Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.12.1988)


Problém č. 2131 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Pat 2. ťahom


Problém č. 2132 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomProblém č. 2133 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 5. ťahomPat druhým ťahom

V partii sa hrá na mat, ale ak hráč stojí materiálne horšie, dokáže ho urobiť šťastným aj pat. Pravda, snažiť sa o pat vo "vyhranej" pozícii môže iba riešiteľ problému, napríklad dnešného č. 2131 (so zvodnosťami 1.Kd1? a 1.d5?). Trojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...f4 2.De4+ J:e4 3.c4 mat a 1...f:e5 2.D:d6+ K:d6 3.V:d7 mat, ktoré v riešení vyjdú so zámenou druhých ťahov bieleho. Z náročnej päťťažky prezradíme úvodník 1.De7 s hrozbou 2.Jf4+, ako aj začiatky hlavných variantov 1...e3 2.Jf4+ a 1...Db5 2.Jc7+. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (aspoň dvoch problémov) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2131 b. Ke1 Dg6 Vb4 Jd2 Jg1 Pa5 c5 c6 d4 f2 f4 g3 g5 (13), č. Kg4 Se3 Pa6 b5 c7 d3 g2 g7 (8), biely začne a dá pat druhým ťahom; 2132 b. Kh4 Dg6 Vc8 Ve7 Sg1 Sh3 Jf8 Jg8 Pc2 d4 e5 f3 (12), č. Kd5 Dh8 Sb1 Sg7 Jc3 Jh6 Pa7 b6 d6 d7 f5 f6 h5 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2133 b. Ke8 Da3 Vd4 Sg8 Je6 Jf8 Pd2 d7 e2 g3 h3 (11), č. Ke5 Da4 Vf3 Vf5 Sc2 Sg1 Jb7 Jh8 Pa5 c4 e4 f6 g5 (13), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom).

Riešenie problému č. 2115 (Nemček) z 28. októbra: Zvodnosti 1.Kf6? hrozí 2.Jb4 mat, 1...S:e5+!, 1 Kd7? hrozí 2.Vd4 mat, 1...Sc6+!, riešenie 1.d7 hrozí 2.d8D mat, 1...S:e5, Sc6 2.Jb4, Vd4 mat. Dva hrozbové paradoxy: ťahy čierneho vo zvodnostiach znemožnia, ale v riešení umožnia tie isté maty.

Riešenie problému č. 2116 (Mlynka) z 28. októbra: Zvodnosti 1.Jh6? Ke7 (Kc7) 2.Vb7+ Kd8, Kf8 3.Jhf7, Vf7 mat, 1...Kd8!, 1.Je7? Kc7 2.Vb7+ Kd8 3.Jc6 mat, 1...Kd8 2.Jc6+ Kd7 (Kc7) 3.Vb7 mat, 1...K:e7!, riešenie 1.Je8 tempo 1...K:e8 2.Vd6 Kf8 3.Vd8 mat, 1...Kc8 2.e6 Kd8 3.Vb8 mat, 1...Kd8 2.Vb8+ Kd7 3.e6 mat. Zaujímavo rozvinutá trojťažka č. 2103.

Riešenie problému č. 2117 (Henrych) z 28. októbra: Pokusy 1.Dc8? Jc6!, 1.Dd6? Jc8!, riešenie 1.De7 tempo 1...Jc8 2.J:b2+ S:b2 3.Jb6+ J:b6 mat, 1...Jc6 2.Jb6+ V:b6 3.Db4+ V:b4 mat. Tento samomat zvládla väčšina našich riešiteľov.

Knihy za riešenia problémov č. 2115-2117 vyhrávajú: Peter Korček, Bodice 26, 031 01 Liptovský Mikuláš, Juraj Ševčík, SNP 18/10, 018 51 Nová Dubnica a Jaromír Volf, VÚ 8132 Příchovice, 334 01 Přeštice.

Problém č. 2105 (Kekely) zo 16.9.1988 opravuje autor takto: b. Ka6 Vf3 Jg6 (3), č. Kg2 Sg1 Pf6 h2 h6 (5), mat dvanástym ťahom: 1.Jh4+ Kh1 2.Vf1 f5 3.Kb5 f4 4.Kc4 f3 5.Kd3 h5 6.Vd1! f2 7.Ke2 f1D+ 8.K:f1 Sc5 9.Jf5 h4 10.J:h4 Se3 11.Jf5 Sf4 12.Kf2 mat. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.


Dámske série

V druhej partii zápasu Mackenzie – Mason (Londýn 1882) ťahal čierny od 72. do 144. ťahu stále dámou. Rekord v neprestajnom šachovaní drží Keres z partie s Vesterinenom (Tallin 1969): biela dáma začala šachovať v 38. ťahu a skončila v 75. ťahu, dala teda spolu 38 šachov.


Štvrtá svetová súťaž

Usporiadatelia už 3 týždne meškajú s plánovaným rozoslaním desiatich tém tejto kompozičnej "olympiády".


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 15. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred