Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.5.1989)


Problém č. 2191 – originál

Dominik Šimora, Rišňovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2192 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 3. ťahomProblém č. 2193 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Biely vyhráBiela polobatéria

Po odchode Ve4 sa otvárajú možnosti matovať z batérie jazdcom f3 a naopak: tomu sa hovorí polobatéria, a spomedzi šiestich možností si biely vyberie nakoniec tú najprekvapujúcejšiu... Modelové maty sú obsahom peknej trojťažky nestora českých šachových skladateľov. Riešenie štúdie sa začína takto: 1.Jd3! c:b1D! 2.V:b5+ Ka4 3.J:b2+! Ka3 4.Jc4+ Ka2! – aký bude záver? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2191 b. Kb5 Ve4 Sh1 Jf3 Pa7 b3 c3 d3 d4 e5 (10), č. Kd5 Da2 Vg8 Sh4 Je1 Pa3 b4 b6 c4 e6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2192 b. Ka6 Dd1 Se7 Sf5 Jc8 Jd5 (6), č. Ke8 Se5 Jd4 Pc6 d3 f7 g3 h4 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2193 b. Kc6 Vc5 Jb1 Jf4 (4), č. Ka5 Jb5 Pb2 c2 (4), biely začne a vynúti výhru).

Riešenie problému č. 2174 (Hlinka) z 24. marca: 1.Se4 Vb4 (1...Se5 2.Kh7 Vb4 3.Jd5 alebo 3.d4) 2.Jd5! Se5+ (2...V:e4 3.Jc3+ a 4.J:e4) 3.Kh7 V:e4 4.d4 Kc6! (4...Kc4 5.Jb6+ Kb5 6.Jd5 alebo 6.d:e5) 5.Je7+! (5.Jb4+? Kd7! 6.d:e5 V:b4 7.g5 Vh4+ 8.Kg7 Ke7 9.g6 Vg4 10.Kh7 Kf8) 5...Kd7 (5...Kd6 6.Jf5+ Ke6 7.d:e5) 6.Jg8 a biely získa figúru, remíza. Téma dominácie s jemným záverom.

Riešenie problému č. 2175 (Zuberec) z 31. marca: Posledný ťah čierneho musel byť c7-c5 (nie c6-c5, lebo by chýbal posledný ťah bieleho Jc6-b8), preto biely má právo začínať: 1.b:c6 e.p.! s hrozbami 2.J:d7 3.Vb8 mat alebo 2.c:d7 3.Sc6 mat, proti ktorým niet obrany. Retrográdny problém ako prvotina – to je skutočne nezvyčajné.

Riešenie problému č. 2176 (Bednár) z 31. marca: "Normálne" riešenie by bolo 1.De2, ale biely sa pomýlil a zahral veľkú rošádu s dámou: 1.0-0-0!!. (Kf1-Ve1). Teraz hrozí 2.Ve5 mat a vychádzajú varianty 1...Vc6+, V:e7, Jf3, f:g4, f6, d3 2.b:c6, Dc4, D:f3, D:f7, g8D, D:d3 mat, ale na záver 1...Vc5 2.b:c6 e.p. mat! – opäť sa pomýlil, keď čiernu vežu pokladal za pešiaka...

Riešenie problému č. 2177 (Sivák) z 31. marca: Pôvodnú vežu a1 poskytol biely ako výhodu svojmu súperovi na začiatku partie – rošáda s takouto vežou vyzerá ako skok Ke1-c1: 1.Dg7 0-0-0! 2.Dd4 Va3 mat. Čierny hral tak zle, že by si bol zaslúžil na začiatku partie aj väčšiu výhodu...

Napodiv žartovné problémy sa ukázali tentoraz ako celkom prístupné a zvládlo ich vyše 30 % bežného počtu riešiteľov. Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Ladislav Leco, Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice, Jozef Meravý, ČSA 35, 040 01 Košice a Stanislav Zábojník, ul. Februárového víťazstva 15, 972 01 Bojnice.


Štvrtá svetová súťaž (VI)

Príklad na tému F: P. Sickinger, III. cena Die Schwalbe 1981, b. Kf1 Dh4 Vb3 Ve6 Sd1 Sf4 Jc4 Je2 Pe7 h3 (10), č. Kf3 Dc1 Sb6 Sd3 Jb1 Jh1 Pd2 d4 d5 f2 g3 (11), samomat 3. ťahom: 1.Sd6 hrozí 2.Ve5 a 3.D:g3+ J:g3 mat, 1...Dc3 (prvé odviazanie č.Sd3) 2.Df6+ Sf5 3.J:d2+ J:d2 mat, 1...Jc3 (druhé) 2.Vf6+ Sf5 3.J:g3+ D:d1 mat. Ako škodlivý motív sa využíva predbežné priväzovanie čiernych figúr na c3, čo dobre "ladí" s témou odväzovania.

* Riešiteľská súťaž v rámci tohoročných Stredoškolských šachových hier v Martine sa skončila takto: 1. Martin Mrva (gymnázium Prešov), 2. Peter Furdík (g. Prešov), 3. Jiří Hladuvka (g. Trenčín). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred