Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.7.1989)


Problém č. 2216 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2217 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráProblém č. 2218Jan Kotrč

I. cena

Šachmaty 1929

Mat 3. ťahomPremena na slabšiu figúru

Po dvojťažke na peknú starú tému nasleduje štúdia so začiatkom 1.e7 c2! 2.J:c2 Sc6! 3.K:c6. V tomto postavení treba nájsť šikovnú obranu čierneho, ktorou sa zabráni premene bieleho pešiaka na dámu... Tretí diagram patrí k našej recenzii Malej encyklopédie šachu. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2216 b. Kg4 Vd7 Sd1 Sd4 Jb8 Pa2 a4 c6 e3 e6 (10), č. Kd5 Jd6 Pd2 d3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2217 b. Kc7 Jd4 Pe6 (3), č. Kf4 Sb7 Jc4 Pc3 f3 (5), biely začne a vynúti výhru, 2218 b. Kh2 Da1 Sc5 Sf3 Je4 Pb7 f5 (7), č. Kd5 Db8 Sf7 Jb1 Pb5 c7 d3 e5 h7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2201 (Sovík) z 9. júna: Zvodnosť 1.Jc7? hrozí 2.Jgf6 mat, 1...Je7, J:c7 2.J:e7, De7 mat, 1...K:d7!, riešenie 1.Je7 hrozí 2.Jef6 mat, 1...J:e7, Jc7 2.D:e7, J:c7 mat (1...K:d7 2.Dd6 mat). Cyklické striedanie prvých ťahov a matov po dvoch rovnakých obranách, čiže Kissova téma.

Riešenie problému č. 2202 (Reiprich) z 9. júna: 1.Jd6 hrozí 2.De4 mat, 1...Kc6 2.De4+ K:b6, Kd7 3.Db7, De8 mat, 1...Ke5 2.De4+ Kf6 3.Sb2 mat, 1...Kd4 2.De4+ Kc3 3.Dc4 mat, 1...Jf5 2.D:f5+ Kc6, Kd4 3.Db5, Sb2 mat. Pestré maty, škoda len opakovania ťahu 2.De4 v troch variantoch a hrozbe.

Knihy za riešenie problémov č. 2201 a 2202 vyhrávajú: Štefan Burkuš, Palackého 2, 040 00 Košice, Marianna Čerňanová, Mazorník, MPČL 7, 977 01 Brezno a Dušan Pakoš, Mieská 11/44, 036 08 Martin-Priekopa.


"Malá encyklopédie šachu"

Koncom júna t. r. sa objavila na knižnom trhu dlho očakávaná publikácia, zahrňujúca okolo 1850 odborných a biografických pojmov z praktického, korešpondenčného a kompozičného šachu. Na 432 stranách formátu A5 je okrem textu 226 fotografií a 161 šachových diagramov; z celkového rozsahu je vyše 24 % venovaných kompozičnému šachu (vrátane 148 skladieb na diagramoch s komentovaným riešením). Kniha vyšla v náklade 35 000 exemplárov (čs. rekord v oblasti šachu), autormi sú J. Veselý, J. Kalendovský a B. Formánek, je písaná v češtine a stojí 43 Kčs. – Ako príklad uvádzame časť životopisného hesla:

Kotrč Jan, 23.8.1862-17.10.1943, šachista, šachový skladateľ a publicista. Asi r. 1882 sa vytvorila okolo Kotrča šachová spoločnosť v Prahe. 1892 hral na zjazde Deutscher Schachbundu, vo finále sa delil o 4. miesto. ... Odsťahoval sa do Viedne, kde prežil 40 rokov. Propagoval šach v Dělnických listoch i v Arbeiterzeitung, je tvorcom nášho prvého odborného časopisu Šach-Mat, 1896 založil České listy šachové a 1899 prvú šachovú rubriku v našej dennej tlači, v Národných listoch. ... Venoval sa aj kompozičnému šachu, skladal výlučne podľa zásad českej školy úlohovej. So svojím švagrom K. Traxlerom vydal zbierku skladieb Šachové úlohy 1884-1910, v ktorej publikoval 110 svojich skladieb.

Na treťom diagrame reprodukujeme z encyklopédie Kotrčovu trojťažku, ku ktorej riešeniu je pripojený tento komentár: Štyri modelové maty so zaujímavými obranami Pc7. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred