Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.8.1989)


Problém č. 2227 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2228 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Vysvetlenie v texteJe dovolené vracať ťahy?

Dnešná dvojica problémov pochádza od dvoch členov zvolenskej Caissy. Kým mladý autor dvojťažky sa zjavne začína zlepšovať, "zakladajúci člen" nám poslal skladbu, na akú naši riešitelia nie sú príliš zvyknutí. Ide o tzv. retraktor, kde najprv čierny a potom biely vrátia svoje ťahy tak, aby vzniklo postavenie, v ktorom biely môže dať jednoťahový mat – pri spätnej hre teda partneri spolupracujú (podobne ako pri pomocnom mate v priamej hre). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (jedného za dvojťažku, dvoch za retraktor) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2227 b. Kf3 Dg5 Sg2 Ja4 Pd3 (5), č. Kd4 Sb1 Se1 Jc7 Pa3 b4 d2 d7 e2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2228 b. Kg8 Sf1 Jc8 Pf2 h2 (5), č. Ka6 Va8 Vg1 Sh1 Jb5 Pb6 (6), čierny a biely vrátia ťah, potom mat prvým ťahom.)

Riešenie problému č. 2211 (Krbúšik) zo 7. júla: 1.Sc4 tempo 1...Kg4, Ke4, Kf6, f3 2.Dh3, Dd3, Df8, D:f3 mat, po 1.Dd6? f3! ide variant 1...Ke4 2.De5 mat, za lepšiu zvodnosť však možno pokladať 1.Dc5+? Ke4, Kg4 2.De5, Dg5 mat, i keď má dve vyvrátenia 1...Kf6, Ke6!

Riešenie problému č. 2212 (Leblochovci) zo 7. júla: Zvodnosti 1.c8D+? Kd4 2.Dc3 mat, 1...Kb5!, 1.Dh6? tempo 1...Kd4, d4 2.De3, Ve5 mat, 1...Kb5!, 1.Dh2? tempo 1...Kd4, d4 2.Dg1, De5 mat, 1...Kb5!, riešenie 1.Da8 tempo 1...Kd4, d4, Kb5 2.Da7, Dc6, D:d5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov a navyše ešte jedna zámena matu.

Knihy za riešenia problémov č. 2211 a 2212 vyhrávajú: Ján Maco, Warynského 27, 851 01 Bratislava, Róbert Pyšný, Sucháčkova 3/21, 036 01 Martin-Ľadoveň a Martin Pecka, 018 64 Košeca 729. (-kh)


* * *

Come-back Benta Larsena

Dánsky veľmajster Bent Larsen patrí nesporne k najzaujímavejším osobnostiam moderného svetového šachu. V druhej polovici 60. rokov bol vari najúspešnejším turnajovým hráčom sveta, keď so železnou pravidelnosťou vyhrával prvé ceny na najsilnejších turnajoch a vyslúžil si prívlastky ako "šachový Viking" či "Chladnokrvný šachový zabijak". Larsen si úspešne počínal aj v súťažiach MS a niekoľkokrát siahal po zápase o titul majstra sveta, k tomu sa však nikdy nedostal. Mnohí tvrdia, že zlom v jeho nevšednej kariére nastal po zdrvujúcej porážke v kandidátskom zápase s Fischerom s neuveriteľným výsledkom 0:6, ktorý otriasol jeho príslovečným optimizmom a sebadôverou. To bolo v roku 1971 a odvtedy krivka jeho výkonov je lemovaná aj občasnými neúspechmi, hoci dobré výsledky naďalej prevažujú. Roky pribúdajú a meno Larsena sa stále redšie objavuje na špici turnajových tabuliek. Výsledok nedávneho turnaja v Londýne, organizovaného firmou "Watson, Farley a Williams", opäť potešil Larsenových fanúšikov, ktorí obdivujú jeho nekompromisný štýl s množstvom originálnych nápadov: 1. Larsen 9,5 z 13, 2. King 8,5, 3. Suba 8, 4.-5. Davies, Wolff 7 atď. V nasledujúcej miniatúre z tohto turnaja sa Larsenov súper, vlaňajší šampión USA, presvedčil, že aj tzv. "bočné" varianty môžu obsahovať nebezpečné úskalia:


LarsenWilder (poloslovanská obrana dámskeho gambitu)

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.d4 c6 5.e3 Jbd7 6.Sd3 d:c4 7.S:c4 b5 8.Sb3. Odklon od hlavného meránskeho variantu 9.Sd3 a6 10.e4 c5 vyžaduje od čierneho pružnú reakciu, ktorou je podľa teórie 8...b4! 9.Ja4 Sa6, aby bránil bielemu v rošáde. V partii Zagorskis – Kamskij, ZSSR 1987 mal čierny iniciatívu po ťahoch 10.Sd2 c5! 11.d:c5 S:c5 12.J:c5 J:c5 13.Sa4+ Jfd7 14.S:b4 0-0 15.Sc2 Db6. Môžeme sa len dohadovať, do akej miery sa mladý Američan obával súperovho zlepšenia, či bol jednoducho pristihnutý pri neznalosti vedľajšieho variantu? 8...Sb7?! 9.0-0 a6 10.e4! c5? Pokračovanie v meránskych intenciách vedie prakticky k prehre. Ešte bol čas zmieriť sa s určitou nevýhodou po 10...b4 11.e5 b:c3 12.e:f6 J:f6 (štyri dámy na šachovnici po c:b2 13.f:g7 b:a1D 14.g:h8D by boli výhodné bielemu) 13.b:c3 Se7 14.Vb1 Dc7 15.c4 0-0 16.c5! podľa partie Korčnoj – Saeed, záp. Berlín 1985. 11.e5 c:d4 12.D:d4! Táto jednoduchá jemnosť, ktorá by nešla pri strelcovi na d3, čiernemu unikla. 12...Sc5 13.Df4 b4. Pokus o komplikácie urýchli prehru, ale čierny stál pred neprekonateľnými problémami aj po Jd5 14.J:d5 S:d5 15.S:d5 e:d5 16.Vd1 Jb6 17.Dg4. 14.e:f6 b:c3 15.f:g7 Vg8 16.Sa4! V:g7 a čierny sa súčasne vzdal, nevyčkajúc, ktorý z vyhrávajúcich ťahov 17.Vd1, alebo 17.De5 Si biely vyberie. Poučná exekúcia! MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred