Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.6.1989)


Problém č. 2201 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 2. ťahom


Problém č. 2202 – originál

Gejza Reiprich, Kremnica

Mat 3. ťahomSaratovská téma

Dvojťažka najúspešnejšieho slovenského šachového skladateľa roku 1988 obsahuje tému, ktorú navrhlo naše družstvo pre zápas Saratov – Bratislava: Vo zvodnosti 1.Jc7? (hrozí 2.Jgf6 mat) nasleduje po 1...Je7 2.J:e7 mat, v riešení sa ťahy vymenia, ale pri inej obrane čierneho. Obsah trojťažky vyústi do šiestich matov s čiernym kráľom na šiestich rozličných poliach. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2201 b. Kf7 Dc5 Vd1 Vh8 Je8 Jg8 Pd7 (7), č. Kd8 Da2 Vb8 Vg1 Sa5 Sf3 Jd5 Pe6 g7 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2202 b. Ke1 Dg6 Sa3 Je4 Pb6 (5), č. Kd5 Jh6 Pa5 e3 g5 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2187 (Labai) z 28. apríla: 1.Ve7 hrozí 2.V:d5+ e:d5 3.S:e3 mat, 1...Jf5 2.Jf3+ Ke4 3.S:d5 mat, 1...V:f6 2.Se5+ K:e5 3.V:d5 mat (2...K:c5 3.Vc7 mat, 1...K:c5 2.S:e3+ Kd6, d4 3.J:f7, Je4 mat). Výborný úvodník a dva pôsobivé analogické varianty. Je zaujímavé, že azda dve tretiny riešiteľov neobjavili skrytú obranu 1...V:f6.

Riešenie problému č. 2188 (Lehen – Gvozdják) z 28. apríla: 1. riešenie 1.Va5 Jd6 2.Sb5 c4 mat, 2. riešenie 1.Sc8 c4 2.V3d7 Jd6 mat. Hodnotná súhra zaclonení a recipročná zámena ťahov bieleho.

Knihy za riešenia problémov č. 2186-2188 vyhrávajú: Ľudovít Kamenský, Lesný závod, 962 04 Kriváň, Jaroslav Mindžák, Švábska 41, 080 05 Prešov 5 a Bohumil Zlocha, C II 92/51, 018 41 Dubnica nad Váhom.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 22. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


* * *

Grand Prix v Barcelone

Svetový pohár šachistov, organizovaný Medzinárodnou asociáciou veľmajstrov (GMA), mal v apríli v Barcelone na programe štvrtý turnaj série Grand Prix. Schyľovalo sa k prekvapeniu, lebo favorizovaný Kasparov mal ešte po 7. kole iba 50 %, keď sa dlho nemohol spamätať zo šoku, ktorý mu v 3. kole pripravil jeho krajan Jusupov. V druhej časti súťaže však našiel formu, postupne doháňal stratený terén a v poslednom kole si napokon vybojoval aspoň delenie 1.-2. miesta s Ljubojevićom, ktorý bol na čele prakticky od začiatku do konca a už-už siahal po čistom prvenstve. Belehradskému veľmajstrovi zrejme prospieva domáca konkurencia v podobe nenápadného Predraga Nikolića, ktorý ho na poslednej ratingovej listine FIDE predstihol o 25 bodov.


NogueirasLjubojević (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.e4 J:c3 6.b:c3 Sg7 7.Sc4 c5 8.Je2 0-0 9.Se3 Jc6 10.Vc1?! Ljubojević len nedávno zaradil toto dynamické otvorenie do svojho repertoáru a určite bol dobre pripravený k hlavným variantom po 10.0-0. Kubánec chcel zrejme súpera vyskúšať na menej vychodených cestičkách. Čierny však vzorne demonštruje nedostatky koncepcie bieleho: 10...c:d4 11.c:d4 Da5+! 12.Kf1. Koncovka po 12.Dd2 sľubuje čiernemu pohodlnú hru a aj po 12.Sd2 Da3 13.Sc3 Vd8 s tlakom proti Pd4 by bola iniciatíva skôr v rukách čierneho. Ústup v partii vyzerá konzekventne – biely plánuje útok po h-stĺpci, ale akcia čierneho po c-stĺpci bude účinnejšia: 12...Sd7 13.h4 Vfc8 14.h5 Jd8! Kryje citlivý bod f7 a operuje pozičnou hrozbou Sb5. 15.h:g6 h:g6 16.Sd2 Da4 17.Sb3 Da6 18.Kg1 Dd3! 19.V:c8 V:c8 20.e5 Se6 21.Kf1. Takto si Nogueiras svoju pozíciu po 20 ťahoch určite nepredstavoval; kráľ musí naspäť na pomoc ohrozeným figúram, ktoré sú celkom ochromené a dámske krídlo je v troskách. 21...S:b3 22.a:b3 Vc2 23.Ke1 D:b3 24.Vh3 Dc4 25.Jc3 Vb2 26.Dc1 Vb3 27.Sh6! Za cenu pešiaka sa bielemu podarilo vyčarovať náznak útoku, ktorý by pri nepresnej obrane takmer vyšiel, napr. 27...Sh8? 28.Sf8!! (hrozí 29.V:h8+) Je6 29.Dh6, ale čierny je pozorný: 27...Je6! 28.S:g7 J:g7 29.Dh6 Jh5. Tým sú hrozby odrazené a na rad prichádza realizácia materiálnej i pozičnej výhody: 30.Dd2 b5 31.Jd1 V:h3 32.g:h3 Dd5 33.Db4 Jf4 34.D:e7 D:d4 35.De8+ Kg7 36.D:b5. Na okamih biely vyrovnal materiál, ale nasleduje prechod do technickej jazdcovej koncovky: 36...Dd3! 37.D:d3 J:d3+ 38.Kd2 J:e5 39.f4 Jd7 40.Kd3 Kh6 41.Ke4 f5+ 42.Kd5 Jf6+ 43.Ke5 Je4 44.Je3 a5 45.Kd4 Jf2 a biely sa vzdal. Než zlikviduje voľného pešiaka, padne aj druhé krídlo.

Prvý cyklus Svetového pohára bude ukončený ešte záverečnými turnajmi v Rotterdame a Skeleftei. Upozorňujeme čitateľov, že VD Služba, Szabóova 7, 812 10 Bratislava prijíma objednávky na odber série 6 bulletinov SP 1988-1989 s kompletnými zbierkami komentovaných partií, diagramami, tabuľkami a fotografiami. Jednotlivé brožúry v cene 20,– Kčs budú vychádzať postupne v priebehu 2. polroka 1989. Dodávanie bude zásielkovou formou na náklady vydavateľstva. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred