Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.4.1989)


Problém č. 2181 – originál

Ladislav Salai, Martin

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 2182 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahomProblém č. 2183 – originál

N. Vanko a K. Mlynka

Zlaté Moravce

Pomocný mat 2. ťahom, textDvojníky a zvodníky

Zvodníkom v diagramovej pozícii dvojťažky je 1.Vd5? (s dvojitou hrozbou 2.S:d7 a Dg8 mat), vo dvojníku (po premiestnení Vh5 na h6) 1.Ve6?. Vynikajúca trojťažka so "Sovíkovou témou" obsahuje zdanlivé hry 1...V:g5, J:g5 2.Jf4+, Je3+ a zvodník 1.Sf4?. Žiak so svojím učiteľom (v škole aj v kompozícii) pripravili pomocný mat so zdanlivou hrou 1...S:d3 2.b1J Sc2 mat a jedným riešením 1.a:b1S Sb4 2.Sa2 Jc5 mat – iste prekvapí, že druhé, rovnako pekné, autori nezamýšľali... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2181 a) b. Kb8 Dg7 Va8 Vh5 Sa4 Sh4 Jb6 Pa7 b7 c7 (10), č. Ke8 Da6 Vd1 Ve2 Sc4 Sh2 Jg4 Jh8 Pd7 e7 h7 (11), b) Vh5 na h6, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 2182 b. Kd7 Dc3 Vc4 Vg6 Sg5 Jf1 Jh5 (7), č. Kd5 Dh8 Vg3 Vh7 Sf8 Jg2 Jh3 Pa2 c5 d3 e4 g7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2183 b. Kd1 Vh4 Sb1 Sc5 Ja4 Pd2 (6), č. Kb3 Sa1 Pa2 b2 d3 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, úloha má zdanlivú hru (keď začína biely) a dve riešenia.)

Riešenie problému č. 2164 (Kovalič) z 3. marca: 1.De8 hrozí 2.Jb6+ Kc5 3.Dc6 mat, 1...Je7 (otvorí h7-e4) 2.D:f7+ Ke5 3.c:d4 mat (väzba h2-e5), 1...Df3 (otvorí h2-e5) 2.Dc6+ Ke6 3.Jg5 mat (väzba h6-e6) 1...Se7 (otvorí h6-e6) 2.Db5+ Ke4 3.V:d4 mat (väzba h7-e4). Efektné cyklické otvárania bielych línií a priväzovanie čiernych figúr.

Riešenie problému č. 2165 (Lačný) z 3. marca: Zvodnosti 1.Jd4? hrozí 2.V:e4 mat, 1...g:h4 2.Je2 mat, 1...V:e6! (1...Da4 nie je obrana), 1.Je5? Da4 2.J:g6 mat, 1...g:h4! (1...V:e6?), 1.J:g5? V:e6 2.Jg:e6 mat, 1...Da4! (1...g:h4?), riešenie 1.Sd1 s tou istou hrozbou, 1...g:h4, Da4, V:e6 2.De5, f:e7, Jc:e6 mat. Taktiež výborný cyklus funkcie obranných ťahov vo zvodnostiach s následnou zámenou troch matov.

Riešenie problému č. 2166 (Matouš) z 3. marca: 1.h3 b:c1D (1...De6 2.Kh2 De5+ 3.g3+ a vyhrá, 2...D:e4+ 3.V:e4+ Kg5 4.V4e1 a vyhrá) 2.Se7+ Dg5 3.Kh2! (3.J:g5? Kg3!) 3...c1D (3...D:e7 4.g3+ mat, 3...Db3 4.g3+ Db:g3+ 5.J:g3 D:e7 6.Jf5+ a vyhrá) 4.Jd2! (4.J:g5? Df4+!) 4...Da:d2 5.Ve4+ Df4+ 6.g3 mat (4...Dc:d2 5.Ve4+ Df4+ 6.V:f4 mat, 4...D:e1 (e7) 5.Jf3 mat). Modelový mat s väzbou dvoch čiernych dám.

Knihy za riešenie problémov č. 2164-2166 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Miloš Ivanič, ul. Ľ. Štúra 36, 018 51 Nová Dubnica a Vladimír Lazar, sídl. SNP L480/133-12, 017 01 Považská Bystrica.


Východoslovenské noviny

Redakcia krajského denníka Východoslovenské noviny vypísala na roky 1989-1990 dvojročné medzinárodné skladateľské súťaže v piatich oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, exoproblémy (akékoľvek). Adresa pre zásielky (najneskôr 1.9.1990): Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese. V každom oddelení budú udelené 3 knižné ceny a ďalšie vyznamenania. Rozhodcovia budú určení neskôr.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred