Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.12.1989)


Problém č. 2256 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom

žartovný problém

 


 

Problém č. 2257 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Mat 2. ťahom

prstencová šachovnica

žartovný problémProblém č. 2258 – originál

Ivan Kiss, Modra

Mat 2. ťahomPrstencová šachovnica

Ako je známe, humor dokáže uvoľniť napätie, stimulovať nervové cesty, vyrovnať krvný tlak, dať zabudnúť na rozličné problémy (manželské, ekonomické, politické) a celkove blahodárne pôsobiť v normálnych aj krízových chvíľach života. Nemal by byť preto obmedzený na prvého apríla a tridsiateho prvého decembra. Ale v našej rubrike už tradične je, čo znamená, že nastal čas žartovných problémov. Dvojťažka na prvom diagrame obsahuje ťahy, ktorým sa budú politici (a kto dnes nie je politik?) iste čudovať: 1.Sc6-Jb7 (čomu autor hovorí otočenie batérie Sb7-Jc6 o 180°) s hrozbou 2.Jd6 mat. Jednou z dvoch obrán je 1...Sf8-Vg7 (otočenie batérie Sg8-Vf7 o 90° proti smeru hodinových ručičiek) – úlohou riešiteľov bude nájsť mat a ešte jeden celý variant. Veľká originalita trojťažky spočíva nie v prstencovej šachovnici (prvý rad je "pritočený" k ôsmemu a zároveň stĺpec a k stĺpcu h, čoho modelom je prstenec, teda napr. č. Vc5 môže ťahať cez c8 na c1 a ďalej späť na c5, Sd5 cez a8 na h1 a späť na d5...). To je už dávno známe a nežartovné, pointa však príde ako odpoveď na pokus napr. 1.Vb7? s hrozbou 2.Df6 mat. Nájde niekto účinnú obranu? Ako pomôcku uvádzame autorovo riešenie 1.Jc6!, 1...V:c6 2.Vc7, 1...S:c6 2.Vb7, 1...Vc1 2.Ve1, 1...S:g8 2.Ve2, 1...Vc8 2.V:e6 a vždy 3.Df6 mat. Záverečným diagramom sa vraciame do "reality" výbornou novostrategickou úlohou nášho najúspešnejšieho dvojťažkára posledných dvoch albumov FIDE: treba si všimnúť tri zdanlivé hry a zvodnosť 1.Jd4?... Riešenie problémov (pri druhom len odpoveď na otázku v texte) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. Týmito problémami uzatvárame celoročnú skladateľskú súťaž. (Kontrolná notácia: 2256 b. Ke2 Vd2 Vg4 Sb7 Sc3 Jc6 Jf4 Pd4 e3 (9), č. Ke4 Vf7 Vh4 Sa3 Sg8 Jb4 Jg5 Pd5 e6 g6 h3 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, žartovný problém, 2257 b. Kg7 Dd8 Ve7 Jb4 Jf2 Pa7 b2 b8 d4 e3 f7 g8 (12), č. Kf5 Vc5 Sd5 Pa5 d2 d6 e6 g5 g6 h3 h5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, prstencová šachovnica, žartovný problém, 2258 b. Ka7 Dc5 Ve3 Sb1 Sd8 Jc6 Jc7 Pe2 e5 f3 f5 (11), č. Kf4 Vh4 Vh6 Sd2 Jd3 Jf2 Pb5 g2 g3 g6 h5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2241 (Gvozdják) z 10. novembra: a) 1.d4 tempo 1...Kf4, Kh4, Kh6, Kf6 2.Je6, Jf3, Sd2, g5 mat, b) 1.d4 tempo a po rovnakých obranách paty v poradí 2.g5, Je6, Jf3, Sd2 mat. Cyklická zámena druhých ťahov bieleho v matovo-patovom hybride: ďalší úspech autorovho výskumu.

Riešenie problému č. 2242 (Šemrinec) z 10. novembra: 1.Sg1 tempo, 1...K:d5 2.Db5+ Kd6, Ke4 3.Sh2, Df5 mat, 1...Kd3 2.Db1+ Kc4, Kd2 3.Db5, Se3 mat. Dobré využitie materiálu. Úvodník berie č. kráľovi únik d4, ale počítač dokázal, že bez pridávania materiálu sa táto chybička nedá odstrániť.

Knihy za riešenie problémov č. 2241 a 2242 vyhrávajú: Ladislav Czintel, Záhradnícka 1/11, 048 01 Rožňava, Štefan Hrušík, Tajovského 2, 036 01 Martin a Kvetoslav Molitoris, Kladzany 64, 094 21 p. Nižný Hrabovec. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred