Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.5.1989)


Problém č. 2194 – originál

Milan Nemček, Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 2195 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomTrojfázová zámena matov

Dvojťažka obsahuje dve zvodnosti 1.Sd4? a 1.Jd4? – v konečnom súhrne treba porovnať zvodnostné maty s tými, ktoré vychádzajú v skutočnom riešení. Náš usilovný prispievateľ z Važca sa špecializuje na trojťažky s modelovými matmi: do dnešného dňa, kedy práve oslavuje svoje 45. narodeniny, ich zložil už 25. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2194 b. Kb1 Dc6 Se5 Ja2 Jf3 Pb5 c2 c5 e4 (9), č. Kc4 Vb3 Sa4 Sb4 Pa3 a5 b2 c3 e6 f4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2195 b. Kb3 Sa8 Sb6 Jf7 Pa2 a5 (6), č. Kb5 Sa3 Jg7 Pd6 e4 f5 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2178 (Múčka) zo 7. apríla: 1.f3 hrozí 2.Je3 mat, 1...V:d4, S:d4, D:e2 (Dd3), Jg2, g:f3 2.Jc3, Jc7, J:b4, D:e6, D:f3 mat. Najlepší je prvý variant s uvoľnením ústupu čierneho kráľa na e5 a zároveň blokovaním poľa d4.

Riešenie problému č. 2179 (Křivohlávek) zo 7. apríla: Malá zvodnosť 1.d7? vedie k modelovému matu po 1...V:h6 2.V:f8+ K:f8 3.d8D mat, viazne však na 1...d1D!, riešenie 1.Da1! hrozí 2.V:f8+ K:f8 3.Da8 mat, 1...V:h6 2.V:f8+ K:f8 3.D:h8 mat, 1...V:e6 2.D:h8+ K:h8 3.V:f8 mat (a nie 2.Vg5+? Vg6 3.Da2 mat, 2...Kf7!). Úvodník a celý skutočný obsah sa riešiteľom páčil, osobitne však treba oceniť "moderné" zvodnostné hry v prvom aj druhom ťahu bieleho, končiace sa ďalšími modelovými matmi.

Knihy za riešenie problémov č. 2178-2180 vyhrávajú: Antonín Babáček, Gottwaldova 281, 417 52 Hostomice, Ervín Müller, Národná tr. 1, 040 01 Košice a Milan Štubniak, 976 55 Strelníky 165, okr. Banská Bystrica.


* * *

Do tretice Tirnavia

Moskovský veľmajster Jurij Balašov pricestoval do Trnavy ovenčený čerstvými vavrínmi z medzinárodného turnaja v islandskom Reykjaviku a počas Tirnavie oslávil dve zaujímavé jubileá – štyridsať rokov života a štyridsať partií za sebou bez jedinej prehry! Nasledujúca partia znamenala koniec tejto jedinečnej série a o to väčšiu radosť priniesla jej víťazovi i domácim fanúšikom:


PlachetkaBalašov (dámska indická)

1.Jf3 Jf6 2.d4 e6 3.c4 b6 4.g3 Sa6 5.b3 Sb7 6.Sg2 Sb4+ 7.Sd2 a5. Dnes sa väčšej obľube teší ústup na e7, lebo biely strelec na d2 nestojí lepšie ako na c1, takže strata tempa je len zdanlivá. 8.0-0 0-0 9.Sf4. Ambiciózny ťah s úmyslom získať iniciatívu ťahmi a3, Jc3, Dc2 atď., proti čomu je namierený postup čierneho. 9...a4!? 10.b:a4! Prakticky vynútené. Slabé by bolo 10.a3? a:b3 s narušením pešiakovej štruktúry a inak hrozí a:b3, proti čomu nepomáha 10.Jbd2?! pre Sc3! 11.Vc1 Sb2 12.Vc2 a3 s nepríjemnou hrozbou Ja6-b4. 10...d5. Pešiaka mohol čierny ihneď odohrať ťahom Sc6; pravda, za cenu neprirodzeného vývinu, a kto by si pomyslel, že zdvojený krajný pluspešiak zohrá neskôr významnú úlohu?! 11.Je5! Jc6 12.a3 Se7 13.Jc3 J:e5 14.S:e5! Silnejšie ako lákavé 14.d:e5 Je4 15.J:e4 d:e4 16.Dc2 Dd7 s definitívnym "zmrzačením" pešiakov dámskeho krídla. 14...Je4 15.Dc2 J:c3 16.D:c3 Sd6 17.S:d6 D:d6 18.Vfc1. Vyrovnanie stále ostáva pre čierneho problémom, lebo koncovka po V:a4 19.c:d5 S:d5 20.D:c7 D:c7 21.V:c7 S:g2 (V:d4 22.Vd7!) 22.K:g2 V:d4 23.Vb7! nezaručuje ešte remízu. Podobné to bude i v partii: 18...Va7 19.c5 b:c5 20.D:c5 D:c5 21.V:c5 V:a4. Lepšie ako c6?! 22.Vb1 22.V:c7 Sa6 23.e3 Va8 24.Sf3 Sd3! 25.Sd1 Vc4! 26.Vb7. Samozrejme nie 26.V:c4? d:c4 a voľný c-pešiak by bol príliš nebezpečný. Úpornou obranou sovietsky veľmajster maximálne skomplikoval bielemu realizáciu, ktorá je možná len kombinovanou hrou na oboch krídlach. 26...g6 27.Kg2 Kg7 28.g4! g5! Inak by bolo nepríjemné 29.g5. 29.a4 Va5 30.Kg3 h6 31.h4! Ak čierny nevezme, bude musieť rátať s možnosťou 32.h5 s odobraním poľa g6 strelcovi, po čom už bude hroziť reálny útok proti bodu f7 za pomoci oboch veží. 31...g:h4+ 32.K:h4 Sc2. Získava späť strateného pešiaka, ale k remíze je stále ďaleko. 33.S:c2 V:c2 34.f4! Vc3 35.f5 e:f5? Úpornejšie bolo V:e3 36.Vf1 e5 37.d:e5 V:e5 38.Vc1 Va6 s nádejou na udržanie partie. 36.Vf1! V:e3 37.V:f5 V:a4 38.Vf:f7+ Kg6. Prehráva forsírovane, ale ani na 8. rade by kráľa nečakal dlhý život. 39.Vg7+ Kf6 40.Vgf7+ Kg6. Na e6 ustúpiť nesmie pre stratu veže. 41.Vg7+ Kf6 42.Vh7! Po časovej kontrole nebolo problémom nájsť víťazný manéver – hrozia maty na h6 i b6, takže odpoveď je vynútená, ale ďalší ťah definitívne uzavrie matovú sieť: 42...Kg6 43.Vbf7 a čierny sa vzdal. mvm Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred