Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.11.1988)


Problém č. 2118 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2119 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomZámeny hier

Autori dnešných problémov sa zamerali na rozličné formy zámeny hier. V dvojťažke treba najprv "prešetriť" zvodnosti 1.Sg2? (s hrozbou 2.Jb4 mat) a 1.a8D? (2.Jc3 mat) a varianty v týchto fázach porovnať s tými, ktoré vyjdú po skutočnom úvodníku. Trojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...c4 2.f4+ g:f3 e.p. 3.Dd4 mat a 1...Dd5 2.Sf6+ J:f6 3.D:c3 mat (2...Kd6 3.J:b5 mat) – v riešení sa druhé ťahy bieleho vzájomne zamenia. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2118 b. Kh7 De7 Va4 Ve6 Sh3 Sh8 Ja2 Jb3 Pa7 b5 d3 f5 g7 (13), č. Kd5 Vc6 Ve4 Se8 Sf2 Jf7 Jg3 Pe2 g5 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2119 b. Kg5 Dd3 Vd8 Vh4 Sd5 Se7 Ja7 Pf2 (8), č. Ke5 Db2 Vc6 Ve1 Sa3 Sf5 Jb8 Jd7 Pb6 b7 c3 c5 d2 e6 g4 (15), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2105 (Kekely) zo 16. septembra: Autorova intencia 1.Kc2 e3 2.Vb1 e2 3.Kd2 h5! 4.Ke1 Sc5 5.K:e2+ Sg1 6.Kf1 Sc5 7.Jf5 h4 8.J:h4 Sc5 9.Jf5 Sd6 10.Kf2 mat, ale po 8...Se3! (čo autor neuvádza) je úloha neriešiteľná, lebo na 9.Jf5 nasleduje Sf4! s krytím oboch možných matov (Jg3 a Kf2). Viacerí riešitelia, ktorí problém "vyriešili", neuviedli najlepšie pokračovanie zo strany čierneho. Oprava.

Knihy za riešenie problémov č. 2104 a 2105 vyhrávajú: Prom. ped. Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves, Bogumil Dobrzycki, ul. Armii czerwonej 50, 08 400 Garwolin, Poľsko a Peter Oravec, Kubínska 1, 010 08 Žilina.

* Dvojčíslo 8-9 bulletinu Pat a mat bolo už zadané do tlače a má vyjsť do konca t. r. Obsahuje kompletný výsledok turnaja Pravda-Tirnava 1985-1986, originálne problémy, dva odborné články a ďalšie materiály.


* * *

Medzinárodný majster Tibenský

Aj pri neúčasti veľmajstra Ftáčnika z Bratislavy sa slovenský šach pomerne dobre prezentoval na majstrovstvách ČSSR v Třinci. Plachetka si vybojoval medailu (o jej hodnote rozhodne užší trojzápas o titul) a bratislavský šachista Róbert Tibenský, ktorý do finále nastupoval ako jediný hráč bez medzinárodného titulu, definitívne splnil podmienky pre udelenie titulu mm. Ani Štohlových 50 perc. nemožno označiť za neúspech a aj Gažík bojoval lepšie ako ukazuje formálny výsledok na 11. mieste. Dnes prinášame teoreticky zaujímavú partiu nového medzinárodného majstra:


DobrovolskýTibenský (francúzska obrana)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jf6 4.e5 Jfd7 5.f4 c5 6.c3 Jc6 7.Jdf3 Db6 8.g3 c:d4 9.c:d4 Sb4+ 10.Kf2 g5!? Udržanie pešiakovej reťaze zaručuje v tomto variante bielemu pozičnú výhodu. Preto sa čierny energicky snaží o jeho narušenie aj za cenu prípadných obetí. Ostrý krídelný výpad mal premiéru v ZSSR pred piatimi rokmi a ani bohatý partiový materiál nevyjasnil doteraz teoretický spor o celom variante. Pôvodne sa skúšalo 11.f:g5 Jd:e5 12.J:e5 J:e5 13.Kg2 Jc6 (pozornosť zasluhuje i Jc4) 14.Jf3 s nejasnou hrou, k rovnakému hodnoteniu vedie alternatíva 11.h3 g:f4 a teraz buď 12.S:f4 f6 13.Kg2 Sf8! 14.Vb1 Sg7 15.Sd3 0-0 (Judasin – Moskalenko, Ľvov 1984) alebo 12.g:f4 f6 13.Se3 Se7 14.Dd2 Jf8 15.Sd3 Sd716.Je2 0-0-0 (Vasiukov – Gurevič, Moskva 1987) a tretiu možnosť volí biely v partii: 11.Se3 f6 12.Sh3 0-0!? Pozoruhodná idea anglických šachistov. Po 12...f:e5 13.f:e5 0-0 14.Sg4 Se7 15.Db3! Jd:e5 16.d:e5 d4 17.Sd2 J:e5 18.h3 udržal biely v partii Chandler – Boterill, 1984, výhodu, ale hru čierneho možno zlepšiť ťahmi 14...Sc5!! 15.S:e6+ Kh8 16.d:c5 D:b2+ 17.Sd2 g4! s útokom (Emms – Kosten, 1985). 13.S:e6+ Kh8 14.Je2! Novinka Dobrovolského, ktorá môže meniť hodnotenie variantu. Angličania uvádzajú len 14.e:f6 g:f4 15.S:f4 Jf6 alebo 14.Kg2 f:e5 15.f:e5 g4! 16.S:g4 Jd:e5 s výhodou čierneho. 14...f:e5 15.J:g5! e:f4 16.J:f4 Jf6 17.Kg2 Sd6. Prvá zápletka vyniesla bielemu zdravého pešiaka a mohol sa pokúsiť o technickú realizáciu napr. ťahom 18.Db3. Volí však kombinačné riešenie a v zápletkách sa lepšie zorientuje súper: 18.Vf1 D:b2+ 19.Vf2 Dc3 20.J:d5! Prakticky vynútená obeť figúrky mala priviesť k výhre. 20...J:d5 21.V:f8+ S:f8 22.Jf7+ Kg8 23.S:d5? Večný šach mohol mať po 23.Jh6+ Kh8 24.Jf7+, lebo čierny kráľ nesmie na g7 pre Dg4 s matom, ale k rozhodujúcemu útoku dokonca viedlo 23.Dg4+ Sg7 24.Je5+! Kf8 (na S:e6 25.D:e6+ alebo Kh8 25.Jg6+! by vyšiel mat) 25.Vf1+ Ke8 26.Sg5! s neodraziteľnými hrozbami. Teraz sa karta obracia: 23...D:e3 24.Dh5. V časovej tiesni uniklo bielemu, že na plánované 24.Jd6+ Kh8 25.J:c8 V:c8 26.Dg4 všetko kryje ťah Je7! Aj v partii sa čierny ľahko ubraní: 24...Se6! Tým je útok definitívne odrazený a materiálna prevaha rozhodne. 25.Vf1 Sg7 26.S:e6 D:e6 27.d5 De4+ 28.Kh3 Je5 29.d6 Sd6 30.D:g6 h:g6 31.J:e5 S:e5 32.d7 Vd8 33.Ve1 Sf6 34.Vd1 Kf7 35.Kg4 a biely sa vzdal. Triumf chladnokrvnej obrany v štýle Tibenského, ktorý v ťažkej situácii neskladá predčasne zbrane a viackrát si dokázal nakloniť priazeň športovej Šťasteny. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred