Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.1.1989)


Problém č. 2149 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2150 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom, textZámena funkcie ťahov

Vo dvojťažke veľmi úspešného bratislavského šachového skladateľa treba "prešetriť" najprv obsah zvodnosti (1.Jb5? hrozí 2.V:b6 mat, 1...Dd3, D:b5 2.J:d3, D:f5 mat, 1...De4!) a potom ho pozorne porovnať s riešením: zámena funkcie ťahov je skutočne zaujímavá. Autor druhého problému, ináč člen šachového oddielu TJ Duslo Šaľa, dosahuje výborné výsledky najmä v pomocných matoch: v dnešnej skladbe spracoval originálnym spôsobom tému zo zápasu Saratov – Bratislava. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2149 b. Kc7 Df4 Vb7 Vd7 Sa1 Sc4 Jd4 Je5 Pg4 (9), č. Kf6 Db1 Vg6 Jh8 Pb6 f5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2150 a) b. Ke1 Va1 Vh1 Sc7 Jd7 Pf2 (6), č. Kb5 De7 Vg4 Sa6 Sh6 Jc6 Je6 Pa4 c3 d3 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pozícia b) s tou istou výzvou vznikne z diagramu po vzájomnom premiestnení čiernych kameňov, ktoré ťahajú v riešení pozície a).)

Riešenie problému č. 2131 (Gvozdják) z 9.12.1988: Zvodnosti 1.Kd1?/d5? vedú po 1...S:f4, S:d4 k patom 2.d5, f5/Kd1, f5, sú však vyvrátené ťahmi 1...S:f2+!/S:c5!, riešenie 1.f5 tempo 1...S:f4, S:d4, S:f2+, S:d2+ 2.d5, Kd1, K:f2, K:d2 pat. Cyklická zámena funkcie, obsahujúca dva úvodníkové paradoxy.

Riešenie problému č. 2132 (Šťastný) z 9.12.1988: Zdanlivé hry 1...f4 2.De4+ J:e4 3.c4 mat, 1...f:e5 2.D:d6+ K:d6 3.V:d7 mat, riešenie 1.De8 hrozí 2.D:d7 atď., 1...f4 2.Se6+ d:e6 3.Dc6 mat, 1...f:e5 2:V:e5+ d:e5 3.D:d7 mat. Zámena útoku (druhých ťahov aj matov) vo dvoch variantoch trojťažky.

Riešenie problému č. 2133 (Vokál) z 9.12.1988: 1.De7 hrozí 2.Jf4+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.Jg7+ Kd4 5.J:f5 mat, 1...e3 2.Jf4+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.J:g5+ Kd4 5.J:f3 mat, 1...Db5 2.Jc7+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.Jc5+ Kd4 5.J:b5 mat (1...V:g3 2.Jg7+, 1...c3 2.d:c3, 1...Db4 2.Jc5+, Jg6+ atď.). Efektné dvojité "Siersove" batérie v troch variantoch.

Knihy za riešenie problémov č. 2131-2133 vyhrávajú: Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice, Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov a Juraj Radil, Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce.


Štvrtá svetová súťaž (II)

Uvádzame ďalšie témy vrcholnej súťaže v kompozičnom šachu:

Téma D (štúdie na výhru alebo remízu): V priebehu riešenia ten istý kameň (čierny alebo biely) sa najprv priviaže a potom odviaže. Rozhodca V. Neidze (ZSSR).

Téma E (pomocné maty 3. ťahom): V jednotlivých fázach (zdanlivá hra, dvojčatá alebo viac riešení, ale nie tzv. zeropozícia) dávajú maty rozličné kamene na tom istom poli. Mat dvojitým šachom nie je dovolený. Rozhodca D. Müller (NDR).

Téma F (samomaty 3. ťahom): Ten istý čierny kameň sa odviaže najmenej dvakrát v priebehu skutočného riešenia. Rozhodca P. A. Petkov (Bulharsko).

Téma G1 (reflexné maty 2. ťahom): Čierny sa bráni proti hrozbe odviazaním bieleho kameňa, odviazaný kameň hrá v druhom ťahu. (Požaduje sa "čisté" odviazanie, t. j. hrozba by po tematickej obrane vyšla, keby biely kameň nebol viazaný.) Rozhodca K. Widlert (Švédsko).

Téma G2 (priame matové úlohy alebo samomaty s ľubovoľným počtom ťahov v rámci tzv. madraského šachu, včítane "rex inclusive"): V diagramovom postavení alebo v rámci zvodnosti (pokusu) najmenej jedna dvojica figúr je vzájomne znehybnená. Ťah bieleho kameňa na pole línie znehybnenia (pokus) nevedie k cieľu. Vstupný manéver zmení pozíciu na línii znehybnenia najmenej jednej z figúr, takže ťah bieleho, ktorý bol v diagramovom postavení pokusom, už vedie k cieľu. Rozhodca M. Caillaud (Francúzsko). (Bližšie vysvetlenie k tejto téme uverejníme neskôr spolu s príkladom).

Skladatelia, ktorí nedostali "správy sekcie" s vypísaním tejto súťaže, môžu posielať svoje skladby do konca tohto roka na adresu redakcie NP.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 26. januára t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred