Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.6.1989)


 

Problém č. 2198 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2199 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Pb4 na f4Problém č. 2200I. Kricheli

I. cena

Probleemblad 1970

Mat 8. ťahomVeľmajster Iosif Kricheli

Nedávno začínajúci autor sa predstavuje svojou druhou dvojťažkou. Riešenie pomocného matu na diagrame je 1.Se6 K:e2 2.Vd5 Jc4 mat – aká zmena nastane po premiestnení pešiaka b4 na f4? Jubilejné číslo sme venovali krásnej osemťažke nedávno zomrelého vynikajúceho gruzínskeho veľmajstra v kompozičnom šachu (10.5.1931-20.9.1988). Mimoriadne všestranný skladateľ, azda najlepší mnohoťažkár posledného desaťročia, láka riešiteľa najprv pokusmi 1.Se5? d:e5? 2.Sg6! a 3.g5 mat, ale 1...f1D!, 1.Sd4? f1J? 2.Se5! d:e5 3.Sg6 a 4.g5 mat, ale 1...Va3!, aby ho predsa len donútil k 1.Sg6! s hrozbou 2.g5 mat. Ale ako pokračovať po 1...Vb5? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2198 b. Kg7 Df4 Vc6 Vd1 Sd7 Je5 Pf6 (7), č. Kd5 Dd2 Vb5 Sc3 Ja3 Jb1 Pf7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2199 a) b. Kf3 Je3 Jf8 Pb4 (4), č. Kd6 Ve7 Vg5 Sa2 Sa7 Je2 Jf2 Pc6 c7 h3 (10), pozícia b) vznikne po premiestnení Pb4 na f4, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; 2200 b. Ka1 Sc3 Se4 Jh3 Jh8 Pf6 g4 (7), č. Kh6 Va4 Vb7 Jb1 Jb8 Pa2 a5 b4 d6 f2 (10), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom.)

Riešenie problému č. 2184 (Skubák) z 21. apríla: 1. riešenie 1.Db1 tempo 1...K:f4, Kh6 2.Df5, Dg6 mat, 2. riešenie 1.De1 K:f4, Kh6 2.De3, Dh4 mat, 3. riešenie 1.Sf5 K:f4 (K:f5), Kh6 2.Dg4, Dh5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov vo forme troch riešení, ktorá je pre riešiteľov najprístupnejšia.

Riešenie problému č. 2185 (Mlynka) z 21. apríla: 1.Sb7 hrozí 2.Sa6 a 3.Sb5 mat, 1...Kb5 2.Sc6+ Kc4 (Kc5) 3.Sa8 mat, 2...Ka6 3.Sb5 mat, 1...Jc2 2.a:b3+ Kb5 3.Sc8 mat (1...b:a2 2.Sa6 atď.). Zaujímavá a originálna hra bieleho strelca.

Knihy za riešenie problémov č. 2184 a 2185 vyhrávajú: Renáta Galgonová, Hronská 60, 976 67 Závadka nad Hronom, Viliam Peťko, Vranie 109, 013 21 Žilina-Brodno a Rudolf Trúchly, 023 01 Oščadnica, okr. Čadca.

Riešenie problému č. 2186 (Lichomanov) z 28. apríla: 1. zvodnosť 1.Sb5? tempo 1...e5, c4 2.Dg8, Sc6 mat, ale po 1...d:e3 ide 2.Jd3~ mat, 1...e:d3!, 2. zvodnosť 1.Da5? tempo 1...e:d3, d:e3, Kc4 2.S:e6, Je5, Da2 mat, 1...e5!, riešenie 1.Je5 tempo 1...c4, d3, d: e3, K:e5 2.Da5, Sc6, Sb5, Dg5 mat. Autor zamýšľal predpísanú tému zdvojiť, ale zvodnostný duál tento úmysel pokazil.


Univerzita Košice

Pri príležitosti 25. výročia založenia TJ Slávia Univerzita Košice jej šachový oddiel vypísal súťaže v skladaní dvojťažiek (rozhodca E. Klemanič) a trojťažiek (M. Mlynka). V oboch oddeleniach budú udelené 3 knižné ceny a ďalšie vyznamenania. Skladby treba posielať do 31.12.1989 na adresu Stanislav Vokál, Ménešiho 6, 040 01 Košice.


Najúspešnejší

Ako každoročne, aj teraz vyhlásil Šachový zväz SÚV ČSZTV najúspešnejších slovenských šachistov minulého roka 1988. Spomedzi šachových skladateľov sa tejto pocty dostalo Štefanovi Sovíkovi z Modry za jeho významné úspechy na zahraničných aj domácich skladateľských súťažiach a splnenie normy majstra športu. Najúspešnejším riešiteľom sa stal opäť Ladislav Salai zo Žiliny, ktorý na majstrovstvách sveta v riešení skončil na 10. mieste, splniac prvú normu medzinárodného majstra, a na majstrovstvách ČSSR bol s tesným odstupom druhý. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred