Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.4.1989)


Problém č. 2184 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom, 3 riešenia


Problém č. 2185 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 3. ťahomTri rovnocenné riešenia

Dvojťažka je prvou "trojfázovou" skladbou mladého autora: k cieľu vedú tri rozličné úvodníky bieleho, pričom sa objavia zámeny matov. V trojťažke riešitelia iste ocenia originálne zásahy bieleho strelca. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2184 b. Kh3 Dd1 Sg4 Sh8 Jc3 Jf4 Pb2 b6 d2 d5 (10), č. Kg5 Sc8 Pb3 b7 d6 d7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, tri riešenia; 2185 b. Kb2 Vb8 Vc7 Sa8 Pa2 d5 e2 e3 (8), č. Ka4 Se8 Ja1 Pa5 b3 b4 d6 d7 g6 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2167 (Sivák) z 10. marca: Zvodnosti 1.c3? hrozí 2.Sb1 mat, 1...J:c5 2.Vc4 mat, 1...Jf4!, 1.c4? hrozí 2.Sb1 mat, 1...Jf4 2.Jc3 mat, 1...J:d5!, 1.Vc3? hrozí 2.Ve3 mat, 1...J:d5 2.Vc4 mat, 1...f4!, 1.Sc4? hrozí 2.Sd3 mat, 1...Jf4 2.Jc3 mat, 1...J:d5!, riešenie 1.Sb1 hrozí 2.c3, c4 mat, 1...Jf4, J:d5 2.Jc3, Vc4 mat. Najzaujímavejším momentom je vzájomné prekážanie si bielych kameňov vo zvodnostiach.

Riešenie problému č. 2168 (Skubák) z 10. marca: 1.Sb4 hrozí 2.Dc5+ J:c5 3.Sc3 mat, 1...V:e5 2.Dc3+ J:c3 3.b:c3 mat, 1...K:e5 2.Dc7+ Kf6 3.Se7 mat. Tri modelové maty, z toho dva po obetiach dámy: výkonnostný "dvojkrok" autora.

Knihy za riešenia problémov č. 2167 a 2168 vyhrávajú: J. Baráth, Gerlachovská 8, 040 01 Košice, Martin Hyčko, Jelačičova 12, 821 08 Bratislava a František Kanócz, Leninova 93, 077 01 Kráľovský Chlmec.

V riešiteľskej súťaži Tirnavia 1989 zvíťazil M. Kolčák pred P. Gvozdjákom (obaja Bratislava) a J. Veselským (Trnava), medzi ženami M. Miklášová. (-kh)


* * *

Tirnavia 1989

Keď pred 10 rokmi hŕstka šachových nadšencov z Lokomotívy ŽOS Trnava na čele s Antonom Machom s veľkým úsilím usporiadala veľmajstrovský turnaj a nazvala ho Memoriál Richarda Rétiho (na pamiatku 50. výročia smrti slávneho pezinského rodáka), málokto vtedy tušil, do akých dôstojných rozmerov sa rozrastie ich pôvodne skromné podujatie. Dnes sa súťaží v 8 rozličných kategóriách a niet pochýb, že Tirnavia je hlavným šachovým sviatkom v ČSSR a má dobré meno aj za hranicami našej vlasti. 11. ročník bol venovaný storočnici Rétiho narodenia a podobu prvého slovenského veľmajstra sme mohli nájsť na väčšine propagačných materiálov (bulletin, suveníry, filatelia). Vlani prišli organizátori s myšlienkou kvalitatívneho obohatenia festivalu usporiadaním "superturnaja" 12. kategórie za účasti 6 popredných veľmajstrov (pripomeňme, že zvíťazil Ľubomír Ftáčnik) a na novú tradíciu sa im podarilo nadviazať aj teraz turnajom 11. kategórie. Konečný výsledok dvojkolového turnaja (1. Barejev 6,5 z 10; 2. Smejkal 6; 3. Balašov 5; 4. Marjanović 4,5; 5.-6. Mokrý, Plachetka 4) svedčí o určitej vyrovnanosti a fakt, že z 30 partií bolo 23 remíz, zasa o opatrnosti účastníkov, ktorí len výnimočne prekračovali hranicu rizika. K hodnoteniu Tirnavie sa ešte vrátime a bohatý partiový materiál začneme ukážkou tvorby 23-ročného, nedávno ešte úspešného juniorského reprezentanta ZSSR:


BarejevMarjanović (Tarraschova obrana dámskeho gambitu)

1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 e6 4.c:d5 e:d5 5.g3 Jf6 6.Sg2 Se7 7.0-0 0-0 8.Jc3 Jc6 9.Sg5 c:d4 10.J:d4 h6 11.Se3 Sg4 12.Da4 Dd7 13.Vfd1 Sh3 14.f3 S:g2 15.K:g2 Vfd8 16.Sf2 a6 17.J:c6. Jedna z možných pozičných metód v podobných pozíciách. Keďže priamy tlak proti izolovanému pešiakovi d5 nesľubuje konkrétny výsledok, biely prenáša slabinu na c6 a súčasne oslabuje aj pešiaka a6. Tieto okolnosti sa neskôr prejavia v koncovke. 17...b:c6 18.Vd2 De6 19.Vad1 Jh7?! S úmyslom získať priestor na kráľovskom krídle, ale do úvahy prichádzal plán aktívnej hry v strede ťahom c5!? 20.h4 f5 21.e4! Demonštruje ďalší strategický motív. Po zjednodušení sa slabiny čierneho stanú hmatateľnými. 21...f:e4 22.f:e4 Jf6 23.e:d5 J:d5 24.J:d5 V:d5 25.Dc4! Prakticky vynucuje prechod do koncovky, lebo na Vad8 26.Ve2! Df6 (alebo Df7) 27.Vde1 s ďalším 28.D:a6 by čierny prišiel o pešiaka. 25...Ve5 26.D:e6+ V:e6 27.Vc2 h5 28.Vd7 a5 29.Sd4 a4 30.a3 Sf6 31.S:f6 V:f6 32.Vb7. Výhoda bieleho vo štvorvežovej koncovke je daná lepšou pešiakovou štruktúrou a aktívnejšími vežami. Jedinou šancou čierneho môže byť pokus odovzdať pešiaka za cenu aktivizácie, napr. 32...Vf7!? 33.V:f7 K:f7 34.V:c6 Vb8!, ale biely môže súpera trápiť lepšie 33.Vb6! s možnosťami ako Vc5, Vc4 a pod. Navyše bol juhoslovanský veľmajster v časovej tiesni a za takých okolností udržať horšiu koncovku je nad ľudské sily. 32...Va5 33.Kh3! Užitočná prevencia. 33...c5 34.Vd2 Vaa6 35.Vdd7 Vg6 36.Vb8+! Kh7 37.Vd5. Padá dôležitý pešiak. 37...Vgc6 38.V:h5+ Kg6 39.Vg5+ a čierny prekročil čas. Bezchybný technický výkon Barejeva, ktorý štýlom pripomína mladého Karpova. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred