Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.7.1989)


 

Problém č. 2211 – originál

Marián Krbúšik, Opava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2212 – originál

Pavla a Ivo

Leblochovci, Humenné

Mat 2. ťahomProblém č. 2213 – originál

Michal Hlinka, Košice

Mat 16. ťahomMiniatúrka a mereditka

Tieto názvy (druhý podľa amerického šachového skladateľa W. Mereditha) dostali problémy s počtom kameňov do 7, resp. 8 až 12. Dnešná miniatúrka má len jednu malú zvodnosť 1.Dd6?, ale v mereditke treba preskúmať najmenej dve zvodnosti (taktiež dámou). Pravda, oveľa náročnejšia je 14-kameňová 16-ťažka na treťom diagrame. Jej autor v nej nezaprel svoju orientáciu na štúdie, dokonca námet iste pripomenie štúdiové oddelenie 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Posúďte sami: 1.Sa3 (1.Kb6? Jdc4+! 2.Kb5 Jb3 3.Sg5 Jd6+...) 1...Jc6+ 2.Ka8! (2.Kb6? Jb4! 3.Sc1 Jc4+ 4.Kb5 Jd3 5.Sg5 Jd6+) 2...Jb4 3.Kb8 (3.S:b4? pat, 3.Ka7? Jb5+!) 3...Ja6+ 4.Ka7 Jc5 (4...Jb4? 5.Ka8!) 5.Sb4! (zatiaľ biely kráľ nemôže preniknúť cez b6 pre Jc4+, pri postavení Sb4 by to už išlo, preto biely znovu potrebuje dostať sa do tejto pozície – teraz je, pravda, na ťahu čierny) 5...Jc8+! 6.Kb8 Jd6 7.Ka8! tempo (7.Kc7? Ja6+!) 7...Jb7 8.Ka7 Jd6 (Jc5) 9.Kb6! (až teraz!) 9...Jd7+ (9...Ja4+ 10.Kc6! a mat už 15. ťahom, napr. 10...Jc5 11.K:c5 J:f7 12.Kc6,b6+) 10.Kc7 alebo Kc6 (menší duál, v štúdiách rozhodne nezávažný) 10...Jc5 (Jb8+) 11.K:d6! (po 11.Kc6? Jcb7! 12.Sa3 bude mat až 17. ťahom) 11...Ja6 12.Sa5! (12.Sa3? Jb4!) 12...Jc5 (12...Jb4 13.Sd8 Jc6 14.Se7+ 15.f:e7 mat) 13.Kc7! (13.Sd8? Jb7+!) 13...Ja6+ 14.Kc8 Jc5 15.Sd8 a 16.Se7 mat. – Riešenia dvojťažiek a prípadné doplnky alebo námietky k 16-ťažke pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2211 b. Kh6 Da3 Se2 Pd4 g2 (5), č. Kf5 Pf4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2212 b. Kb3 Dh8 Ve6 Pa6 c2 c7 f5 g2 g7 (9), č. Kc5 Pd5 e7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2213 b. Ka7 Vh8 Sc1 Sg8 Pe4 f6 f7 h6 h7 (9), č. Kf8 Ja5 Jd6 Pe5 e6 (5), biely začne a dá mat najneskôr šestnástym ťahom.)

Riešenie problému č. 2196 (Réti) z 26. mája: 1.De6 (hrozí 2.Dc4+ aj 2.Sg7+), 1...Sa5 2.Dc4+ Ke5 3.Df4 mat, 1...Kc3 2.Sg7+ Kb4 3.D:b6 mat, 2...Kd2 3.Dh6 mat, 1...b5 2.Sg7+ Kc5 3.D:e7 mat. Štyri modelové maty, ale trojťažka neskúseného 19-ročného autora zďaleka nedosahuje úroveň vtedajších najlepších predstaviteľov českej školy.

Riešenie problému č. 2197 (Réti) z 26. mája: 1.Jc3+ Ka1! 2.Da4+ (2.D:g2 pat) 2...Kb2 3.Da2+ Kc1! 4.Db1+ (4.D:g2 pat) 4...Kd2 5.Db2+ Ke1! 6.Dc1+ (6.D:g2 pat) 6...Kf2 7.Jd1+ Kf3! (7...K–1 8.Je3+, 7...Ke2 8.Db2+ atď.) 8.Dc3+ Ke2 9.Db2+! Kd3! 10.Db3+ (10.D:g2 pat) 10...Kd2, Ke2 (10...Ke4 11.Dd5+) 11.Da2+! Kd3 12.Jb2+ Ke3! (12...Kc3 13.Ja4+, 12...Ke1 13.Jd3+ Kf1 14.Db1+ Ke2 15.Dc2+ Kf1 16.Dd1 mat) 13.Jc4+ Kf3 14.Je5+ a "konečne" 15.D:g2 s výhrou. Skvelá štúdia s opakovaným patovým námetom. Riešenie je síce forsírované a so samými šachmi, veľmi sviežo však pôsobia rozličné kombinačné obraty po odbočeniach od hlavného variantu (neuviedli sme všetky).

Knihy za riešenia problémov č. 2196 a 2197 vyhrávajú: Ľudovít Michálek, Dlhá 46/2, 971 01 Prievidza, František Paluška, Komenského 18, 071 01 Michalovce a Vincent Stoklas, 942 01 Šurany, okr. Nové Zámky.


Majstrovstvá v riešení

Stále agilní východoslovenskí šachisti uskutočnili nedávno dve súťaže. Riešiteľským majstrom okresu Spišská Nová Ves sa stal Michal Perháč zo Sloviniek pred P. Pekarčíkom zo Spišskej Novej Vsi. V nasledujúcich majstrovstvách kraja (3.6.1989 v Bardejove) zvíťazil Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi (27 bodov za 89 minút), 2. K. Bekiaris ml. (26,5 – 86), 3. S. Škerlík (obaja z Bardejova, 25 – 130). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred