Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.3.1989)


Problém č. 2164J. Kovalič

3. m. B2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 3. ťahom


Problém č. 2165Ľ. Lačný

4. m. A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomProblém č. 2166M. Matouš

4. m. D 3. WCCT C 15.2.1986

Biely vyhráSvetová súťaž v kompozičnom šachu, v poradí tretia, sa skončila pre naše farby rovnakým úspechom ako druhá: v súťaži 28 štátov zo štyroch svetadielov sme dosiahli 4. miesto, keď nás predstihli iba ZSSR, Poľsko (veľké prekvapenie) a Juhoslávia. S vyše ročným oneskorením vydali francúzsko-západonemeckí usporiadatelia brožúru so všetkými bodovanými skladbami a s týmto definitívnym výsledkom: 1. ZSSR 197 bodov, 2. Poľsko 156, 3. Juhoslávia 150, 4. ČSSR 135, 5. Grécko 131,5, 6. Francúzsko 127, 7. Holandsko 116,5, 8. NSR 108, 9. Nórsko 99,5, 10.-11. Rumunsko a Izrael po 85, 12. India 83, 13. Veľká Británia 73, 14. Švédsko 70,5, 15. NDR 69, 16. Argentína 68,5, 17. USA 67, 18. Maďarsko 59, 19. Bulharsko 53,5, 20. Fínsko 50,5, 21. Taliansko 30,5, 22. Belgicko 29, 23. Rakúsko 22, 24. Švajčiarsko 14, 25. Španielsko 8, 26. Brazília 5, 27. Dánsko 4, 28. Mongolsko 0.

Získaných 135 bodov si podelilo 13 členov nášho družstva takto: Ján Kovalič (Spišská Nová Ves) 24, Ľudovít Lehen (Bratislava) 20,5, Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom) a Mario Matouš (Praha) po 17, Juraj Brabec (Bratislava) 15, Ivan Kiss (Modra) 13, Štefan Sovík (Modra) 9, Jiří Jelínek (Praha) 8, Jozef Taraba (Kežmarok) 7,5, Ján Valuška (Zvolen) a Zoltán Labai (Milanovce) po 1,5, Jaroslav Polášek (Praha) a Emil Vlasák (Ústí nad Labem) po 0,5.

Bodový úspech J. Kovaliča je prekvapením len pre tých, ktorí nepoznali jeho zásielku, z ktorej osobitne vynikla "bronzová" trojťažka (naše č. 2164) – rozhodca N. Macleod k nej pripojil najdlhší komentár, začínajúci sa slovami "Fascinujúca skladba...". Len o miesto horšie skončila dvojťažka konštantne vynikajúceho Ľ. Lačného (č. 2165) a štúdia stále sa lepšiaceho M. Matouša (č. 2166). Pravda, treba uviesť, že o celých 74 bodov sa zaslúžili naši autori exoproblémov...

Kontrolná notácia diagramov: 2164 b. Kb7 De1 Vd1 Vh6 Sh2 Sh7 Jc8 Jh3 Pb3 c3 f2 g2 (12), č. Kd5 Df4 Va1 Sf6 Jf5 Jh5 Pa5 c4 d4 d6 f7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2165 b. Kc1 Dh5 Ve3 Vf8 Sb3 Sh4 Jc5 Jf3 Pd2 d5 e6 f6 g4 h3 (14), č. Kf4 De8 Va7 Vd6 Sh2 Pa5 e4 e7 g5 g6 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2166 b. Kh1 Vc1 Ve1 Sf8 Je4 Pg2 h2 (7), č. Kh4 Da2 Jf7 Pb2 c2 c6 h5 (7), biely začne a vynúti výhru. – Vo dvojťažke sú zvodnosti 1.Jd4?, 1.Je5? a 1.J:g5?, začiatok riešenia štúdie je 1.h3 b:c1D 2.Se7+ Dg5 3.Kh2 c1D – ako si biely poradí s tromi čiernymi dámami? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 2149 (Gvozdják) z 20. januára: Zvodnosť 1.Jb5? hrozí 2.V:b6 mat, 1...Dd3, D:b5 2.J:d3, D:f5 mat, 1...De4!, riešenie 1.Jd3 hrozí 2.D:f5 mat, 1...D:d3, Db5 2.V:b6, J:b5 mat (1...Jf7 2.V:f7 mat). Zámena funkcie prvého ťahu a hrozby s dvojicou variantových matov: výborná "moderná" dvojťažka.

Knihy za riešenie problémov č. 2149 a 2150 vyhrávajú: Michal Kováčik, SNP 6/11-49, 018 51 Nová Dubnica, Jozef Merga, Partizánska ul., 069 01 Snina a Ján Michalko, 032 61 Važec 502.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 9. marca t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred