Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.12.1988)


Problém č. 2134 – originál

Marián Križovenský

Prešov

Mat 2. ťahom, 3 riešenia


Problém č. 2135 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 4. ťahomProblém č. 2136 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeTri riešenia

K cieľu – matu druhým ťahom – vedú na diagrame č. 2134 tri úvodníky, pravda, pointa je v porovnaní matov po obranách 1...e3 a 1...c3. Štvorťažka obsahuje efektný hlavný variant a navyše pokračovania po 1...V:f4 a 1...S:e7. V štúdii po samozrejmom 1.Kc7 má čierny na výber 1...e2 2.S:e2 c2 3.Je7 c1D+, resp. 1...c2 2.S:c2 e2 3.Je7 e1D – závery oboch variantov musia byť rýchle... Riešenia úloh a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2134 b. Ke6 Dd6 Vb2 Sa7 Sd1 Jf6 (6), č. Kd3 Sa2 Pc4 d4 d5 e4 h4 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, úloha má tri rovnocenné riešenia; 2135: b. Kf7 Dh1 Se7 Jb3 Pb5 d3 d6 f4 (8), č. Kd5 Ve4 Sh4 Pc3 d7 e3 e6 f5 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom; 2136: b. Kd6 Sd1 Jg8 Pg2 (4), č. Ka7 Pc3 e3 g3 g4 (5), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2118 (Borik) zo 4. novembra: 1. zvodnosť 1.Sg2? hrozí 2.Jb4 mat, 1.Vc:e6, Sc5, Vcc4, Se1 2.D:e6, Jc3, d:c4, Vd4 mat, 1...e1D!, 2. zvodnosť 1.a8D? hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ve:e6, Sd4, Vec4, Se1 2.D:e6, Jb4, d:c4, Dc5 mat, 1...e1D!, riešenie 1.g8J hrozí 2.Jf6 mat, 1...Vc:e6, Ve:e6, Sd4 2.Jc3, Jb4, Jb4 mat. Hanneliusova téma a navyše zámena jednej obrany a dvoch matov: pekný výkon stále sa zlepšujúceho autora.

Riešenie problému č. 2119 (Labai) zo 4. novembra: Zdanlivé hry 1...c4 2.f4+ g:f3 e.p. 3.Dd4 mat, 1...Db5 2.Sf6+ J:f6 3.D:c3 mat (2...Kd6 3.J:b5 mat), riešenie 1.Se4 hrozí 2.J:c6+ b:c6 3.Sd6 mat, 1...c4 2.Sf6+ J:f6 3.Dd4 mat, 1...Db5 2.f4+ g:f3 e.p. 3.D:c3 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho, ale s opakovaním matu: zaujímavý nápad aj mechanizmus.

Knihy za riešenie problémov č. 2118 a 2119 vyhrávajú: F. L. Adrian, Podhorského 4, 811 04 Bratislava, Stanislav Kovaľský, Sovietskej armády 22/10, 056 01 Gelnica a Ladislav Múčka, ul. A. Mráza 11, 821 03 Bratislava.


Saratov – Bratislava

Zápas Saratovskej oblasti a Západoslovenského kraja (včítane miest) v kompozičnom šachu má už – vďaka rýchlym rumunským rozhodcom – predbežný výsledok. Vo dvojťažkách zvíťazil Saratov 7:3 (1. Lichomanov, 2. Neptajev, 3. Gvozdják, 4. Gvozdják – Sovík), v trojťažkách Bratislava 7:3 (1. Labai, 2. Kozinka, 3. Lichomanov, 4. Polin), v pomocných matoch Bratislava 7:2 (1. Lehen – Gvozdják, 2. Sovík, 3. Chait) a v štúdiách Saratov 5:4 (1. Sečkár – Tazberík, 2. Polin, 3. Chait). Vybrané skladby zo zaujímavého zápasu prinesieme v januári, pravda, do konca januára možno ešte podať námietky, takže definitívny výsledok bude známy najskôr v marci 1989.


Šach v Iráne

Ako oznámila iránska agentúra lRNA, ajatolláh Chomejní opravil svoje bývalé rozhodnutie o zákaze šachu v štáte. Islam teraz dovoľuje pestovať šach za predpokladu, že sa nehrá o peniaze. Kráľovská hra sa teda vrátila na územie Perzie, kde kedysi (okolo 6. storočia nášho letopočtu) vznikla. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred