Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.12.1989)


Problém č. 2251 – originál

Miloš Lakatoš, Trebišov

Mat 2. ťahom


Problém č. 2252 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 3. ťahomProblém č. 2253 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráKissova téma v trojťažke

Dvojťažka na prvom diagrame obsahuje "najprv" zvodnosť 1.Sc6? s tromi hrozbami 2.De4, Db2, D:g1 mat, ktoré vychádzajú jednotlivo po 1...a:b3, Se3, a:b4, ale s vyvrátením 1...V:g3! – v čom sa bude riešenie podobať zvodnosti? Ako "cyklické striedanie prvých ťahov a matov po dvoch obranách vo dvoch fázach" je definovaná Kissova téma vo dvojťažke. Prvýkrát v trojťažke sa podarilo spracovať tento náročný námet autorovi problému č. 2252, pričom ako zvodnosť vystupuje 1.Jd3? (s hrozbou 2.Je5 mat), 1...Vd5 2.J:d5, 1...V:d3 2.Vg7 atď. (1...Ve4!) – samozrejme, úvodníkom podľa definície už môže byť len 1.Vg7 alebo 1.Jd5... Štúdia je opravou autorovho č. 2088 z minulého roka, takže naši stáli riešitelia majú príležitosť na porovnanie. – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2251 b. Ka1 Db1 Vc7 Vg3 Se4 Sf6 Jg4 Pb3 b4 b7 e2 g2 (12), č. Kd4 De5 Vg5 Vh3 Sa6 Sg1 Je8 Jf8 Pa4 a5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2252 b. Kb8 Vb7 Vh1 Sc8 Jc3 Jc5 Pf2 g3 (8), č. Kg4 Vd4 Jg8 Pa2 a5 f3 f5 g5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2253 b. Kc8 Jc2 Pa6 c6 (4), č. Kc5 Vd1 Pa2 h6 (4), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2236 (Pituk) z 20. októbra: 1. riešenie 1.J1c3 Sf4 2.Sg5 J:f2 mat, 2. riešenie 1.J5c3 Se3 2.d5 Jc5 mat. Blokovanie poľa c3 a odväzovanie bielych jazdcov so zrušením napadnutia poľa sú hlavnými motívmi oboch riešení, stojí však za zmienku aj nestereotypné priväzovanie bielych jazdcov a modelové maty. Veľmi pekný moderný pomocný mat nášho čestného majstra Medzinárodnej šachovej federácie.

Riešenie problému č. 2237 (Borik) z 20. októbra: 1. zvodnosť 1.a8D? hrozí 2.Je3 a Jf4 mat, 1...V:d5, D:d5 2.Dh3, Dh2 mat, 1...Se4!), 2. zvodnosť 1.e3? hrozí 2.Dh3 mat, 1...V:e3, Dh2 2.J:e3, D:h2 mat, 1...Dg3! riešenie 1.f4 hrozí 2.Dh2 mat, 1...D:f4, Vh3 2.J:f4, D:h3 mat. Trojfázová voľná zámena dvoch variantov "antiparadoxovo" naviazaná na hrozby.

Riešenie problému č. 2238 (Vokál a Labai) z 20. októbra: 1.Sf6 hrozí 2.Sd4 mat, 1...Jf5 2.J:b3+ Kc4 3.Jd2+ Kc5 4.J:e4+ Kc4 5.Jd2+ Kc5 6.Jd3 mat, 1...Sg7 2.Jb7+ Kc4 3.J:d6+ Kc5 4.Jb7+ Kc4 5.Ja5+ Kc5 6.Se7 mat. Dva pôsobivé varianty s "vyčistením" priestoru od čiernych pešiakov.

Knihy za riešenie problémov č. 2236-2238 vyhrávajú: Marek Kolesár, Užhorodská 9, 040 11 Košice, Pavel Michalovič, 908 72 Závod č. d. 854 a Marián Urban, Marka Čulena 455/21, 018 51 Nová Dubnica.

* Jedna z najlepších svetových šachistiek, 26-ročná Švédka Pia Cramlingová dosiahla ďalší veľký úspech medzi mužmi. Zvíťazila na festivale vo francúzskom Metze ziskom 7,5 bodu z 9 partií, keď spomedzi 150 účastníkov hlavného turnaja bolo 9 veľmajstrov a 8 medzinárodných majstrov v praktickom šachu.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 21. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred