Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.7.1989)


Problém č. 2214 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom


Problém č. 2215 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 3. ťahomObranné motívy

Prvou fázou riešenia dnešnej dvojťažky je zvodnosť 1.Kg5? s hrozbou 2.Df5 mat, proti ktorej má čierny tri tematické obrany: 1...f2 (obranný motív: odblokovanie poľa f3) 2.Jc5 mat, 1...De5+ (šach bielemu kráľovi) 2.f:e5 mat, 1...Jd4 (priame napadnutie hrozbového poľa) 2.Jc5 mat (netematický je variant 1...Df8 2.f5 mat a vyvrátenie 1...Dg8+!). čím bude skutočné riešenie príbuzných zvodností? V trojťažke dá riešiteľom prácu najmä jeden variant... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2214 b. Kh4 Dg4 Sa1 Sb5 Jb3 Jd1 Pd2 e6 f4 h6 (10), č. Ke4 Db8 Sg1 Jc6 Pb4 d3 d5 e7 f3 h3 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2215 b. Kb7 Vd5 Vd8 Sf1 Sg1 Jd7 Je3 Pe2 f4 (9), č. Ke4 Sh1 Pb4 c3 d6 f7 g3 g6 h4 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2198 (Zvarka) z 2. júna: 1.Jg4 hrozí 2.Je3 mat, 1...S:f6+, Sd4, Jc2 (Jc4) 2.J:f6, Df3, Dc4 mat. Škoda, že ťah 1...Sd4 nielen odväzuje dámu, ale aj priamo napáda e3 (dvojitý obranný motív).

Riešenie problému č. 2199 (Borik) z 2. júna: a) 1.Se6 K:e2 2.Vd5 Jc4 mat, b) 1.Vc5 K:f2 2.Sd5 Jf5 mat. Dokonalá a veľmi pekná analógia oboch riešení.

Riešenie problému č. 2200 (Kricheli) z 2. júna: 1.Sg6 (hrozí 2.g5 mat) 1...Vb5 2.Sd3! (hr. 2.Jf7 mat) 2...Vb7 3.Sd4 f1J 4.Sg6 Vb5 5.Se4! Vb7 6.Se5 d:e5 7.Sg6 a 8.g5 mat. Krásna logická kombinácia s hlavnou pointou v "medzizaclonení" línie a3-e3 ťahom 2.Sd3.

Knihy za riešenie problémov č. 2198-2200 vyhrávajú: Milan Cerulík, Budovateľská 125, 018 51 Nová Dubnica, Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves a Kolektív BSP-AB, JRD Nové Považie, 018 41 Dubnica nad Váhom. (-kh)


* * *

Majstrovstvá Paríža

Celé Francúzsko a predovšetkým hlavné mesto žije v znamení 200. výročia Veľkej francúzskej revolúcie. Do rámca osláv vhodne zapadli medzinárodné majstrovstvá Paríža, ktoré usporiadal Parížsky šachový zväz na veľkolepej úrovni. V rozličných kategóriách súťažilo vyše 700 šachistov a najväčšiu pozornosť pútal hlavný turnaj (tzv. Principial), ktorý bol zaujímavou konfrontáciou medzi 11 špičkovými domácimi reprezentantmi (prevažne mm) a 13 zahraničnými vm. Víťazstvo si vybojoval účastník kandidátskych zápasov MS Kanaďan Kevin Spraggett (6,5 z 9) a cenný úspech dosiahol náš Vlastimil Jansa delením 2.-4. miesta s Fedorowiczom a Murejom pred Černinom, Sellosom a novou nádejou francúzskeho šachu Lautierom. Iba 16-ročný juniorský majster sveta rýchlo napreduje a splnil normu vm.


PlachetkaPsachis (Anglická hra)

1.c4 e5 2.Jc3 Sb4 3.g3 S:c3 4.b:c3 d6 5.Sg2 Je7 6.d3 0-0 7.Jh3! S myšlienkou na očakávaný nástup f7-f5 reagovať postupom f2-f4 s ohraničením pôsobnosti čierneho strelca. S pokusom o jeho aktivizáciu nebude mať čierny v partii šťastnú ruku: 7...Jbc6 8.0-0 Sg4?! 9.f3 Sh5? 10.e4! Nejde teraz f5 pre 11.e:f5 s ďalším 12.g4 a biely sám energicky prikročí k útoku s tempami: 10...Dd7 11.g4 Sg6 12.Vb1 b6 13.f4 f6. Jedinou nádejou čierneho je držať postavenie čo najviac uzavreté, lebo ešte horšie by bolo e:f4 14.J:f4 Je5 15.g5! s hrozbami 16.h4, Sh3 ap. 14.f5 Sf7 15.g5 Kh8 16.De1 f:g5 17.J:g5 Jg8 18.Dh4 Jf6 19.Vb2 Vae8 20.Sh3?! Ako vyplynie z ďalšieho priebehu, presnejšie bolo 20.Sf3!, ale koketoval som ešte s možnosťou Je6. 20...Jd8 21.Vg2 Sg8 22.Kh1 Ve7 23.Vfg1 De8! 24.Sg4! Inak by čierny odrazil útok ťahom Dh5. 24...c5 25.Sd1 a6 26.a4! Užitočná prevencia, aby bielemu neostali slabí pešiaci po pripravovanej protiakcii súpera, ktorý ináč nemôže prejaviť aktivitu. 26...b5 27.a:b5 a:b5 28.c:b5 D:b5 29.c4 Db8. Dáma musí kryť 8. rad, lebo na iný ústup, napr. Db7 alebo Db6 by rozhodol priamy útok po g-stĺpci 30.Jf3 Jc6 31.Sh6!! g:h6 32.D:f6+! V:f6 33.V:g8 mat. Akcia čierneho nepriniesla žiadúci efekt a ťažisko boja sa vracia k čiernemu kráľovi. 30.Jf3 Jc6 31.Dh3! S hrozbou 32.Jh4 a 33.Jg6+. 31...h6 32.Sa4! Úvod k elegantnej kombinácii – do útoku sa zapája doteraz spiaci strelec. Na 32.Jh4?! by sa ešte súper bránil Sh7. 32...Jb4 33.V:g7!! V:g7 34.V:g7 K:g7 35.D:h6+ Kf7 36.Sg5! Pointa kombinácie, oveľa silnejšia ako impulzívny šach 36.Jg5+? Ke7. Proti hrozbe 37.Dg6+ Ke7 38.Dg7+ a 39.S:f6+ s matom už niet obrany. 36...Sh7 37.S:f6. Opäť silnejšie ako 37.D:f6+? Kg8 a čierny by sa ako-tak držal nad vodou. 37...Vg8 38.Jg5+ V:g5 39.S:g5 a čierny sa vzdal zoči-voči neodraziteľným matovým hrozbám. Súhra bielych útočiacich figúr je dokonalá. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred