Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.6.1989)


Problém č. 2208 – originál

Vincent Boldižár, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 2209 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 4. ťahomProblém č. 2210 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Pomocný mat 2. ťahomBránenie, blokovanie, branie

Ideou dvojťažky je "predĺžené" bránenie jazdcom, vo štvorťažke ide medziiným aj o blokovanie pešiakov a v pomocnom mate o typické branie (ale aké?). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2208 b. Kf1 Da5 Va4 Vc2 Sb8 Sh1 Je1 Jf3 Pf5 h4 (10), č. Ke3 Dg8 Vc3 Ve6 Sa1 Jc1 Je5 Pc6 f6 g4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2209 b. Ka5 Ve2 Sb4 Sd3 Pb6 g3 h2 (7), č. Kc1 Pa6 b5 b7 d4 d5 f5 g5 h3 (9), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, 2210 b. Kg6 Sg1 Pe4 h2 (4), č. Kf4 Ve7 Sg8 Jf2 Jg5 Pd3 d4 f3 g7 h5 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom).

Riešenie problému č. 2194 (Nemček) z 19. mája: 1. zvodnosť 1.Sd4? tempo 1...S:b5, S:c5 2.D:e6, D:c5 mat, 1...e5!, 2. zvodnosť 1.Jd4? tempo 1...S:b5, S:c5 2.D:b5, D:e6 mat, 1...f3!, riešenie 1.Dd7 tempo 1...S:b5, S:c5, K:c5 2.Dd4, Dd3, Dc6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale najcennejším momentom je opakovanie matu D:e6 po rozličných obranách, t. j. zámena obrany.

Riešenie problému č. 2195 (Michalko): 1.Jd8 hrozí 2.Sd5 a 3.Sc4 mat, 1...Sb4(c5) 2.a4+ Ka6 3.Sb7 mat, 1...Je6 2.J:e6 a 3.Jc7 mat. Známy obsah je významne osviežený zdanlivou hrou 1...Sb2 2.J:d6+ Ka6 3.Sb7 mat so štvrtým modelovým matom.

Knihy za riešenia problémov č. 2194 a 2195 vyhrávajú: Matej Botta, Mičurinova 10/29, 851 01 Bratislava, N. A. Parchomenko, 286022 Vinnica 22, Kievskaja 136, kv. 45, ZSSR a Drahoslav Tlkanec, F. Zupku 1299, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 6. júla t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


Štvrtá svetová súťaž (VII)

Ešte takmer 7 mesiacov ostáva našim šachovým skladateľom, aby mohli prispieť k očakávanému úspechu nášho družstva. Ako vyzerá súčasná situácia? Veľmi dobre stojíme vo dvojťažkách A2, trojťažkách B1 a reflexných matoch G1. Perspektívne sa zdajú mnohoťažky, štúdie, pomocné maty aj samomaty, ale v týchto oddeleniach očakávame ešte najmenej po jednej skladbe vysokej úrovne. Dvojťažky A1 sú síce zastúpené kvalitne, ale hrozba predchodcov robí toto oddelenie neistým. Zatiaľ najmenej záujmu prejavili naši autori o trojťažky B2 a madraský šach G2. Na prvé z nich existuje veľké množstvo príkladov a uspieť tu môže len ich dôkladný znalec. Naopak, madraské oddelenie je najväčšou neznámou. Domnievame sa, že práve v týchto vodách môžu uloviť naši modernisti veľa bodov. Uvádzame preto jeden z oficiálnych príkladov:

A. Tüngler, I. cena Andernach 1988: b. Ke1 Vd5 Sb7 Jd1 Pa7 e5 f4 g4 (9), č. Ke2 Dg8 Va4 Vf6 Sf8 Sg6 Jc7 Pa3 c5 (9), madraský šach (včítane kráľov), mat 6. ťahom: Pokusy 1.Jc3+? Jb5! (s umŕtvením jazdcov), 1.Vd2+? Vd4! 2.Sf3+ Se4! a biely nemá pokračovanie. Preto musí najprv čierne figúry odlákať: 1.Je8 (hrozí 2.Jc3 mat) 1...S:e8 2.a8J! (s tou istou hrozbou) 2...V:a8 a až teraz 3.Vd2+ Vd8 4.Sf3+ Sc6 5.Je3! s nebrániteľným 6.Jd5 mat (lebo ide o dvojitý šach). V madraskom šachu strácajú svoju pohyblivosť (sú "umŕtvené") vzájomne napadnuté biele a čierne kamene rovnakého druhu (čo sa v príklade týka aj kráľov). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred