Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.9.1989)


Problém č. 2230 – originál

Gejza Reiprich, Kremnica

Mat 3. ťahom

 


Problém č. 2231 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Pomocný mat 1. ťahom

3 riešeniaPomocný mat prvým ťahom

Okrem "obetnej" trojťažky dnes uverejňujeme nezvyčajne krátky pomocný mat – jeho prvé riešenie je 1.b4 d4 mat, ako s ním súvisia ďalšie dva? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (jedného za trojťažku, dvoch za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2230 b. Kf6 Dh8 Vh2 Sa3 Sf1 Jb3 Jd1 Pb2 b5 e3 g5 (11), č. Kd5 Sa4 Se1 Jd8 Pb6 c3 c7 d3 d7 e4 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2231 b. Ka7 Vh5 Sa6 Se5 Jb8 Pa3 b2 d3 f4 (9), č. Kc5 Sa5 Jd8 Pb5 d5 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať ihneď mat, k cieľu vedú tri rozličné prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2216 (Vicén) z 21. júla: 1.Ja6 tempo 1...Kc4, K:c6, Ke4, K:e6 2.Sb3, Jb4, Sf3, Jc7 mat. "Hviezda" čierneho kráľa.

Riešenie problému č. 2217 (Kekely) z 21. júla: 1.e7 c2 2.J:c2 Sc6! 3.K:c6 Jd6! 4.K:d6 f2 5.e8V! (5.e8D? f1D! 6.Df7+ Ke4 7.D:f1 pat, 5.Je3? K:e3! remíza) 5...f1D 6.Vf8+ Ke4 7.V:f1 a vyhrá. Dobrá predohra s obetnou aktivitou čierneho vedie k známej premene na bielu vežu, motivovanej patom po premene na dámu. Oprava neriešiteľnosti.

Riešenie problému č. 2218 (Kotrč) z 21. júla: 1.Se7 hrozí 2.Jd2+ e4 3.S:e4 mat, 1...c5! 2.Jd6+ e4 3.S:e4 mat, 1...c6 2.Da2+ Kd4 3.Sc5 mat, 1...Sh5 2.Jf6+ Kc4 3.Sd5 mat. Štyri modelové maty, ale rovnako zaujme bohatá a pestrá motivácia ťahov.

Knihy za riešenia problémov č. 2216-2218 vyhrávajú: Marek Kajaba, Minská 11/44, 036 08 Martin – Priekopa, Dalibor Korbela, Biskupice 87, 957 01 Bánovce nad Bebravou a Milan Zamboj, ul. Mladých budovateľov 7/1, 971 01 Prievidza.


Zasadanie v Anglicku

Juhoanglické kúpeľné mesto Bournemouth bolo v auguste dejiskom 32. zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Za účasti delegátov z 23 štátov a pozorovateľov z ďalších dvoch sa splnil plánovaný bohatý program zasadania.

Na základe dosiahnutých bodov z ešte nepublikovaného Albumu FIDE 1983 až 1985 splnili normu pre titul veľmajstra v kompozičnom šachu H. Ahues (NSR), V. Čepižnyj (ZSSR) a E. Dobrescu (Rumunsko). Medzinárodnými majstrami sa stali Afek (Izrael), Bohdanov, Dombrovskis, Jerochin, Kuzovkov, Maranďuk, Meľničenko, Neidze, Suškov (všetci ZSSR), Caillaud, Cheylan (Francúzsko), Garai (USA), Janevski (Juhoslávia), Pachl (NSR) a Wenda (Rakúsko). Normu medzinárodného majstra v riešení splnil Jevsejev (ZSSR). Podľa návrhu, ktorý musí schváliť ešte FIDE, bude sa aj v kompozičnom šachu udeľovať titul majstra FIDE, a to za dosiahnutie 12 bodov v Albumoch FIDE.

Naši skladatelia dosiahli v Albume FIDE 1983-1985 tieto počty bodov: I. Kiss 8, M. Matouš 6,67, M. Bílý 3, J. Valuška a V. Kotěšovec po 2, M. Hlinka 1,67, J. Brabec 1,5, P. Gvozdják, Ľ. Lačný, Š. Sovík, J. Taraba, Z. Labai, Z. Meergans po 1, Ľ. Lehen 0,5. (Chýba zatiaľ bodové hodnotenie oddelenia mnohoťažiek.)

Bolo schválené vypísanie Albumu FIDE 1986-1988 s lehotou 1.8.1990. Jedným z rozhodcov dvojťažiek je J. Brabec, náhradnými rozhodcami sú ďalší dvaja naši skladatelia. (Podrobné vypísanie prinesieme začiatkom r. 1990.)

Z ďalšieho programu treba uviesť najmä diskusiu o návrhu nového kódexu kompozičného šachu, ktorá sa ukončí s najväčšou pravdepodobnosťou na najbližšom zasadaní v španielskom Alicante (september 1990).

V rámci zasadania sa uskutočnili aj majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov. Víťazstvo po 10 rokoch absencie si odniesli prekvapujúco riešitelia ZSSR pred NSR a Fínskom, v jednotlivcoch excelovala nová hviezda – Jevsejev. Naše neúplné družstvo (Gvozdják – Kolčák), cestujúce súkromne iba na základe technického súhlasu ŠZ ÚV ČSZTV skončilo na 10. mieste, resp. individuálne na 21. a 25. mieste spomedzi 48 účastníkov zo 14 štátov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred