Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.12.1989)


Problém č. 2254 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2255 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textHrozbové paradoxy

Dvojťažka obsahuje dve zvodnosti: po 1.Ve2? hrozí 2.Se5 mat, účinnou obranou je 1...Se4!, podobne 1.Sd3? hrozí 2.Jg6 mat, ale 1...Ve4! – pôsobí iste paradoxne, keď v riešení to pôjde "naopak", t. j. 1...Se4 2.Se5 mat, 1...Ve4 2.Jg6 mat... Pomocný mat má dve riešenia, ale každé z nich sa rozvetvuje do dvoch variantov v prvom ťahu bieleho. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2254 b. Kh6 Db7 Vb2 Vc6 Sd4 Sf1 Jc1 Je7 Pc3 d6 f2 f3 g2 h5 (14), č. Kf4 Ve1 Sb1 Pe6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2255 b. Kd1 Vh8 Sc2 Sh6 Pa2 b2 (6), č. Ka1 Pd2 (2), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho a po každom z nich dva ťahy bieleho.)

Riešenie problému č. 2239 (Leblochová) z 27. októbra: 1.Je7 tempo 1...b:a6, b:c5, b:a4, c6, e:f5, f:e3(f3), h4, Sb2, Sc3, Sd4, Jh8~ 2.Jc6, V:e6, Jc4, Dd6, Dd5, Dh2, Jg4, D:b2, D:c3, D:d4, Jg6 mat. 11 variantov bez výraznej témy.

Riešenie problému č. 2240 (Jarolín – VKSACH) z 27. októbra: 1. riešenie 1.Jd4 Je4 2.Kc6 Vc1 3.Kd5 Vc5 mat, 2. riešenie 1.Kc7 Vc1 2.Kd6 Vc5 3.Je7 Je4 mat. Dokonalá skladba s cyklickou zámenou ťahov bieleho, pravda, počítače si zatiaľ nedokážu poradiť s estetikou kombinačných motívov...

Knihy za riešenia problémov č. 2239 a 2240 vyhrávajú: Tibor Djablik, Kamence 1176/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Andrej Iglay, Národná trieda 1, 040 01 Košice a Barnabáš Tkáč, Mierová 29, 059 21 Svit. (-kh)


* * *

Ešte raz semifinále MS

Druhý semifinálový zápas MS Karpov – Jusupov mal oveľa vyrovnanejší priebeh, než sa pôvodne predpokladalo. Nad favorizovaným Karpovom akoby sa ešte vznášal prízrak nevydareného záveru rotterdamského turnaja SP. Napriek tomu sa ujal pomerne šťastne vedenia v 3.partii. To však bol signál pre Jusupova, ktorý v tejto fáze zápasu prevzal iniciatívu, v 5. partii vyrovnal a v 6. partii bol veľmi blízko k ďalšiemu víťazstvu. Prekvapenie sa napokon nekonalo, v rozhodujúcej, 8. partii našiel exmajster sveta svoju pravú šachovú tvár. Prinášame túto poslednú partiu zápasu:


KarpovJusupov (Dámsky gambit)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.Sg5 0-0 6.e3 h6 7.Sh4 Je4. Jusupov si k zápasu pripravil tento starý Laskerov variant a s úspechom ho použil v 4. a 6. partii, keď nemal problémy s vyrovnaním. Tentoraz však narazí kosa na kameň: 8.S:e7 D:e7 9.Vc1!? Objektívne asi nie je tento ťah silnejší než 9.Dc2 či 9.c:d5, čo Karpov skúšal v citovaných partiách, ale prinesie plný úspech. 9...c6 10.Sd3 J:c3 11.V:c3 Jd7 12.0-0 d:c4 13.S:c4 e5. Na šachovnici je hlavný klasický variant ortodoxného dámskeho gambitu s tým rozdielom, že čierny má zahraný vcelku užitočný ťah h7-h6. Túto okolnosť biely skvele využije. 14.Sb3 e:d4?! Ako sa ukáže, vzhľadom na nepatrné oslabenie prichádzal do úvahy iný plán e4 15.Jd2 Jf6 16.Dc2 Kh8 s ďalším Se6. Otvorenie hry dá bielemu šance k útoku. 15.e:d4 Jf6 16.Ve1 Dd6 17.Je5 Jd5. Podľa teórie má mať čierny rovnú hru po Se6 18.S:e6 f:e6, ale Karpov zrejme s takým hodnotením nesúhlasí, a ani Jusupovovi sa nechcelo dokazovať obranyschopnosť pozície po ďalšom 19.Db3 D:d4 20.D:e6+ Kh7 21.Df5+ Kg8 22.Vg3 s nebezpečnými hrozbami. 18.Vg3! Sf5. Pravdepodobne lepšie obranné možnosti poskytovalo Se6, po čom priamy útok 19.Dh5 Kh8 20.Jg6+? by nevyšiel pre f:g6 21.D:g6 Dd7 22.D:e6 Vae8 alebo 22.V:e6 Jf4. Biely by pokračoval 19.Dd2! a na Kh8 20.Ve4!? s hrozbou 21.Vh4. Teraz všetko pôjde forsírovane: 19.Dh5 Sh7 20.Dg4! Sériou energických ťahov vynucuje ďalšie oslabenie, lebo ihneď prehráva Df6? 21.Jd7. 20...g5 21.h4 f6 22.h:g5 h:g5 23.f4!? Dôsledne hrá na obnaženie čierneho kráľa, ale ešte presvedčivejšie bolo 23.Vh3! f:e5 (inak príde ešte 24.Vee3) 24.V:h7! K:h7! 25.Sc2+ Kg7 26.D:g5+ Kf7 27.d:e5 Vae8 28.e:d6! V:e1+ 29.Kh2 Vh8+ 30.Kg3 Vg8 31.D:g8+ K:g8 32.d7 s výhrou. Teraz mohol čierny klásť tuhý odpor ťahom 23...Kh8!, ale výsledok by sa sotva zmenil. 23...Vae8 24.f:g5 f:e5 25.g6 S:g6 26.d:e5 De6 27.S:d5 c:d5 28.D:g6+ D:g6 29.V:g6+ Kh7 30.Vd6 Vc8. Po búrke sa vyjasnilo a biely má hladko vyhranú koncovku, ktorú spoľahlivo dovedie k cieľu. Čiernemu by nepomohlo ani 30...Vd8 31.Vd1! Zvyšok je zrozumiteľný: 31.Ve3 Vc2 32.Vd7+ Kg6 33.V:b7 Ve8 34.a3 d4 35.Vd3 V:e5 36.V:d4 Vg5 37.Vd6+ Kh5 38.Vh7+ Kg4 39.Vd4+ Kf5 40.Vd5+ Kg6 41.Vg7+! K:g7 42.V:g5+ Kf6 43.Vb5 a6 44.Vb6+ Ke7 45.Kh2 Kd7 46.Kh3 Kc7 47.Vb3 Kd6 48.g4 Ke5 49.Kh4 Kf6 50.Vb6+ Kg7 51.Kh5 a5 52.Vb7+ Kg8 53.a4 a čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred