Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.8.1989)


Problém č. 2225 – originál

Ján Čerevik, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2226 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahomVäzba čiernej dámy

Ďalší nový autor, tentokrát z Východoslovenského kraja, sa predstavuje peknou dvojťažkou s dvoma väzbami čiernej dámy. V druhej dvojťažke je väzba jazdca už hotová... Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. Kontrolná notácia diagramov: 2225 b. Ka7 Da2 Vh5 Sb5 Sf8 Jc5 Jf3 Pb7 c7 e4 f6 (11), č. Kd6 De5 Sh2 Sh3 Je3 Pb6 e7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2226 b. Kh3 Dd3 Vd8 Ve2 Sh4 Jf7 Jh8 (7), č. Ke6 Da5 Vc6 Se8 Jc7 Je5 Pb4 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Riešenie problému č. 2209 (Bušík) z 30. júna: Zdanlivá hra 1...f4 2.g4 f3 3.Vf2 Kd1 4.Vf1 mat, pokus 1.Vf2? g4 2.Sd6 Kd1 3.Sf4 Ke1 4.Vf1 mat, 1...f4!, riešenie 1.S:f5 d3 2.S:d3 d4 3.g4 Kd1 4.Ve1 mat, 2...g4 3.Sc3 4.Ve1 mat (1...g4 2.Sd3 3.Ve1 mat). Zjednocujúcou myšlienkou tejto trojfázovej štvorťažky je "brzdenie" čiernych pešiakov, pravda, bolo by sympatickejšie, keby jeden z nich nepadol hneď v úvodníku.

Riešenie problému č. 2210 (Bidleň) z 30. júna: Úlohu možno vyriešiť, len keď sa vezme do úvahy, ktorý bol posledný ťah bieleho. Krátka "retrográdna" analýza ukáže, že biely musel zahrať e2-e4, čierny je teda oprávnený začať braním mimochodom: 1.d:e3 e.p. h3 2.Ve4 Sh2 mat.

Knihy za riešenie problémov č. 2208-2210 vyhrávajú: Pavol Brtáň, 962 04 Kriváň 433, Viliam Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava a Milan Kuchtiak, 027 32 Zuberec 17.

* Ďalšie dvojčíslo bulletinu Pat a mat (10-11) vyjde asi v septembri t. r. a bude obsahovať výsledky viacerých kompozičných súťaží (medziiným Saratov – Bratislava a Šaľa – Zvolen), originálne problémy a veľký článok I. Kissa o hrozbových témach. (-kh)


* * *

Ftáčnik prvý vo Švédsku

Silno obsadený turnaj 13. kategórie vo švédskom Haninge priniesol skvelý úspech čs. reprezentantovi Ľubomírovi Ftáčnikovi: 1. Ftáčnik 7 z 11, 2.-4. Andersson, Van der Wiel, Wilder 6,5, 5.-6. Sax, I. Sokolov 6, 7. Polugajevskij 5,5, 8.-9. Arnason, Smyslov 5, 10. Wedberg 4,5, 11. Hellers 4, 12. Pia Cramlingová 3,5. Je potešiteľné, že náš veľmajster sa výrazne presadil v špičkovej medzinárodnej konkurencii, keď neprehral ani jedinú partiu.


FtáčnikWedberg (Rétiho otvorenie)

1.c4 e6 2.Jf3 Jf6 3.g3 d5 4.b3 Se7 5.Sb2 0-0 6.Sg2 b6 7.0-0 Sb7 8.e3 Ja6?! Už v tomto experimente možno hľadať príčinu neskorších ťažkostí. Osvedčené c5 9.De2 Jc6 s kontrolou polí d4 a e5 si zasluhuje prednosť. Pointou posledného ťahu mal byť snáď variant 9.De2 d:c4 10.b:c4 Jc5 11.d4 Je4 (vzájomná disharmónia po Ja4 12.Sc1 prospieva skôr bielemu), ale biely reaguje konkrétne: 9.Je5! c5, pokus o vyhnanie votrelca Jd7? by spôsobil okamžitú katastrofu 10.J:d7 D:d7 11.Dg4! f6 (alebo g6 12.c:d5 S:d5 13.Dd4) 12.Sh3 Sc8 13.c:d5. 10.Jc3 Jb4 11.De2 Vc8 12.Vfd1 Dc7 13.f4 Vcd8?! Problémy nerieši ani Jc6 14.Jb5 Dd8 15.g4 a6 15.g5! s útokom, ale prednosť si zaslúžilo prirodzenejšie Vfd8. 14.Vac1 a6. Pokus o protihru 14...d4 by vyšiel po 15.e:d4? c:d4 16.Jb5 Db8 17.S:b7 (17.a3 d3! 18.Df1 Sc5+ 19.Kh1 Je4!) D:b7 18.a3 d3 19.Dg2 D:g2+ 20.K:g2 Jc2 s nejasnou hrou, ale biely môže vložiť 15.Jb5 Db8 16.a3 Ja6 17.e:d4 c:d4 18.b4! s výhrou pešiaka d4. 15.d4! d:c4. Čierny mal neľahký strategický výber – po 15...Jc6 16.d:c5 b:c5 17.J:c6 D:c6 18.Ja4 by jeho visiaci pešiaci c5, d5 mohli byť terčom útoku, a preto sa rozhoduje vytvoriť dvojicu visiacich pešiakov bielemu. 16.b:c4 c:d4 17.e:d4 S:g2. Po Jc6 by bolo predčasné 18.d5? Sc5+ 19.Kh1 Jd4 20.Df1 Jf5, ale presnejšie je 18.Ja4! s neodvratným 19.d5. 18.D:g2 Vc8. Wedberg nemal pri partii šťastie s touto vežou, podobne ako so zatúlaným jazdcom, ktorému treba zabezpečiť ústup (hrozilo 19.a3). Ešte horšie by bolo Vd6 19.a3 Jc6 20.Jb5! 19.a3 Jc6 20.Jd5! e:d5 21.c:d5 Dd6 22.d:c6 Jd5! Vynútené, lebo Vfd8 23.d5! J:d5 24.c7 stráca materiál. 23.Ve1 Vfd8? Po lepšom Sf6! by sa musel biely viac namáhať so zlomením blokády, lebo k ničomu nevedie 24.Jd7? Vfd8 25.Ve5 V:d7! 26.c:d7 V:c1+ 27.S:c1 S:e5 28.d:e5 D:d7. Teraz bude realizácia jednoduchšia: 24.Jc4 Dc7. Prehráva D:c6. 25.Je3 J:e3 26.D:c6 25.Ve5! Jf6 26.Je3 Sg6 27.g4 b5 28.g5 S:e5. Oddialiť prehru mohol čierny iba ťahom Je8. 29.f:e5 Jh5 30.Jd5. Poslednou možnosťou pomýliť sa bolo 30.d5? Db6 31.Df3 V:d5!, ale ešte rýchlejšie viedlo k cieľu 30.Df3 g6 31.d5 s uvoľnením lavíny. Takto čierny ešte symbolicky na chvíľu vzdoruje, ale márne. 30...V:d5 31.D:d5 Jf4 32.Df3 Je6 33.d5 J:g5 34.De3 Dd8 35.h4 D:d5 36.D:g5 h6 37.Dg2 Dd3 38.Kh1 g6 39.c7 Dd7 40.e6 D:e6 41.h5 Kh7 42.h:g6+ f:g6 43.Dg3 a5 44.Se5 Vf8 45.Vd1 Vf5 46.Vd6 Vh5+ 47.Kg1 Df5 48.c8D Db1+ 49.Kf2 Da2+ 50.Ke3 a čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred