Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.11.1989)


Problém č. 2243 – originál

Marián Krbúšik, Opava

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2244 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2245T. R. Dawson

Illustrated London News 1913

Mat 2. ťahomJe rošáda dovolená?

S osemkameňovou dvojťažkou nebudú mať riešitelia veľa práce (napriek malej zvodnosti 1.Dc3?), ale s pomocným matom tentoraz ešte menej, keďže sa rieši takmer aicky. Mozgové závity bude treba viac ponamáhať iba pri treťom diagrame, ku ktorému patrí uvedený nadpis. Tento špeciál uverejňujeme na počesť nedožitých stých narodenín významného anglického šachového skladateľa Thomasa Raynera Dawsona (28.11.1889-16.12.1951), ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj exoproblémov. Sám ich zložil a uverejnil 5417 (okrem 1023 "ortodoxných"), bol v tejto oblasti častým "vynálezcom" (od neho pochádza napr. cvrček a tátoš), redigoval rôzne časopisy a rubriky, napísal niekoľko kníh – a svojimi názormi na kompozičný šach predbehol dobu o niekoľko desaťročí. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2243 b. Ke6 Dc8 Se1 Pe2 h3 (5), č. Kf4 Pe5 h5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2244 b. Ka3 Vc2 Sd1 Je4 Pa2 b2 (6), č. Kb1 Da1 (2), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, 2245 b. Ke1 Vh1 (2), č. Kb8 Vb6 Vb7 Sa6 Sa7 Ja8 Pb5 c6 c7 d7 g7 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2230 (Reiprich) z 15. septembra: 1.Dh4 hrozí 2.D:e4+ K:e4 3.Sg2 mat, 1...S:h4 2.J:c3+ Kc4 3.Jd2 mat, 1...Kc4 2.D:e4+ K:b5/K:b3 3.S:d3/Dd5 mat, 1...c5 2.D:e4+ Kd6 3.De5 mat.

Riešenie problému č. 2231 (Labai) z 15. septembra: 1.b4 d4 mat, 1.d4 Sc7 mat, 1.Sc7 b4 mat. Pointou je zaujímavá cyklická zámena ťahov čierneho a bieleho, aj keď puristi môžu namietať, že ide len o zámenu zápisu, keďže napr. ťah b5-b4 je iný ako b2-b4...

Knihy za riešenia problémov č. 2230 a 2231 vyhrávajú: Jozef Dobiaš, ul. 29. augusta 39, 958 01 Partizánske, Lenka Koperniechová, C II 74/7, 018 41 Dubnica nad Váhom a Peter Melicherčík, Nábrežie ČSĽA 9/1, 971 01 Prievidza.


Štvrtá svetová súťaž (X)

Prinášame ďalšie odpovede rozhodcov k definíciám tém 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu:

A1 (dvojťažky): Tému možno uskutočniť aj v troch fázach (napr. maty z batérie v zdanlivých hrách, zrušenie batérie zvodníkom aj úvodníkom).

C (mnohoťažky): Dovolené je aj maskované zacloňovanie (keď sa uplatní až po odťahu čierneho alebo bieleho kameňa z línie).

E (pomocné maty): a) Vo dvojníku nie je dovolená dvojitá zmena alebo otáčanie pozície, dovolená je však náhrada čierneho kameňa bielym a naopak (na tom istom poli). b) Nie je dovolené uskutočniť tému na dvoch tematických matových poliach. c) Pri batériovom mate rozhoduje pole, na ktoré ťahá odkrývajúci kameň. d) Za tematické sa pokladajú aj maty dvoma kameňmi toho istého druhu. (Pozn. red.: Táto odpoveď je prekvapujúca, lebo tematické možnosti podstatnou mierou mení.) e) Dovolené sú maty rozličnými kameňmi vzniknutými premenou jedného alebo viacerých pešiakov.

F (samomaty): Motív odviazania sa musí v tematickom variante realizovať (nestačí len "vizuálne" odviazanie). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred