Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.3.1989)


Problém č. 2167 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2168 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 3. ťahomModelové maty

Súčasťou riešenia dvojťažky sú pokusy 1.c3, c4, Vc3, Sc4? Hlavné varianty trojťažky sa končia matmi, v ktorých každé pole okolo čierneho kráľa je mu neprístupné z jediného dôvodu, buď napadnuté jedným bielym kameňom, alebo blokované čiernym, pričom všetky biele kamene s možnou výnimkou kráľa a pešiakov sa na ich vytvorení zúčastňujú. Jedným slovom, ide o modelové maty. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2167 b. Kd2 Vc5 Sa2 Jc6 Jd5 Pc2 g2 (7), č. Ke4 Jc7 Jh5 Pe7 f5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2168 b. Ka7 Dc1 Sa2 Sd6 Pb2 e2 e5 e6 f3 g4 (10), č. Kd4 Dh7 Vh5 Se8 Ja4 Jf1 Pb5 e3 g6 g7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2150 (Packa) z 20. januára: a) 1.Vc4 0-0 2.Kb4 Vfb1 mat, b) 1.Kg5 0-0-0 2.Vf5 Vdg1 mat. Pekná analógia riešení, ale daná idea je pomerne známa.

Riešenie problému č. 2151 (R. Skubák) z 27. januára: 1.J:b6 hrozí 2.Sc4 mat, 1...Vc7, J:b6 (Je3) 2.Sa4, Vd3 mat. Stálo by za pokus zlepšiť úvodník (napr. 1.Jc4-b6) a viac využiť Vd8.

Riešenie problému č. 2152 (Kanozsay) z 27. januára: 1.Va4 tempo 1...Jc5~, h7~ 2.Je6, Jg6 mat. Tu je úvodník ešte horší (priväzuje strelca), navyše je zbytočný Pg3. Úloha sa dala podstatne zlepšiť napr. takto: b. Kh4 Ve2 Sg4 Sg7 Jf8 Pd2 (6), č. Kf4 Jc5 Jg8 Pd6 e5 h7 (6), mat 2. ťahom, 1.Ve1! a päť variantov (pri rovnakom počte kameňov).

Knihy za riešenie problémov č. 2151 a 2152 vyhrávajú: Ladislav Čučka, ČSČK 22, 029 01 Námestovo, Jana Janovcová, Nálepkova 18, 977 01 Brezno a Emil Piatrik, Kameničany 13, 018 54 p. Slávnica, okr. Považská Bystrica. (-kh)


* * *

Bohemians 1989

Šťukou januárového šachového festivalu pražského Bohemiansu (1. Brunner 9 z 13, 2. Hansen 8,5, 3.-5. Hába, Lanč, Plachetka po 7,5, 6. Pekárek 7 atď.) bol zatiaľ menej známy šachista z NSR, ktorému len o pol bodu unikla VM norma. Vysoký štandard potvrdil Dán Curt Hansen a česť československých účastníkov zachraňovala trojica na 3.-5. mieste, zatiaľ čo hráčom z usporiadajúceho oddielu sa nedarilo (Vokáč 5,5, Polášek 3).


PlachetkaSchmidt (francúzska obrana)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.a3 S:c3+. Vo 4. kole v partii Lanč – Schmidt zvolil čierny 5...Sa5, ale súper bol dobre pripravený a získal výhodu ťahmi 6.b4 c:d4 7.Jb5 Sc7 8.f4 Je7 9.Sd3 Sd7 10.J:c7+! D:c7 11.Sb2 Jbc6 12.Jf3 Jf5 13.De2 Vc8 14.0-0 0-0 15.Vf2 a6 16.g4 Je3 17.J:d4 Jc4 18.J:c6 S.c6 19.Sd4 Dd8 20.Vf3. Ani v hlavnom variante však poľský veľmajster nebude mať ustlané na ružiach: 6.b:c3 Je7 7.Jf3 Sd7 8.a4 Da5 9.Dd2 Jbc6 10.Se2 f6 11.0-0. Obvyklejšie je 11.e:f6, ale biely mal na mysli novinku v nasledujúcom ťahu: 11...f:e5 12.J:e5!? J:e5. Preveriť korektnosť obete pešiaka c:d4 13.J:d7 bez domácich analýz si čierny netrúfal. Tak či onak, útočné šance bieleho v súvislosti s možnosťami Vb1 a Sg4 nemožno podceňovať. 13.d:e5 0-0 14.c4 Dc7. Výmena dám by dala bielemu príjemnú koncovku s dvojicou strelcov. 15.c:d5 J:d5 16.f4. Kvôli tomu sa hodila výmena jazdcov v 12. ťahu. Biely pripravuje razantný útok na kráľa. 16...Vad8 17.Va3! Sc6?! Čierny inklinuje k aktivite, ale duchu francúzskej obrany viac zodpovedal manéver Se8-g6. 18.De1 De7 19.Vh3! Sa4 20.Sd3 g6 21.Dg3. Hrozí obeť na g6 a objavujú sa i taktické motívy spojené s prelomom f4-f5. Čierny sa bráni taktikou: 21...Jc3! 22.f5?! Opatrnejšie a možno objektívne lepšie bolo 22.Sc4 b5! s približnou rovnováhou, lebo teraz mohol čierny ťahom 22...c4! spôsobiť neprehľadné zápletky. Možnosti oboch strán ilustrujú varianty, ktoré zďaleka nie sú vyčerpávajúce: 23.Sg5! (23.S:c4? Dc5+ je výhodné čiernemu) c:d3 (na V:d3 má biely výber medzi 24.S:e7 V:g3 25.h:g3 Vf7 a lepším 24.D:d3! c:d3 25.S:e7 Vf7 26.V:d3 Je2+ 27.Kf2 V:e7 28.f6 Vc7 29.K:e2 Sb5 30.Ke3 s nádejnou koncovkou) 24.Dh4! a teraz: a) Dc7 25.Se7; b) Dd7 25.V:d3; c) Dc5+ 25.Kh1 Vd7 26.Sf6!! s hrozbami 27.f:g6 i 27.f:e6. Skúsme predĺžiť aspoň posledný variant za rámec bežného rozboru: 26...Dd4 (e:f5 27.e6) 27.D:d4 V:d4 28.f:g6 a opäť c1) d2 29.V:h7! (29.g:h7+ Kf7 30.h8D V:h8 31.S:h8+ Ke8+) V:f6 30.e:f6 Se8 31.Vg7+! Kf8 32.f7 s výhrou; c2) Vd7 29.g:h7+ V:h7 30.Vg3+ Kf7 31.Sg7+ Ke8 32.V:f8+ Ke7 a teraz má pre zmenu biely voľbu medzi 33.V:d3 V:g7 34.Vb8 Sc6! 35.V:c3 S:g2+ 36.Kg1 a 33.c:d3 V:g7 34.V:g7+ K:f8 35.V:b7, v oboch prípadoch so šancami na výhru. Nebezpečne vyzerajúci ťah v partii prehrá forsírovane: 22...S:c2? 23.Sc4! Je4. Inak stratí materiál. 24.Dg4. A je rozhodnuté, lebo pešiaka f5 brať nemožno a jeho víťazný postup je neodvratný. 24...Jd2 25.f6 Dc7 26.D:e6+ Kh8 27.f7 Db6 28.D:b6 a:b6 29.e6! Takíto pešiaci už sami vedia vyhrať partiu. 29...J:c4 30.Sg5 a čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred