Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.8.1989)


Problém č. 2222 – originál

Miroslav Magát, Slepčany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2223 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 2224 – originál

Jozef Belaj, Bratislava

Pozri text200 prvotín

Dnešná dvojťažka 16-ročného študenta Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (a žiaka K. Mlynku) je presne dvestou prvotinou v našej rubrike. Za týmto krásnym číslom sa skrýva množstvo propagačnej a výchovnej práce, a s ním súvisí aj veľký rozvoj a úspechy nášho kompozičného šachu. Je isté, že ide o slovenský rekord, ale možno aj československý. Dokáže nám niekto povedať, či v minulosti existovala česká rubrika, ktorá priviedla na svet viac ako 200 nových šachových skladateľov? (Pre tých, čo majú radi štatistiky, ešte uvádzame, že k okrúhlemu číslu sme dospeli za 24 rokov a 7 mesiacov, keď prvú stovku sme oslávili po 12 rokoch a 11 mesiacoch.)

Na ďalšom diagrame je trojťažka so štyrmi modelovými matmi a pod č. 2224 symbolický problém: tvar rozmiestnenia kameňov vytvára číslo znamenajúce počet rokov, ktoré v týchto dňoch dosiahne autor problému (ale aj historicky prvého seriálu článkov o kompozičnom šachu v slovenčine r. 1931-32). Ktorý z riešiteľov skonštruuje partiu, končiacu sa daným matom v dvadsiatom ťahu bieleho?

Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2222 b. Kg6 Db7 Sb8 Pf3 (4), č. Ke6 Pd6 f4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2223 b. Ke8 Vg7 Sc4 Jg8 Pg3 h2 (6), č. Kh5 Va1 Sb8 Sf1 Je1 Je3 Pb4 d5 d6 e2 g2 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2224 b. Kc3 Vc5 Vh3 Jf4 Pc4 f3 g3 h4 (8), č. Kf5 Vg7 Vh7 Jh6 Pa7 b7 c6 c7 f6 f7 g5 h5 (12), autorova výzva znie: "Čierny pomohol bielemu dať mat v 20. ťahu, lebo mal narodeniny. Aký bol priebeh partie?")

Riešenie problému č. 2206 (Skubák) z 23. júna: Zvodnosti 1.Jfe5? tempo 1...a:b6, K:b6, Kd6 2.De7, Jd7, c5 mat, 1...d:c3 (d3)! 1.Df5? tempo 1...a:b6, d:c3 (d3) 2.d6, Df2 mat, 1...K:b6!, 1.De4? tempo 1...K:b6, d:c3 (d3) 2.D:d4, De3 mat, 1...a:b6!, riešenie 1.Db1 tempo 1...a:b6, K:b6, d:c3 (d3) 2.Db4, c5, Dg1 mat. Pekná štvorfázová zámena matov vrátane jednej zámeny obrany (s matom c5).

Riešenie problému č. 2207 (Packa) z 23. júna: a) 1.Ve3 Jb5 2.Jc7 d:c7 mat, b) 1.Jc7 d:c7 2.Ve3 Jb5 mat. Vzájomné premiestnenie čiernych figúr, ale aj vzájomná zámena ťahov čierneho a bieleho spojená s odväzovaním bielych kameňov a ďalšími motívmi.

Riešenie problému č. 2208 (Boldižár) z 30. júna: 1.Jh2 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Je5~, Jed3, Jc4, Jg6 2.Sf4, Jg2, Dc5, J:g4 mat (1...Vc4 2.Dd2 mat). Tri predĺžené obrany jazdca (proti "vnútornej" hrozbe 2.Sf4 mat, ktorá vznikla po obrane jeho ľubovoľným odťahom).

Knihy za riešenie problémov č. 2206 a 2207 vyhrávajú: Drahoslav Cagáň, Puškinova 13, 940 49 Nové Zámky, Milan Gombár, 018 63 Ladce a Zdeněk Pek, Botevova 20, 851 06 Bratislava.

* Prvý medzinárodný ženský šachový turnaj sa hral v Londýne r. 1897 za účasti 20 šachistiek z 8 štátov. Jedným zo sponzorov bol známy americký šachista Harry Nelson Pillsbury (1872-1906), ktorý vtedy výborne zarábal simultánkami naslepo. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred