Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.11.1989)


Problém č. 2241 – originál

Peter Gvozdják

Bratislava

a) Mat 2. ťahom

b) Pat 2. ťahom


Problém č. 2242 – originál

Marián Šemrinec

Krompachy

Mat 3. ťahom

 Mat a pat

Dvojťahovú skladbu na prvom diagrame možno riešiť s cieľom dať mat alebo pat: v čom sú si riešenia podobné a v čom sa odlišujú? Autor druhého problému začínal vo Východoslovenských novinách 3.3.1989 a jeho miniatúrna trojťažka obsahuje dva varianty, ktoré sa v druhom ťahu ďalej rozvetvujú. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za prvý, jedného za druhý problém) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2241 b. Kd8 Vg3 Vg8 Se1 Sh7 Je5 Jf8 Pd2 f7 g4 g7 (11), č. Kg5 Pd5 (2), biely začne a dá a) mat, b) pat druhým ťahom, 2242 b. Kf8 Db8 Sh2 Jd4 Jd5 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2229 (Borik) z 1. septembra: Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...V:d3+, S:e6+ 2.J:d3, J:e6 mat, zvodnosť 1.Dh5? hrozí 2.Se4 mat, 1...V:d3+, S:e6+ 2.S:d3, S:e6 mat, 1...Sb2!, riešenie 1.Dg1 hrozí 2.Ve3~ mat, 1...V:d3+, S:e6+ 2.V:d3, V:e6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov na šachy bielemu kráľovi.

Knihy za riešenie problému č. 2229 vyhrávajú: Stanislav Roskovec, Kosmonautů 1549, 511 01 Turnov, Miroslav Slobodník, 941 43 Dolný Ohaj 461 a Vojtech Zachar, Šalgotarjánska 12, 974 00 Banská Bystrica.


Štvrtá svetová súťaž (VIII)

Kapitáni družstiev poslali hlavnému usporiadateľovi celú sériu otázok s cieľom spresniť definície tém. Spresnenia rozhodcu oddelenia dvojťažiek A1 sú takéto: a) "Zničenie" batérie zahrňuje buď ťah bieleho kameňa na líniu batérie, alebo odchod zadnej figúry z línie batérie; dôležité je, aby sa pritom zrušil mat zdanlivej alebo zvodnostnej hry. b) Úvodníkom sa môže utvoriť iná priama alebo nepriama batéria. c) Skrytá batéria (ktorá sa ukáže až po ťahu čierneho) je dovolená.


Štvrtá svetová súťaž (IX)

Prinášame ďalšie odpovede rozhodcov k definíciám tém 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu:

A2 (dvojťažky): a) V riešení je dovolená dvojitá hrozba, ale nesmie sa opakovať ani jedna z hrozieb pokusov (A, B). b) Ťahy napr. Da6-a2, Da6:a2, Dg8-a2 sa pokladajú za rovnaké.

B1 (trojťažky): a) V tematickom pokuse sa môže šachovať. b) Ťahy čierneho x v zdanlivej hre, tematickom pokuse a riešení sa pokladajú za rovnaké bez ohľadu na to, či sú spojené s braním, alebo nie.

B2 (trojťažky): a) V skladbe môžu byť aj varianty so šachom (dámou alebo iným bielym kameňom) po určitých ťahoch tematického čierneho kameňa. b) Nie je dovolené použiť dve biele dámy. c) Za tichý sa pokladá aj nešachujúci ťah spojený s braním.

D (štúdie): a) Za tematické sa pokladá akékoľvek odviazanie kameňa (bez ohľadu na nasledujúcu hru).


Krúžok kompozičného šachu

Na stretnutí krúžku kompozičného šachu ObKaSS Bratislava II vystúpil 18. októbra t. r. John Roycroft z Londýna prednáškou o počítačovom riešení koncovky dvoch strelcov proti jazdcovi. – Najbližšie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra t. r. od 18. do 21. hod.v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


* * *

Praha 1989

Po prvý raz naše hlavné mesto usporiadalo Medzinárodné majstrovstvá ČSSR. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť solídnu zahraničnú účasť, ktorá spolu s 10 špičkovými čs. reprezentantmi vytvorila silný medzinárodný turnaj 11. kategórie. Tomu zodpovedal dôstojný rámec Výstavnej siene v Paláci kultúry v Prahe, ktorá v septembri patrila šachistom. Propagácii šachu prospeli i denné simultánky a ďalšie akcie. S kladmi kontrastovali nedostatky, predovšetkým problémy s ubytovaním, ktoré sú, žiaľ, v Prahe chronické. Výsledok turnaja potvrdil očakávanie, keď víťazstvo si zaslúžene vybojoval účastník turnaja kandidátov z r. 1985 Alexander Černin (ZSSR) s 10 bodmi pred Ľubomírom Ftáčnikom, ktorý mal o bod menej. Ďalšie pole účastníkov sa vyznačovalo vyrovnanosťou, keď rozdiel medzi 3. a 14. miestom bol iba 2 body. V skupine na 3.-8. mieste boli ďalší dvaja medailisti z ČSSR Mokrý a Blatný. Staronový majster ČSSR naznačil ambície už v 1. kole v zaujímavom súboji s vlaňajším mladým šampiónom:


BlatnýFtáčnik (Rétiho otvorenie)

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.b4. Pomerne zriedkavý ťah, ktorý u nás svojho času propagoval bývalý tréner reprezentácie Pithart. Biely usiluje o získanie priestoru na dámskom krídle, ale v partii to dopadne skôr naopak: 3...Sg7 4.Sb2 0-0 5.g3 c6 6.Sg2 d5 7.c:d5 J:d5! Vhodný prechod do schém Grünfeldovej indickej v spojení s 9. ťahom zabezpečí čiernemu pohodlnú hru. 8.S:g7 K:g7 9.a3 a5! 10.b:a5 D:a5 11.0-0 Ja6 12.Dc2 Jac7 13.e4 Jb6 14.Jc3?! Elastickejšie vyzerá 14.d4 Vd8 15.Jbd2!? s udržaním centra, ktoré sa teraz stane terčom útoku: 14...Vd8 15.d4 Sg4 16.Je5 V:d4! Čierny získava pešiaka vzhľadom na variant 17.J:g4 Vc4 18.Vac1 Ja4. V ťažkej chvíli Blatný nachádza prekvapujúcu taktickú možnosť skomplikovať súperovi úlohu: 17.Jd5! Jc:d5. Alebo c:d5 18.D:c7 s protihrou. 18.e:d5 Sf5 19.De2 Vd2 20.De1 V:d5! Obeť kvality je optimálnym riešením, lebo c:d5 21.Jf3 s ďalším 22.D:e7 nesľubuje reálne šance na výhru a 20...J:d5?? 21.Jc4 dokonca prehráva. 21.S:d5 D:d5. Za kvalitu má čierny plnú náhradu v 2 pešiakoch a neistom postavení bieleho kráľa. Teraz mal biely pokračovať 22.f4! so všetkými predpokladmi udržať približnú rovnováhu. Nasledujúci nervózny ťah príliš kompromituje kráľovské krídlo: 22.g4? Se4 23.f4?! Poslednou šancou na prežitie bol prechod do horšej, ale nie celkom beznádejnej koncovky ťahmi 23.f3 D:e5 24.D:e4 D:e4 25.f:e4 Jc4 26.a4 Jd6. 23...f6 24.De3 f:e5 25.D:b6 Dd7! Odteraz to pôjde s bielym rýchle z kopca. 26.h3 Dd3 27.Kh2 V:a3! 28.V:a3 D:f1 29.Db2 D:f4+ 30.Vg3 c5 31.De2 c4 32.De3 Sd3 33.Kg1. Nasledujúce ťahy si mohol biely ušetriť, pokračuje však zo zotrvačnosti v časovej tiesni do splnenia kontrolných 40 ťahov: 33...b5 34.De1 b4 35.Ve3 e4 36.Kg2 b3 37.Da1+ Kf7 38.Ve1 Df3+ 39.Kh2 Df2+ 40.Kh1 b2 a biely sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred