Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.10.1989)


Problém č. 2236A. Pituk

1.-3. čestné uznanie

ŠU+ŠS 1987

(911 Šachová skladba 3.1987)

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia


 

Problém č. 2237 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom

 Problém č. 2238 – originál

Stanislav Vokál a Zoltán Labai

Košice – Milanovce

Mat 6. ťahomAlexander Pituk 85

Svoje osemdesiate piate narodeniny oslávi vo štvrtok 26. októbra t. r. čestný majster FIDE a zaslúžilý majster športu v kompozičnom šachu Alexander Pituk z Banskej Štiavnice. Nestor slovenských šachových skladateľov je stále veľmi svieži, intenzívne skladá na 4. svetovú súťaž, poctivo chodí na všetky schôdze a školenia, čulo diskutuje, vždy má naporúdzi výstižnú vtipnú poznámku – a občas sa venuje svojmu obľúbenému plávaniu, čo dobre robí najmä kĺbom, ktoré nepoznali odpočinok počas 84 rokov chodenia po štiavnických strminách... Nášmu populárnemu jubilantovi želáme dobré zdravie, humor, inšpiráciu, nové úspechy za šachovnicou – a pre gratulantov prezradíme adresu, ktorá sa nedávno zmenila: Dom dôchodcov, Drieňová ulica.

Na prvom diagrame je najnovší jubilantov úspech – tentoraz pomocný mat z medzinárodnej súťaže našich časopisov. Ďalšie dva diagramy predstavujú priame matové úlohy: dvojťažka obsahuje zvodnosti 1.a8D? a 1.e3?, šesťťažka sa začína ťahom 1.Sf6. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2236 b. Kg8 Sg5 Je6 Jg4 (4), č. Kd3 Df2 Vf5 Vg1 Sc4 Sh4 Jd1 Jd5 Pc2 d6 e2 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, 2237 b. Kc1 Dh5 Vh1 Se1 Jd2 Jd5 Pa7 e2 f2 g4 (10), č. Kg2 Dd6 Vd3 Sh7 Jb2 Pc2 h6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2238 b. Kb1 Va6 Sh1 Sh4 Ja5 Jb4 Pa3 e3 (8), č. Kc5 Vh7 Sf8 Sg6 Jb8 Jh6 Pb3 b5 d6 e4 (10), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom.)

* Čitateľov upozorňujeme, že 26.10.1989 je zasielacia lehota na turnaj A. Pituka vo dvojťažkách – adresa Ivan Jarolín, Černyševského 39/22, 851 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2224 (Belaj) zo 4. augusta: Autorova intencia bola 1.e4 h5 2.d4 Jc6 3.Sb5 Jh6 4.S:c6 d:c6 5.Sg5 D:d4 6.Sf6 D:b2 7.c4 D:b1 8.Kd2 D:a2+ 9.Kc3 e:f6 10.h4 Sh3 11.g3 Sc5 12.f3 g5 13.e5 Vh7 14.Dd7+ K:d7 15.e6+ K:e6 16.Je2 Kf5 17.Jf4 Vg8 18.V:h3 Da5+ 19.V:a5 V8g7 20.V:c5 mat, ale dvaja riešitelia (Ľuboš Kekely a Radoslav Meliš) našli riešenia o ťah kratšie (a rozličné, hoci obaja bývajú v Žiline). Jedno z nich uvádzame: 1.d3 h5 2.g3 Vh7 3.Sg2 Jh6 4.Sc6 d:c6 5.Sg5 D:d3 6.Sf6 e:f6 7.c4 D:b1 8.h4 D:a2 9.f3 Sh3 10.V:h3 D:b2 11.Va5 D:e2+ 12.J:e2 Ke7 13.Dd8+ Ke6 14.D:b8 Sc5 15.Jf4+ Kf5 16.Dg8 g5 17.Kd2 V:g8 18.Kc3 V8g7 19.V:c5 mat. Takýto objav autora iste poteší, nehovoriac už o desiatkach riešiteľov, ktorí to zvládli na predpísaných 20 ťahov...

Riešenie problému č. 2225 (Čerevik) z 11. augusta: 1.f:e7 hrozí 2.e8J mat, 1...K:c5, D:e7, K:c7 2.e8D, D:h2 b8D mat. Na začiatok výborná dvojťažka s voľnými poľami a väzbovými matmi. Dúfame, že sa autor čoskoro prihlási s ďalšími skladbami.

Riešenie problému č. 2226 (Nandráži) z 11. augusta: 1.Kh2 hrozí 2.Dh3 mat, 1...Da3, Vc3 (Vc4, Vd6), Sd7 2.V:e5, Vd6, D:d7 mat.

Knihy za riešenia problémov č. 2225 a 2226 vyhrávajú: Ladislav Bleha, pošt. pr. 31, 079 01 Veľké Kapušany, Marián Rojko, Leninova 365, 916 01 Stará Turá a Ladislav Varga, Lisztova 6, 949 06 Nitra-Hrnčiarovce. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred