Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.4.1989)


 

Problém č. 2178 – originál

Ladislav Múčka, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2179 – originál

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahomProblém č. 2180 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráStrelec nad jazdca

Druhá dvojťažka usilovného člena bratislavského krúžku má už bohatší variantový obsah, trojťažka českej školy sa bude páčiť nielen modelovými matmi. Na treťom diagrame je štúdia, v ktorej si biely strelec za súčinnosti kráľa poradí s čiernym jazdcom: 1.Se2 f5 2.Sa6 Jb6 3.Kd6 f4 4.Kc6, po čom už čiernemu ostane len pokus s obeťou 4...Ja4. Riešenia úloh a dokončenie riešenia štúdie (aj varianty 1...Kg6, 1...Ja7) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2178 b. Kf7 De2 Vc1 Sb2 Se8 Ja6 Jd1 Pd4 f2 g3 (10), č. Kd5 Db5 Vb4 Sb6 Jf4 Pb3 b7 c6 d6 e6 f5 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2179 b. Kc6 De5 Vf5 Pd6 e6 h6 (6), č. Kg8 Vg6 Vh8 Sf8 Pd2 h7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2180 b. Ke6 Sh5 Pb3 (3), č. Kh7 Jc8 Pb4 f6 (4), biely začne a vynúti výhru.)

Oprava problému. Ako nám dodatočne oznámil F. L. Adrian, päťťažka č. 2138 (Sovík) z 23.12.1988 mala vedľajšie riešenie 1.Je5+ Jf:e5 2.Kh3 Jg4 3.c:d3! atď. Autor úlohu opravuje pridaním čiernej Va3.

Riešenie problému č. 2161 (Labai) z 24. februára: Zvodnosti 1.Dg3? hrozí 2.Vf1 mat, 1...Kh1!, 1.Vf4? tempo 1...Kh2, h2 2.Vf1, Db1 mat, 1...Kh1!, riešenie 1.Sd5 tempo 1...Kh1, h2 2.Vf1, Db1 mat. Miniatúrka so zámenou obrany, ale aj jedným hrozbovým paradoxom a antiparadoxom.

Riešenie problému č. 2162 (Cinko) z 24. februára: Zvodnosť 1.J:f6? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Ve3 2.Vd6 mat, 1...Ke3!, riešenie 1.Vd6 hrozí 2.Je6 mat, 1...e3 2.J:f6 mat. Zvodník a úvodník sa zopakujú po rozličných obranách ako maty: téma zo zápasu Saratov – Bratislava.

Riešenie problému č. 2163 (Salai) z 24. februára: I. 1.S:d5 S:d5 2.Jf7 Sc6 mat, II. 1.J:d3 S:d3 2.Sf7 Sb5 mat, III. 1.S:f5 S:f5 2.Jd7 Sg6 mat, IV. 1.J:f3 S:f3 2.Sd7 Sh5 mat. "Zámena funkcie" čierneho jazdca a strelca pri blokovaní polí a umožnení vstupu bieleho strelca do hry.

Knihy za riešenia problémov č. 2161-2163 vyhrávajú: Peter Fabian, Okružná 2405/31, 960 01 Zvolen, Vincent Goga, 951 45 Dolné Lefantovce č. 43 a Jozef Nálepovič, Hemerkova 10, 040 11 Košice.


Mat-pat

Koncom minulého roka vyšli čísla 16-18 martinského kompozičného bulletinu Mat-pat. Na 35 stranách zmeneného formátu (A5) je 129 originálov (z toho 62 od zahraničných autorov), ďalej v nich nájdeme vypísania skladateľských a výsledky riešiteľských súťaží, ale najviac miesta zaberajú výsledky vlastných skladateľských súťaží: 1983-85 exoproblémy (ceny Mlynka, Skoba), C 31.12.1987 dvojťažky (Valuška, Mlynka), 1986-87 dvojťažky (Mlynka, Šaňšin, Slesarenko, Pankratiev), trojťažky (Taraba – Lehen, Salai jr., Pankratiev), mnohoťažky (Pankratiev, Grin – Jefrosinin, Sťopočkin), štúdie (Hlinka, Gurgenidze, Hlinka, Salai jr.), pomocné maty (T. Garai, Pankratiev, Müller, Henrych), samomaty (Gvozdják, Limbach, Salai jr. 2-krát), ostatné (Sabol, Bílý). – Záujemcovia o bulletin sa môžu obrátiť na adresu redaktora: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred