vf5 Sd3 Se1 Jf1 (7), b) vzájomne premiestniť čierne kamene hrajúce v prvom a druhom ťahu, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami.)

Riešenie problému č. 2169 (Nandráži) zo 17. marca: Zvodnosť 1.Ja4? hrozí 2.Jac3 mat, 1...K:d5, Je2 2.Sc6, Dh1 mat, 1...Sa5!, riešenie 1.Jd7 hrozí 2.J7f6 mat, 1...K:d5, Jh5, Sd8 2.Da8, Dh1, D:e5 mat. Zámena hrozby a jedného matu.

Riešenie problému č. 2170 (Kekely) zo 17. marca: 1.Sg8 d3 2.S:h7+ Kd4! (2...Ke3 3.Kd7 c2 4.e6 c1D 5.e7 remíza) 3.S:d3! (3.Kd7? c2! 4.e6 c1D 5.e7 d2 6.e8D d1D+ a čierny vyhrá) 3...K:d3 4.Kd7 c2 5.e6 c1D 6.e7 remíza. Obeť strelca za výhodnejšiu pešiakovú koncovku.

Riešenie problému č. 2171 (Sabol) zo 17. marca: a) 1.Vb1 hrozí 2.Kc2 mat, 1...Vb5 2.Vg1 mat, b) 1.Kc2 hrozí 2.Vg1 mat (lebo čierny nemôže brať 2...V:g1? pre šach svojmu kráľovi od veže premiestnenej na a1), 1...Vb5 (aby po 2.Vg1+ zahral 2...V:b7 s premiestnením strelca na f1) 2.Vb1 mat! (navyše 1...V:g7 (Sc1) 2.Sd2 mat). Cyklická zámena úvodníka, hrozby a variantového matu po rovnakej obrane s dôvtipným využitím pravidiel circešachu. Počet riešiteľov síce poklesol asi na 30 perc., ale tým sa úloha veľmi páčila.

Knihy za riešenie problémov č. 2169-2171 vyhrávajú: Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice, Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 00 Žilina a Ján Skubák, Makarenkova 2250/18, 955 01 Topoľčany.

* Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV vypísala medzinárodný anonymný turnaj v skladaní dvojťažiek "Pituk 85". Rozhodcom je jubilujúci nestor slovenských šachových skladateľov, čestný majster FIDE Alexander Pituk. Skladby (najviac 2 od autora) treba posielať do 26.10.1989 na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39/22, 851 01 Bratislava. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred