Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.3.1989)


Problém č. 2175 – originál

Dušan Zuberec, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom

 


 

Problém č. 2176 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom

žartovný problémProblém č. 2177 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

žartovný problémŽarty – nežarty

Dnešnú trojicu problémov začíname 199. prvotinou už nie najmladšieho autora (zložil niekoľko skladieb vo svojich študentských rokoch 1962-1967, ale neuverejnil zatiaľ ani jeden). Nejde síce o žart, ale kto tento problém mieni rozriešiť, musí skúmať, aký bol posledný ťah čierneho. Prvoaprílovú atmosféru by mali navodiť najmä ďalšie dva diagramy. K dvojťažke autor pripísal "návod": roztržitý šachista si pomýlil rošádu aj branie mimochodom (ale uznáme aj nežartovné riešenie). Aj v pomocnom mate bude zrejme niečo s rošádou, ale čo? Vidí sa nám, že motív tejto skladby je smiechotvornejší. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2175 b. Ka5 Vb3 Vb4 Sa3 Sa4 Jb8 Pa6 b2 b5 c2 c3 f2 g2 h2 (14), č. Ka8 Pa7 c4 c5 d7 e7 (6), biely začne a dá mat tretím ťahom; 2176 b. Kb6 Dd1 Va5 Vh1 Sa3 Jg4 Jg5 Pb3 b5 d2 e7 g2 g7 (13), č. Kd5 Vc7 Jh4 Jh7 Pb7 d4 f5 f7 g6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, žartovný problém; 2177: b. Ke1 Va1 (2), č. Kc3 Dg4 Vc4 Jb4 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém.)

Riešenie problému č. 2159 (Krbúšik) zo 17. februára: Zvodnosti 1.Da2? tempo 1...Kf3, Kh4 2.Dg2, Dh2 mat, 1...Kh3!, 1.Db8? šach 1...Kf3, Kh4 2.Df4, Dh2 mat, 1...Kh3!, 1.Dd8? tempo 1...Kf3, Kh2 2.Dd3, Dh4 mat, 1...Kh3!, riešenie 1.Dh7 tempo 1...Kf3, Kh4, Kh2, Kh3 2.Dd3, Sf4, Sf4, Sf4 mat. Jedna trojfázová a dve dvojfázové zámeny matov v päťkameňovej dvojťažke!

Riešenie problému č. 2160 (Mihalčo) zo 17. februára: 1.Sb4 tempo 1...Sb1 2.Ja5+ b:a5 3.Sb3 mat, 1...Ve1 2.Sd3+ J:d3 3.Vc2 mat, 1...Jg3 2.Vd4+ e:d4 3.Jd2 mat. Biela figúra sa obetuje, aby druhá mohla matovať na odblokovanom poli; tento námet je uskutočnený v troch variantoch s cyklickým vystriedaním troch bielych figúr (JS – SV – VJ).

Knihy za riešenia problémov č. 2159-2160 vyhrávajú: Ladislav Bednár, Oravická 611, 028 01 Trstená, Ján Kováč, Dvorníky, 962 68 Hontianske Tesáre a Józef Rybak, Skr. poczt. 107, 22-400 Zamość, PĽR.


Štvrtá svetová súťaž (V)

Príklad na tému B1: F. Chlubna, b. Kf1 De6 Va2 Vb2 Sb1 Se3 Je7 Jg3 Pa4 d6 e2 (11), č. Kc3 Dh8 Vh5 Se1 Sh7 Jf7 Jh3 Pb5 c2 c4 d3 f2 g7 (13), mat 3. ťahom: 1...g6, g5 2.Je4, Jd5 mat, 1.De4? (hrozí 2.Dd4 mat) g6!, 1.Dd5? g5!, 1.S:c2 (hrozí 2.Vb3+ c:b3 3.D:b3 mat), 1...d:c2 2.De4 g6 3.D:c2 mat (2...g5 3.Jd5 mat), 1...b:a4 2.Dd5 g5 3.Da5 mat (2...g6 3.Je4 mat). Téma je vzhľadom na definíciu spracovaná dvojnásobne (dva zdanlivé maty, dva pokusy, dva tematické varianty).

Príklad na tému E: D. Müller, a) b. Ka6 Vg6 Se2 (3), č. Kf5 Dh6 Ve5 Vg1 Sf1 Sf4 Je1 Pc5 d5 e3 f7 g2 (12), b) č. Jf4 namiesto strelca, pomocný mat 3. ťahom: a) 1.f6 Vg4 2.Sg5 Vc4 3.Dg6 Sg4 mat, b) 1.Jfd3 Sg4 2.Kf4 Se6 3.Jf3 Vg4 mat. Formálna téma (maty rozličnými kameňmi na tom istom poli) je tu osviežená analogickým odväzovaním bielych figúr.


Pravda-Tirnavia 1988

Opravy alebo úpravy skladieb do našej minuloročnej súťaže možno posielať do 15. apríla t. r. na adresu redakcie NP. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred